Bron: Al Mayadeen Engels 13 sep 2023 ~~~

De Groep van 77 (G77) ontstond in 1964 als een veranderende kracht in mondiale economische aangelegenheden, die ontwikkelingslanden verenigde en internationale betrekkingen vormgaf door toezeggingen van ontwikkelde landen af te dwingen.

Opgericht in 1964, als resultaat van de eerste UNCTAD-conferentie, werd de G77 (de Groep van 77) al snel een brandpunt in het mondiale economische landschap.

De G77 kwam in de nasleep van de verwoestende gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De Groep diende als een platform dat ontwikkelingslanden verenigde waar ze:

  • hun zorgen konden uiten
  • hun belangen konden verdedigen
  • hun standpunten konden coördineren
  • onderhandelen met ontwikkelde landen

Wat de G77 uniek maakte, was haar vermogen om ontwikkelingslanden te verenigen en hen een solide platform te bieden om hun standpunten over wereldwijde economische aangelegenheden te coördineren.

Deze eenheid bleek een belangrijke rol te spelen in het vermogen van de groep om veranderingen teweeg te brengen. Muchkund Dubey, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van India en getuige van de oprichting van de groep, beschreef de missie van de G77 als een “historische poging om de regels van het spel te veranderen”. De groep stelde niet alleen nieuwe principes en normen op voor het mondiale economische systeem, maar ging ook de confrontatie aan met de hardnekkige weerstand van de ontwikkelde landen.

Aanvankelijk bestond de groep uit 75 landen, maar aan het eind van de eerste UNCTAD-conferentie trokken Australië en Nieuw-Zeeland zich terug uit de groep en 4 ontwikkelingslanden werden toegevoegd waarmee de organisatie een groep van 77 landen werd. (op dit moment 134 -red)

Een van de eerste overwinningen van de G77 was het verkrijgen van een toezegging van de ontwikkelde landen om 0,75% van hun bruto nationaal inkomen als ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden te besteden, met als deadline 1972. Daarnaast begonnen ze met structurele aanpassingen in hun eigen economieën om meer import uit ontwikkelingslanden mogelijk te maken.

Tijdens de hoogtijdagen van de internationale economische samenwerking in het kader van de Verenigde Naties, van 1964 tot eind jaren ’70, was de G77 een actieve en effectieve kracht. Maar toen de jaren tachtig aanbraken en de Verenigde Naties in verval raakten, begon de invloed van de groep af te nemen. Dit werd toegeschreven aan een gecoördineerde aanval op de Verenigde Naties door de grootste ontwikkelde landen, waardoor de rol van de VN als forum voor zinvolle onderhandelingen werd ondermijnd.

Vooruitlopend op de top in #Havana op vrijdag, hier is de geschiedenis achter de vorming van #G77 en de betekenis van dit blok in de wereldpolitiek. pic.twitter.com/gXJYYcFnOP – Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 12 september 2023

Desalniettemin heeft de G77 een langdurige stempel gedrukt op het wereldtoneel door de internationale betrekkingen opnieuw vorm te geven, de eenheid onder ontwikkelingslanden te bevorderen en cruciale veranderingen in het wereldwijde economische beleid te stimuleren. Het speelde een belangrijke rol bij het vormen van de visie van de internationale gemeenschap op economische samenwerking en ontwikkeling.

Als we terugkijken op 59 jaar invloed van de Groep van 77, is het duidelijk dat de wereld zonder haar bestaan en inspanningen misschien ver achterop was geraakt bij het bereiken van haar ontwikkelingsdoelen. De nalatenschap van de G77 blijft doorklinken in de zalen van de internationale diplomatie en herinnert ons aan de kracht van eenheid en samenwerking in een diverse en onderling verbonden wereld.