In Amsterdam, dinsdag 7 februari, v.a. 15:00

Informatie uit Peru en Q&A met Margot Palacios Huamán,
Peruaans congreslid van Peru Libre (Partij van Pedro Castillo)
in Casa Migrante, van Ostadestraat 268
1073 TV Amsterdam

Parlementslid uit Peru tijdelijk in Europa.

Momenteel zijn er in Peru veel doden, gewonden en vermisten in een poging om een volksopstanding te voorkomen.
Dit alles na het afzetten en gevangennemen van de president van het volk: Pedro Castillo. Dit in een land met een bevolking waarvan 90% parlement justitie afkeurt, maar ook de afgezette president door de tegenwerking van het parlement nog maar 20% steun had en in een land met een enorme corruptie.

Dinsdag 7 februari om 15:00 spreekt parlementslid Margot Palacios Huamán van de partij die de gevangengenomen president steunde over de huidige situatie en de oorzaak. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen en er is een tolk aanwezig.
Zij heeft Peru tijdelijk verlaten tegen de orders van de huidige regering in ter voorkoming van de verspreiding van “misinformatie”.
Ook de huidige locatie van de lezing heeft de Peruaanse regering proberen te voorkomen.

Locatie:
Casa migrante
Van Oostadestraat 268
1073 TV Amsterdam
Tel. 020 684 4803


Zondag 12 februari 2023, Amsterdam
Kultureel-informatieve manifestatie
in solidariteit met het volk van Peru

Locatie Dam, Amsterdam

Eerdere Kultureel-informatieve Manifestatie, in solidariteit met het volk van Peru (Zondag 29 januari 2023, Amsterdam)

VIDEO 29 januari 2023 :PERU – Manifestatie op de Dam [ 17m47]

Zaterdag 18 februari 2023, vanaf 14 uur Solidariteitsmanifestatie op de Dam, Amsterdam.

Aktueel: Staatsgreep in PERU !!
President Pedro Castillo gearresteerd.
We steunen de massale protesten van het volk

De president van Peru, Pedro Castillo werd door het congres afgezet en vervolgens gearresteerd. Hij zit nog steeds gevangen in het zwaar beveiligde ‘Special Operations Directorate’ (DIROES), in de stad Lima.

Dit alles gebeurde heel snel, tijdens een procedure van de rechtse meerderheid in het congres, om hem in een wetgevende coup af te zetten.

De oppositie heeft Dina Boluarte vrijwel meteen daarna als President van het coup-regiem geinstalleerd. Het leger en de politie hebben hun steun aan het congres, dwz. aan de rechtse oppositie betuigd.

De EU heeft het staatsgreep-regiem onmiddelijk erkend. Het is niet duidelijk of dit volgens het protocol heeft plaatsgevonden, dwz met instemming van alle EU-leden. Tot nu toe heeft de Rutte-regering alle staatsgrepen in Latijns Amerika welwillend ondersteund en de dictatoriale coup-regimes steeds diplomatiek erkend. Zelfs de illegale door de VS aangestelde regeringen in exile werden door de Nederlandse regering als wettelijke vertegenwoordigers van de betreffende landen beschouwd. Nederlandse ministers en hun waarnemers zijn in sommige gevallen ook direct bij staatsgrepen betrokken geweest

In de nasleep van de staatsgreep 2020-2021 in Bolivia loeit het geweld regelmatig op. Met name in Santa Cruz, door de oorspronkelijke Kroatische (lees Oestatscha nazi-) families, die de CIA onder Allan Dulles in 1945 naar de regio gebracht heeft.

Ook in Brazilie kunnen extreem rechtse, racistische groepen een president voor het hele volkManifestatie: Zondag 29 januari 2023, Amsterdam niet acepteren. In een massale actie, voorbereid door o.a. de CIA en met medewerking van de politie bestormden 5000 antidemocraten een drietal regeringsgebouwen. Zij kwamen met honderden bussen uit andere steden aangereisd.

