Bron: RT-actualidad, 13 september 2023 ~~~

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het ministerie van Financiën opdracht gegeven om de Trading with the Enemy Act te verlengen, die de economische, commerciële en financiële blokkade regelt die sinds 1962 van kracht is tegen Cuba.

Deze wet dateert uit 1917, onder het mandaat van president Woodrow Wilson, en staat de toenmalige regering toe om commerciële activiteiten te beperken met landen die Washington als zijn vijanden beschouwt, zoals het geval is met Cuba.

Ik bepaal hierbij dat de voortzetting van de uitoefening van deze bevoegdheden met betrekking tot Cuba voor één jaar in het nationale belang van de Verenigde Staten is,” zei de president in een memorandum dat naar Financiën werd gestuurd, een dag voordat Presidentieel Besluit nr. 2022-22 afliep.

In het officiële document drong Biden er ook bij minister van Financiën Janet Yellen op aan om de sancties tegen de Cubaanse economie af te dwingen.

In dit memorandum, vrijgegeven door het Witte Huis en gericht aan het kantoor van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, wees president Biden erop dat de verlenging van de unilaterale maatregel gebaseerd is op de maatregel die op 7 september 2022 werd uitgevaardigd. Op deze manier blijft de maatregel van het Witte Huis, die al enkele decennia van kracht is, gehandhaafd tot 14 september 2024.

Afwijzing bij de VN

De Verenigde Naties (VN) hebben het embargo, dat al 60 jaar van kracht is, jaarlijks afgewezen. In 2022 stemden 185 landen voor de door het eiland ingediende resolutie “Noodzaak om een einde te maken aan het economische, commerciële en financiële embargo van de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba”.


Gerelateerd (berichten in dit archief):