Bron: Al Mayadeen English 13 Sep 2023 ~~~

De G77+China-top is een aanvulling op het werk van BRICS om het westerse centralisme terug te dringen, vertelt de Cubaanse ambassadeur in Libanon aan Al Mayadeen Net.

De Havana-top (77 landen + China) wordt dit jaar een van de meest prominente mondiale conferenties in een opmerkelijke ontwikkeling die de top in de afgelopen jaren niet heeft meegemaakt, op het gebied van media-aandacht, de aard van de deelnemers en het politieke gewicht van deze bijeenkomst, die draait om economische uitdagingen.

De Cubaanse ambassadeur in Libanon Jorge Leon Cruz gaf een interview aan Al Mayadeen Net, waarin hij inging op een groot aantal onderwerpen, met als hoogtepunt de komende G77+China top.

V: Wat zijn de meest in het oog springende politieke effecten die een dergelijke mondiale economische bijeenkomst naar verwachting zal hebben op het niveau van de landen in het Zuiden?

Zoals bekend heeft Cuba, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Groep van 77 plus China, op 15 en 16 september 2023 in Havana een top van staatshoofden en regeringsleiders van de Groep bijeengeroepen met als thema ” Aktuele uitdagingen voor ontwikkeling: De rol van wetenschap, technologie en innovatie”.

De G77-top zal van groot belang zijn in de samenwerking om te komen tot een eensgezinde aanpak van de landen in het Zuiden, met betrekking tot de grote uitdagingen waar onze naties op internationaal vlak voor staan.

Lees meer: G77; haar geschiedenis en nalatenschap

Deze Top zal van groot belang zijn vanwege de aard van de agenda en de verklaring die als resultaat daarvan zal worden ondertekend, een evenement op politiek niveau, een staatsevenement.

Het Cubaanse voorzitterschap van de Groep van 77 en China hopen dat de top zal bijdragen aan het versterken van de stem van de groep in de huidige internationale situatie en in de relevante intergouvernementele onderhandelingsprocessen.

V: Welke waarde voegt China toe aan deze top; kan de rol van China worden omschreven als cruciaal; heeft China baat bij deze wereldconferentie of hebben andere landen meer baat bij de aanwezigheid van China?

Ter voorbereiding van de G77+China-top hebben de G77-leden een ontwerpverklaring besproken, die ter goedkeuring aan de delegatieleiders zal worden voorgelegd.

De inhoud van de ontwerpverklaring bevat geen enkel idee dat het overwicht van een van de leden van de groep op de rest van de leden van de Groep van 77 impliceert.

De ontwerpverklaring is de samenvatting van een uitgebreid onderhandelingsproces waarin 134 landen, die 80% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, overeenstemming hebben bereikt over de essentiële uitgangspunten voor het versterken van de Noord-Zuid- en Zuid-Zuidsamenwerking en -uitwisselingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie.

V: Wat zijn de meest voorkomende economische uitdagingen waarmee de landen in het Zuiden vandaag de dag worden geconfronteerd? Zijn de landen van het “Noorden”, d.w.z. Europa en Amerika, tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor deze problemen en uitdagingen?

De top zal zich richten op de meest relevante internationale politieke kwesties van dit moment. Het wordt geen gespecialiseerde thematische bijeenkomst.

Het evenement zal de gelegenheid zijn voor belangrijke politieke uitspraken en een prognose van acties door de G-77 en China over de hele internationale situatie, die gecompliceerd, uitdagend en ongunstig is voor de landen in het Zuiden.

De agenda van de top zal de staatshoofden en regeringsleiders in staat stellen hun visie op de huidige problemen te geven.

Cuba is van mening dat de ontwikkeling in de internationale orde van het Zuiden in grote mate afhangt van het gebruik van kennis, wetenschap, de ontwikkeling van technologie en de beschikbaarheid ervan, en de ontwikkeling van innovatie.

Vanuit het Cubaanse voorzitterschap van de G77 en China promoten we een visie gebaseerd op kennis, academia en wetenschap, in relatie tot de meest dringende problemen voor de mensheid, inclusief de internationale politieke problemen die het heden en de toekomst van de planeet bepalen.