De wiphala, de veelkleurige vlag, staat symbool voor hun inheemse identiteit. Zaterdag 14 januari zal hij op de Dam wapperen als teken van solidariteit met de inheemse meerderheden in
PERU BOLIVIA en BRAZILIE

Manifestatie: Zondag 29 januari 2023, Amsterdam

We demonstreren deze zaterdag ook tegen de strafexpedities van het westerse machtsblok, w.o. militaire invallen en sabotagedaden; zgn ‘sancties’, ofwel financieel-economische Manifestatie: Zondag 29 januari 2023, Amsterdamdwangmaatregelen ; diefstal van deposito’s en goudreserves; toe-eigenen van buitenlandse industrietakken en staatseigendommen. Meer dan 30 souvereine staten en hun inwoners worden door deze strafmaatregelen getroffen.


Ongeroerd blijven bij deze strafexpedities tegen 37 niet-westerse volkeren, waar de regering van Nederland een toenemend fanatieke rol in speelt, is in feite racistisch. Collectief racisme is de gevaarlijkste vorm van racisme.

De situatie in Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Hond’suras Peru, ChilManifestatie: Zondag 29 januari 2023, Amsterdami, Colombia en Brazilie


De verkiezingen in de Cariben en Latijns Amerika zijn in vreedzame sfeer verlopen, en er waren veel buitenlandse waarnemers die een goede beoordeling gaven.

De democratische keuze van de inwoners van Honduras, Peru , Chili, Colombia en Brazilie geeft hoop op een betere tijd in de Caribische Regio; de herverkiezingen van het Venezolaans en Nicaraguaans leiderschap bevestigt de brede waardering voor het sociale en economische resultaat; het eenjarig bestaan van de in 2020 gekozen regering van Luis Arce in Bolivia bestendigt er de overwinning van de Plurinationale staat.

Bij de verkiezingen vorige maand in Colombia hebben de linkse presidentskandidaat Gustavo Petro en en de Afro-Colombiaanse activiste, Francia Márquez met grote meerderheid der stemmen gewonnen. Het is misschien al tijd voor feest! Maar de Noord-Amerikaanse agressor en zijn bondgenoten in het westen zijn niet te vertrouwen. In het verleden hebben ze de winnende sociaal gemotiveerde kandidaten stelselmatig vermoord of met militaire dan wel juridische methoden verdreven. Onze solidariteit met de sociale bewegingen in het zuiden blijft daarom belangrijk.

De situatie in Cuba.

Eind augustus 2022 verlengde de Amerikaanse president Joe Biden de sancties tegen Cuba met nog een jaar, met een beroep op de Trading with the Enemy (‘vijandige staten’) Act van 1917. Dit mechanisme is de afgelopen 60 jaar gebruikt om de talloze sancties te ondersteunen die samen de blokkade van de VS tegen Cuba vormen.

Terwijl een land dat dokters stuurt naar de armste plaatsen ter wereld, hulp bood aan Amerikanen na de orkaan Katrina, cholera bestreed in Haïti en ebola in Afrika, en dokters stuurde naar meer dan 56 landen tijdens de COVID-19 pandemie, het tegenovergestelde van een ‘vijandelijke staat’ is.

Voor de Cubanen zijn de illegale VS-sancties (die door alle westerse regeringen gezamelijk gehandhaafd worden) rechtstreeks van invloed is op hun gezondheid, het voedsel voor hun gezinnen, hun arbeidsomstandigheden, de mogelijkheden om van hun land te genieten, en alles wat zij doen om hun land te zien bloeien. De blokkade is zonder twijfel het belangrijkste obstakel voor de ontwikkeling van Cuba.


Het werd muisstil op de traditionele mediakanalen, nadat ze voorafgaand aan de verkiezingen al hun vuiligheid geloosd hadden en ondanks dat de kandidaten van het volk toch tot presidenten gekozen werden.
Zolang onze landgenoten in Nederland nog niet door hebben dat ze belazerd en misleid worden, zal het nodig zijn hen te informeren. De feitelijke cijfers maken duidelijk, dat de volkeren in Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haiti, Peru, Chili en Colombia voor een sociaal regeringsbeleid kiezen. Tegen het neoliberalisme en racisme van het Westen, hoezeer ook ze door datzelfde westen met moordende sancties, bedreigingen, sabotage, en executeren van sociale leiders tot buigen en volgen gedwongen worden
.

