Werkgroep
Vrede met Venezuela


Wij zijn anti-oorlogs activisten, die opstaan voor het internationaal recht en het soevereine recht van de Bolivariaanse Staat om zijn eigen nationale beleid te bepalen. We hebben er alle vertrouwen in, dat dit beleid sociaal en rechtvaardig is.

Dankzij de groots opgezette alfabetiserings-programmas van de Chavez regering in het begin van deze eeuw, kan nu 99% van de voorheen verwaarloosde en verpauperde bevolking van Venezuela lezen en schrijven. Het onderwijs is er nog steeds gratis en voor iedereen toegankelijk.

Ook op het gebied van medische verzorging is er in Venezuela een voorsprong t.o.v. omringende landen: In elke uithoek van het land zijn medische posten opgezet en iedereen heeft toegang tot de gratis medische zorg.

Sociale huisvesting- en voedselprogrammas zijn er voor allen die voorheen onder het bestaansminimum leefden.

Niet iedereen is daar tevreden mee: Door chantages en bedreigingen hebben de neoliberale leiders van de VS hun bondgenoten meegenomen in een doelbewuste poging het sociale beleid van de Venezuelaanse staat te dwarsbomen, met alle mogelijke middelen.

De oorlogstaal van onze regeringsleiders en woordvoerders is o.i. gebaseerd op valse informatie van de regering van de VS, belanghebbende bedrijven, afhankelijke ngo’s en de gevestigde Media (1).

Spreken van een humanitaire noodsituatie en niet realiseren dat de agressieve economische oorlogsvoering van de VS en bondgenootstaten – w.o. Nederland – daar grotendeels verantwoordelijk voor is, vinden wij een zeer kwalijke zaak.

We zien het als een humanitaire plicht om de bevolking van Nederland beter te informeren, en de illegaliteit van de economisch-financieel-militaire oorlogsvoering door de VS en bondgenoten te benoemen.

De sabotage, de dreiging met militaire interventies en de wurgende, destabiliserende sancties zijn in strijd met internationale wetgeving en ernstige schendingen van het VN Handvest (2). Aangezien deze daden van agressie de directe oorzaak zijn van de verslechterende situatie en vele duizenden sterfgevallen onder de burgers, zijn het terreurdaden, oorlogsmisdaden en mogelijk daden van genocide.

Waar mogelijk zullen we solidariteit ontwikkelen voor ondersteuning van het Venezolaanse volk en de door haar gekozen democratische regering.

Social Media:
https://www.facebook.com/groups/2108408492610573/

VOETNOTEN:
  1. De hypocrisie in de berichtgeving over Venezuela.
  2. Geneva, 9 mei 2019 – VN-Mensenrechtenraad: ‘Sancties Van De VS Schenden Mensenrechten En De Internationale Gedragescode’ en recentelijk bevestigd in een resolutie: Geneve 14 juli 2019 – VN-Mensenrechtenraad neemt een resolutie aan waarin de Amerikaanse sancties worden afgewezen