Bron: telesur 1 februari 2023 ~~~ 

Het initiatief om de verkiezingen te vervroegen is bedoeld om een einde te maken aan de mobilisaties en protesten in het land tegen de aangestelde president Dina Boluarte.

Het Peruaanse congres zal deze woensdag voor de derde keer proberen te debatteren over het grondwettelijk project om de algemene verkiezingen te vervroegen naar oktober van dit jaar.

De voorzitter van het Peruaanse parlement heeft besloten de bespreking van het voorstel opnieuw uit te stellen omdat er geen consensus over de kwestie bestaat tussen de verschillende politieke krachten die in het Congres vertegenwoordigd zijn.

Het voorstel om de algemene verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land te vervroegen wordt gesteund en bevorderd door sectoren van parlementair rechts.

Van hun kant eisen de linkse partijen dat een referendum over een grondwetgevende vergadering wordt opgenomen in het voorstel om de verkiezingen te vervroegen.

Het wetsvoorstel om de verkiezingen te vervroegen werd afgelopen vrijdag door het volledige parlement verworpen, maar eergisteren stemde het wetgevende orgaan ermee in de stemming te heroverwegen.

Om te worden goedgekeurd moet het voorstel 87 stemmen krijgen van de 130 leden van het Peruaanse parlement.

Als het advies wordt goedgekeurd, moet het in de volgende zittingsperiode opnieuw in stemming worden gebracht, aangezien het om een constitutionele hervorming gaat.

Het initiatief om de verkiezingen te vervroegen is bedoeld om een einde te maken aan de demonstraties en protesten in het land tegen de voorgedragen president Dina Boluarte.

Naast het aftreden van Dina Boluarte eisen de demonstranten de ontbinding van het Congres, vervroegde verkiezingen en een referendum over een grondwetgevende vergadering.

Honderden mensen trokken dinsdag door het centrum van Lima naar de zetel van het parlement, na een mars waarin demonstranten uit de regio’s en de hoofdstad opnieuw het aftreden van Dina Boluarte eisten.

De Peruaanse media maakten melding van repressie door de politie na afloop van de mars in de Peruaanse hoofdstad.

Ook in andere steden, zoals Arequipa en Juliaca, in de regio Puno, aan de grens met Bolivia, werd door vakbonden, vakbonden en boeren opgeroepen tot de mars.

De protesten in Peru zijn al aan de gang sinds 7 december, toen het Congres de toenmalige president Pedro Castillo afzette en Boluarte beëdigde.

Als gevolg van de zware politie- en militaire repressie tegen de demonstraties zijn meer dan 60 doden en honderden gewonden gevallen.

Topfoto: De voorzitter van het Peruaanse parlement besloot de bespreking van het voorstel opnieuw uit te stellen omdat er geen consensus over de kwestie bestond. | Foto: EFE