This image has an empty alt attribute; its file name is un-pueblo-unido-col-ven-1-1024x858.jpg

Geweest

===Recente Activiteiten ===

Zaterdag 12 november 2022

Nederlanders veroordelen terreur, sabotage en staatsgrepen – maar waarom wordt zulk geweld dan juist door den Haag gesteund?

Manifestatie in soldariteit met Bolivia.
14u – 17u op de Dam, Amsterdam.

UPDATE: De situatie in Santa Cruz, Bolivia onwikkelt zich zeer ernstig. De permanente raad voor de mensenrechten van Bolivia waarschuwt internationale mensenrechtenorganisaties voor gewelddaden, racisme en andere schendingen gericht tegen campesinos en de bevolking in het algemeen die zich verzet tegen de blokkade voor onbepaalde tijd in Santa Cruz …… Lees meer …….

15 t/m 22 oktober.
Terug naar de straten en pleinen

Doe mee aan het protest in de week van 15 t/m 22 oktober.

Zeg NEE tegen Amerikaanse oorlogen!
Stop Washington’s oorlogsacties tegen Rusland en China.
Stop eindeloze oorlogen: Irak, Syrië, Somalië, Palestina, overal. [Meer informatie]

Venezuela en Nicaragua voelen rondom de geplande verkiezingen de hete adem van de VS en de EU in hun nek. En met de verse herinnering aan vernietigend en dodelijk geweld in voorgaande situaties, is er alle reden voor bezorgdheid.

De vaak gevolgde strategie van de VS en EU: De verkiezingen afdoen als een dictatoriaal theater, waarna gewelddadige provocateurs, die hun instructies uit Noord-Amerika ontvangen, chaos in het land zullen creëren.

Deze provocateurs opereren onder de dekmantel van zgn ‘regerings-kandidaten’, om de schijn te wekken dat ze politiek vervolgd worden, indien de staat maatregelen neemt om hun sabotagedaden of geweld tegen burgers tegen te gaan

Het zijn marionetten van de VS, die bewezen strafdaden plegen tegen hun eigen volk en staat, en er is geen enkele kans dat ze als evt kandidaat gekozen zullen worden.

Een verwachtbare misdaad van de westerse staten, wiens eigen democratische fundamenten in de praktijk weinig voorstellen, is het opleggen van bedreigende dwangmaatregelen op financieel, economische. militair en diplomatiek gebied. Het laatste kan zelfs het onrechtmatig aanstellen van een ongekozen pseudo-regering inhouden, met pseudo-ambasadeurs in elke westerse vazalstaat.

Wij zullen de demissionaire regering van Nederland aanklagen indien zij in dit onwettig en misdadige gedrag meegaat.


OPM: op dezelfde locatie zal er een World Wide Demonstration (WWD) zijn. Onze actie past zondemeer in de thematiek van deze 5e WWD en er is dus geen reden om onze maandelijkse manifestatie af te gelasten of naar een andere locatie te verplaatsen. We zullen echter desgewenst kleiner uitpakken, indien dat voor de goede orde of veiligheid noodzakelijk blijkt.


Noord-Amerikanen ontkrachten beschuldigingen van verkiezingsfraude in Nicaragua

PERSCONFERENTIE

Wanneer: Dinsdag, 9 november 2021 vanaf 18 uur

12pm (Managua)/1pm Eastern (19u Nederlandse tijd)

Terugkijken:

Perscontact:
Rick – 505 8580 7958 (Nicaragua), rickakohn@gmail.com

Op dinsdag 9 november zullen Canadese en Amerikaanse burgers die uit de eerste hand getuige waren van de verkiezingen in Nicaragua, verslag uitbrengen van wat zij op de verkiezingsdag hebben gezien.

