Bron: Algemene vergadering van de VN un.org, 19 t/m 23 september 2023 ~~~~ Verwijzing naar blokkade van de VS tegen Cuba in nationale verklaringen op hoog niveau van de algemene vergadering van de verenigde naties Dit is een update, met toevoeging van de verklaringen op 20 t/m 23 september

Bron: Alfred de Zayas dezayasalfred.wordpress.com 30 januari 2023 ~~~ Voortdurende schending van de mensenrechten van doelgroepen door machtige staten – een beroep op verantwoordelijkheid. Mondelinge verklaring van 28 januari 2023 bij de opening van het Internationaal Volkstribunaal over Amerikaans Imperialisme en Sancties.