Deze groep bestaat uit meer dan 165 internationale vertegenwoordigers uit 27 landen.

Terwijl de media en de regering Biden de verkiezingen als een “schijnvertoning” hebben bestempeld, spreken de waarnemingen van de afgevaardigden deze beschuldigingen tegen. Zij hebben verkiezingen waargenomen die efficiënt en transparant waren, met een ruime opkomst en deelname van oppositiepartijen.

De internationale afgevaardigden die het woord zullen voeren, reisden naar vijf departementen en twee autonome regio’s, en alle uithoeken van het land

De groep observeerde het stemproces en bezocht meer dan 20 verschillende stembureaus. Zij interviewden kiezers, stembureauleden en vertegenwoordigers van politieke partijen uit het hele politieke spectrum.

De overheersende boodschap was dat het Nicaraguaanse volk vrede wil en de mogelijkheid om zijn nationale soevereiniteit uit te oefenen zonder buitenlandse inmenging.


Elke 3e zaterdag van de maand, sinds maart 2019, vanaf 14 uur.

Solidariteitsmanifestatie op de Dam, Amsterdam.

In Venezuela en Nicaragua voelen ze zo kort voor de verkiezingen de hete adem van de VS en de EU in hun nek. Er zijn dialogen met de politieke oppositie, maar een aantal gewelddadige saboteurs die hun instructies uit Noord-Amerika ontvangen zullen de democratische wens van het volk niet respecteren. Ze opereren onder de dekmantel van zgn ‘presidentskandidaten’, maar er is geen enkele kans dat ze kiezers achter zich zullen krijgen.

Nederland en Spanje spelen in deze hybride oorlog van blokkades, destabilisatie en sabotage een belangrijke bijrol.
We eisen in onze protestmanifestatie dat de Nederlandse regering stopt met zijn ondemocratische en illegale inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van beide landen.

De rechtse regering in Suriname heeft de militaire banden met extreemrechts Brazilië bestendigd. De Surinaamse en Braziliaanse legers houden gezamenlijke oefeningen voor ‘grensbewaking’. De President van Suriname was in Nederland voor overleg; zeer waarschijnlijk ging het daarbij ook over evt acties tegen Venezuela en Nicaragua.

Ook voor onze overzeese landgenoten in Aruba, Bonaire en Curaçao zal een oorlog met Venezuela rampzalige consequenties kunnen hebben. De eilanden ontwikkelen zich in ras tempo naar militaire voorposten en Caribische bestemmingen voor cruisetoerisme. Voor de oorspronkelijke bewoners is er buiten deze Neokoloniale exploitatie nauwelijks nog werk te vinden.

Onze solidariteit is de komende tijd hard nodig!

Het verenigde volk zal nooit overwonnen worden.

Handen af van Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua.
Zaterdag 16 oktober vanaf 14 uur,
Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)Maandag 18 Oktober 2021

De Plurinationale Staat Bolivia viert feest.

ONLINE HERDENKING van de OVERWINNING op het STAATSGREEP-REGIEM

(tickets hier)

An online event to mark 1 year since the historic victory of the Movement Towards Socialism (MAS) in Bolivia’s Presidential elections, when the people defeated a coup & rejoined the road of social progress.

by Friends of Bolivia

With: Jeremy Corbyn plus live video links with special guests from Bolivia, including journalist Ollie Vargas.

Plus: Claudia Turbet-Delof (Wiphalas Across the World,) Kate Hudson (CND) & more to be confirmed.

Bolivia Shows There is An Alternative:
Putting People & Planet First

More info: Eventbrite website (England)

Zaterdag 21 augustus 2021, vanaf 14 uur. Solidariteitsmanifestatie op de Dam, Amsterdam.

Donderdag 12 augustus (nog te bekijken):

dubbel

12 augustus 2021 (Livestream sessie van Orinoco Tribune – RECORDED)


Orinoco Tribune zal de Canadese schrijver Yves Engler ontvangen voor een discussie over Canada’s buitenlandse beleid ten aanzien van Venezuela en de economische belangen van Canadese bedrijven in de regio.
Op donderdag 12 augustus 6 p.m. EST/Caracas time. (Het is hier dan 7 uur later, dus 01 uur)
Organisatie: Steve Lalla, Orinocotribune


Handen af van Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua.
Zaterdag 17 juli, vanaf 14 uur,
Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)

handsoffvenezuela-nederland - updated 14 juli 2021

De neokoloniale agressie escaleert in Latijns Amerika en de bevolking van een aantal onafhankelijke landen wordt door de ‘sancties’ van de VS en de EU een menswaardig bestaan ontnomen.
Na lange periodes van deze financieel-economische sabotage door de ‘sancties’, worden door dezelfde agressor de kleurenrevoluties ingezet. Telkens weer!

Soms wordt de overheid van deze getroffen landen vanwege de dreigende escalatie en verslechterende economie gedwongen om maatregelen te nemen, die vervolgens door externe gecontroleerde groepen en ngo’s opgepakt worden om zo’n gewelddadige ‘kleurenrevolutie’ te starten: Via sociale media wordt opgeroepen tot protesten, waaraan verschillende getrainde en bewapende paramilitaire groepen volgens plan zullen deelnemen.

Indien de staat in reactie daarop zichzelf en zijn bevolking tegen dit geweld wil beschermen en de relschoppers tegenhoudt, wordt zij door het westen en alle westerse ‘ngo’s beschuldigd van buitensporig optreden, repressie en mensenrechten-schendingen. Het is een bekende en helaas beproefde strategie van de CIA en het Pentagon.

In het geval van Cuba, dat redelijk self-supporting is, was er niet eens een duidelijke aanleiding voorhanden en werd vorige week desondanks vanuit het buitenland via sociale media een kleurenrevolutie ingezet, die door extern gefinancierde groepen in het binnenland uitgevoerd werd.

De informatie en beelden die westerse kranten geven maken duidelijk dat het feitelijk een gewelddadig protest betreft, dat met name ook tegen burgers gericht is waarmee, zoals gebruikelijk in kleurenrevoluties, een reactie van de veiligheidsdiensten uitgelokt wordt.

Lees ook : PERSBERICHT NETWERK CUBA

Hieronder de foto van het Persbureau AFP, die eergisteren gepubliceerd werd in de NRC, waarin dit zondemeer duidelijk wordt.

NRC, maandag 12 juli 2021: “Betogers in Havana hebben auto’s omgegooid tijdens een zeldzaam protest tegen het bewind, afgelopen zondag. Foto YAMIL LAGE / AFP”

We protesteren tegen de neokoloniale agressie van onze regering, en geven informatie over de werkelijke situatie in Venezuela, Bolivia, Cuba en Colombia.
Zaterdag 17 juli, 14 – 17 uur. op de Dam, Amsterdam,
Komt allen!

Zaterdag 17 juli, vanaf 14 uur, Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)

Lees ook: PERSBERICHT NETWERK CUBA Frente Unido América Latina / netzwerk-cuba.org 14 juli 2021


Zaterdag 19 juni 2021,
14uur-18uur
Dam, Amsterdam

Zaterdag 19 juni, vanaf 14 uur, Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)

Protest tegen de medeplichtigheid van de Nederlandse regering aan diplomatieke, financieel-economische en militaire agressie tegen Venezuela.


Zaterdag 12 juni, 14:00 – Malieveld den Haag

Manifestatie van Colobianen in Disapora,
in Solidariteit met de protesten in Colombia
Zaterdag 12 juni, 14:00 – Malieveld, den Haag


28 mei 2021 5pm – Dam Amsterdam.

We are all Colombia
March of the Silence
Amsterdam

Dams square Amsterdam
Friday May 28, 5 pm.

Handsoff Venezela en Whipala movement

Boliviaanse Dans
op de Dam

Dam square Amsterdam 2 pm.
Maandag 24 mei, vanaf 14:00


universele mars
Amsterdam
zaterdag 22 mei, Damplein 14 u

Wij betreuren, verwerpen en veroordelen alle gevallen van geweld die zich in de context van de demonstraties in Colombia hebben voorgedaan. Wij eisen dat zij worden onderzocht, dat er aandacht wordt besteed aan gender en dat de schuldigen volledig worden gestraft.

Oproep: Gemeenschap van in Nederland wonende Colombianen

Zaterdag 15 mei – Amsterdam

Zaterdag 15 mei:
Manifestatie v.a. 14 uur,
Dam, Amsterdam
Eindtijd: 18 uur

Informatie over de werkelijke situatie in Venezuela, Bolivia en Colombia. Protest tegen de staatsrepressie in Colombia en de kwalijke betrokkenheid van de Nederlandse regering, en bij velerlei agressie en sabotage tegen Bolivia en Venezuela.

Vrijdag 7 mei – den Haag

Vrijdag 7 mei v.a. 16 uur: Protestmanifestatie voor de Colombiaanse Ambassade in den Haag,

Groot Hertoginnelaan 14
2517EG ‘s-Gravenhage


Vrijdag 7 mei – Amsterdam

Vrijdag 7 mei v.a. 17 uur: Manifestatie op de Dam, met aansluitende protestmars naar het Colombiaanse Consulaat.

Verslag: Ruim 2000 mensen hebben aan de protestmars in Amsterdam deelgenomen. Het ‘gerenomeerde’ persbureau ANP heeft er echter maar enkele tientallen geteld.
Alle kranten en nieuwsdiensten praatprogrammas op Radio en TV volgen dit, of vermelden het niet eens omdat …. enkele tientallen……. nou ja…. Er is iets heel erg mis in medialand.Zondag 18 april: [Webinar] v.a. 17:00 uur

Zoom Webinar ter gelegenheid van de Internationale
Day of Action in Solidarity with Venezuela

On Demand – nog te bekijken (121 min.)

Zoom Webinar on the Occasion of
International Day of Action
in Solidarity with Venezuela

Zondag 18 april 11:00 AM – 1:00 PM (ET)
17:00 u – 19:00 u lokale tijd

Tweetalig (English and Spanish)


Zondag 18 april: [Webinar] v.a. 20:00 uur

Media Disinformation on Nicaragua: A Tool in US Unconventional Warfare
– John Perry (Masaya)
– Louise Richards, (Trade Union and Communications Co-ordinator for the Nicaragua Solidarity Campaign Action Group)


Webinar: Latijns-Amerika, een nieuw links offensief?

Cubanismo.be: In dit webinar op donderdag 22 april om 20u geen we dieper in op de recente gebeurtenissen in Latijns-Amerika; het fascinerende continent dat bekend staat om zijn verzet van de bevolking tegen neoliberale offensieven. Dit in de bijzondere context van de pandemie.

Sprekers: Maurice Lemoine, Karima Oliva Bello, Amauri Chamorro en Daniel JadueHands off Venezuela!

Zaterdag 16 januari, 20 februari, 20 maart,
Dam, Amsterdam

Informatie over Venezuela, Bolivia, Nicaragua en Equador en protest tegen de diplomatiek-financieel-economische sabotage (zgn sancties) en de Nederlandse steun aan gewapende interventies.

We protesteren tegen het Agressieve beleid de VS, de EU en de Nederlandse regering tegen Venezuela, zoals de handhaving van diplomatiek-financieel-economische sabotage en de voorbereidingen voor een militaire interventie.


Zaterdag 19 december, vanaf 14 uur,
Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)

Viering van de de overweldigende overwinning van democratische Bolivariaanse partijen voor de nieuwe volksvertegenwoordiging 2021-2025 (wetgevende macht – Nationale Assemblee)
Protest tegen het Agressieve beleid de VS, de EU en de Nederlandse regering tegen Venezuela, zoals de handhaving van diplomatiek-financieel-economische sabotage en de voorbereidingen voor een militaire interventie.

Zaterdag 21 november 2020,
13uur-18uur
Dam, Amsterdam

Zaterdag 21 november, vanaf 14 uur,
Dam, Amsterdam (eindtijd: 18 uur)

Protest tegen de medeplichtigheid van de Nederlandse regering aan diplomatieke, financieel-economische en militaire agressie tegen Venezuela, en haar steun aan het Staatsgreep-regiem in Bolivia.


Zondag 15 november v.a. 20 uur:

Online conferentie over Bolivia (Via ZOOM):

Op zondag 15 november van 20.00-21.00 uur organiseren Decolonial International Network, Vrede met Venezuela en Whipala Movement Nederland een zoom bijeenkomst over de betekenis van de ontwikkelingen in Bolivia.
Ivonne van Pelt geeft een analyse waarna er discussie volgt met de deelnemers.

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst:

https://us02web.zoom.us/j/89578075894?pwd=dC81NmRMZ1hKU0pCMGUxY2hRV0pkQT09
Meeting ID: 895 7807 5894
Passcode: 498231

Zie ook: Movimiento Wiphala UniversalInvite

Jallalla Bolivia!
Jallalla Pluri-Nationale Republiek!
Jallalla MAS!


GRAN FIESTA CULTURAL POR NUESTRO TRIUNFO DEMOCRATICO

Zaterdag 31 oktober 2020,
14 uur-18 uur
Dam, Amsterdam

Vieren en bedanken dat ondanks bedreigende repressie, rampzalige coronatoestanden en felle anti-propaganda, bijna 90% van de Bolivianen hun stem hebben uitgebracht, waarbij 55% van de kiezers hun keuze voor de legitieme regering uitgedrukt hebben


Zaterdag 15 augustus, 22 augustus en 5 september 2020, 14u-18u, Dam, Amsterdam:

Protest tegen de staatsgreep in Bolivia,
en de illegale erkenning van de Boliviaanse Junta
door de Nederlandse regering.

Manifestatie in solidariteit met Venezuela,
tegen de wurgende economische dwangmaatregelen, vele vormen van sabotage, en de herhaalde couppogingen van de VS, de EU en Nederland.


Zaterdag, 8 Augustus, 14 – 17 uur
Wiphala Boottocht,
In solidariteit met het Boliviaanse volk
Oosterdok, Oudeschans, Zwanenburgwal, Amstel

Zondag 26 juli – 20:00 uur – europees webinar JALLALLA BOLIVIA

Zondag 26 juli – 20:00 uur – europees webinar JALLALLA BOLIVIA

ente y futuro ¿hacia dónde vamos, en los ámbitos

Zaterdag 18 juli 2020, 14:00 – 18:00
Dam, Amsterdam

Protest tegen de diplomatieke sabotage en economisch-financiele oorlogvoering van de Nederlandse regering en de EU, samen met de VS, GB en Canada, tegen de souvereine Bolivariaanse Republiek van Venezuela


Manifestatie in solidariteit met Venezuela,
tegen de wurgende economische dwangmaatregelen, vele vormen van sabotage, en de herhaalde couppogingen van de VS, de EU en Nederland.
Zaterdag 13 juni 2020, Dam Amsterdam

Zaterdag 30 mei 2020, Dam Amsterdam

This image has an empty alt attribute; its file name is handsoffV.jpg

Zaterdag 16 mei 2020 Dam, Amsterdam

Zaterdag 18 april 2020, Dam Amsterdam

Moviemento Whipala

 • DAM , Amsterdam,
 • Zaterdag 14 maart 2020, 14 –en alle media aan deleveren 18 uur
 • Komt allen!

Protest tegen de staatsgreep in Bolivia, en de medeplichtigheid van de Nederlandse regering
#somospueblo #somosevo

 • Zaterdag 7 maart 2020
 • 14:00 – 18:00
 • Dam, Amsterdam

 • Zondag 8 maart 2020
 • 12:30
 • Dam Amsterdam
 • Geen aparte manifestatie,
  maar deelname aan de vrouwenmars

22 februari – Whipala op de Dam

#somospueblo #somosevo

Protest tegen de staatsgreep in Bolivia,
en de illegale erkenning van de Boliviaanse Junta
door de Nederlandse regering,

 • Zaterdag 22 februari 2020
 • 14:00 – 18:00
 • Dam, Amsterdam

13 februari, studio K, The War on Democracy in Latin America

Filmscreening, Paneldiscussie, Q&A,

 • Studio/K, Timorplein 62, 1094 CC Amsterdam
 • Donderdag 13 February 2020
 • 6:50 PM – 9:25 PM
 • toegang: 6 – 12 euro (cineville gratis)

Meer info:
https://www.facebook.com/events/2405458093008112/
https://studio-k.nu/events/


15 februari – Hands off Venezuela

Protest tegen en informatie over de diplomatieke sabotage en economisch-financiele oorlogvoering van de Nederlandse regering en de EU, samen met de VS en Canada, tegen de souvereine Bolivariaanse Republiek van Venezuela

 • Zaterdag 15 februari 2020
 • 14:00 – 18:00
 • Dam, Amsterdam

15 februari – Whipala op de Dam

#somospueblo #somosevo

Protest tegen de staatsgreep in Bolivia,
en de illegale erkenning van de Boliviaanse Junta
door de Nederlandse regering,

 • Zaterdag 15 februari 2020
 • 14:00 – 18:00
 • Dam, Amsterdam

8 februari – Whipala op de Dam

#somospueblo #somosevo

Protest tegen de staatsgreep in Bolivia,
en de illegale erkenning van de Boliviaanse Junta
door de Nederlandse regering,

 • Zaterdag 8 februari 2020
 • 14:00 – 18:00
 • Dam, Amsterdam

=== januari 2020 ===


Zaterdag 25 januari 2020,
Protestaktie tegen de staatsgreep in Bolivia

Illa Pacha Bolivia
14u – 17:00u op de Dam.
Damsquare Amsterdam
Met muziek en sprekers

#somosevo #somospueblo


Woensdag 22 januari: PachaMama

Stilte-manifestatie op de DAM, Amsterdam,
woensdag 22 januari 2020,
17:30 – 19:00

Woensdag 22 januari 2020, is het de 11e verjaardag van de Plurinational state of Bolivia, en de start van de nieuwe regeringsperiode van de met 47% van de stemmen herkozen MAS (Bij diens tragische afwezigheid: de Hoogste Rechter, zoals de grondwet voorschrijft). Helaas heeft de staatsgreep van 10 november 2019 een abrupt einde gemaakt aan de rechtstaat en het democratische proces in Bolivia.
Evenzo tragisch is het feit dat met name de Nederlandse regering de Junta en de Marionet-president onmiddelijk als wettelijke regering van Bolivia heeft erkend


Zondag 19 januari 2020, 14u-17u
Genocide Memorial Day
Thema-avond in Amsterdam.

“Is een economische boycot die tot duizenden doden leidt, een vorm van genocide? “

~ Zondag 19 januari 2020, 14:00 – 17:00
~ IIRE Conference Center: Lombokstraat 40, Amsterdam
~ Met Guillermo Barretto en Sandew Hira
~ Taal: Engels – Toegang: 7,50 euro
~~

Zie hier voor meer info van IIRE.
(Nederlandse vertaling daarvan op deze webpagina)


Zaterdag 18 januari 2020, 14u – 16u

Picketline ‘Hands off Venezuela and Bolivia’

(elke 3e zaterdag van de maand)

14u – -16u op de Dam, Amsterdam


Zaterdag 11 januari 2020,

Protestaktie tegen de staatsgreep in Bolivia, met name tegen de instemming ervan en de samenwerking met de Junta door de Nederlandse staat.

Illa Pacha Bolivia

 • 14u – 17:00u
 • Plein, Den Haag.
 • Met muziek en sprekers

#somosevo #somospueblo