Bron: Atilio Borón TeleSUR 11 februari 2024 (SP) 
orinocotribune 13 februari 2024 (EN)

Seniliteit is niet alleen een probleem voor president Joe Biden, maar voor het hele imperium. Enkele dagen geleden kondigde de regering van de Verenigde Staten nieuwe sancties aan tegen Venezuela na de beslissing van het Hooggerechtshof van Venezuela waarin de diskwalificatie van mevrouw María Corina Machado om zich kandidaat te stellen voor de volgende presidentsverkiezingen bevestigd werd.

Het rioolnieuws van de media – die de voortdurende genocide in Gaza of de bloedbaden van Dina Boluarte in Peru volledig doodzwijgen – verloor onmiddellijk zijn kalmte en begon allerlei snode beschuldigingen te uiten tegen de Venezolaanse regering. “Proscriptie, uitsluiting, vervolging!” schreeuwen ze naar alle windstreken, aangemoedigd vanuit Washington. Wat deze neokoloniale woordvoerders niet zeggen is dat María Corina Machada berecht wordt onder wetgeving die praktisch een kopie is van een Amerikaanse wet. Volgens deze wet, samengevat in 18 US Code § 2381 staat dat “Een ieder die, trouw zwaaiend aan de Verenigde Staten, oorlog tegen hen voert of zich bij hun vijanden aansluit door hen hulp en steun te verlenen binnen de Verenigde Staten of elders, is schuldig aan hoogverraad en zal daarvoor de doodstraf krijgen of ten minste vijf jaar gevangenisstraf en een boete van ten minste $10.000; en hij zal niet in staat zijn om enige functie binnen de Verenigde Staten te bekleden”.

Volgens de Amerikaanse jurisprudentie is het misdrijf bewezen wanneer iemand een openlijke daad heeft gepleegd tegen de regering van de Verenigde Staten (een oorlog, het helpen van een vijandelijke regering of organisatie, etc.) en heeft deelgenomen aan enige vorm van rebellie of opruiende samenzwering tegen de regering.

Dit gezegd hebbende, is het meer dan duidelijk dat als mevrouw Machado een Amerikaans staatsburger was geweest en had gehandeld zoals ze al 20 jaar doet in Venezuela, ze gearresteerd, vervolgd en veroordeeld zou zijn door de autoriteiten. Machado heeft in het openbaar tenminste één president van de Verenigde Staten ontmoet, George W. Bush (Jr.), die haar op 31 mei 2005 ontving in niemand minder dan de Oval Office, in een privé-ontmoeting die niet alleen maar protocollair was omdat het iets meer dan 50 minuten duurde. Aangenomen wordt dat het onderwerp van het gesprek was om hulp te vragen bij het omverwerpen van de grondwettelijke regering van president Hugo Chávez aan de vooravond van de cruciale Top van de Amerika’s die in november van dat jaar zou plaatsvinden en waar het Witte Huis wachtte op goedkeuring van de FTAA.

Doorslaggevend voor het welslagen van deze kwade plannen was het beëindigen van het charismatische leiderschap van Chávez. En Machado was daar, naast de talloze ontmoetingen die ze had met andere functionarissen uit de frontlinies van opeenvolgende Amerikaanse regeringen, op zoek naar een manier om dat doel te bereiken.

In maart 2014, samenvallend met de eerste van de bloedige guarimbas georganiseerd door de rechtervleugel van Venezuela, verscheen Machado op het internationale toneel als een ongebruikelijke “plaatsvervangend ambassadeur” van Panama tijdens de zitting van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarbij ze dat platform gebruikte om de regering van president Nicolás Maduro aan te vallen. Machado was op dat moment een afgevaardigde in de Nationale Assemblee van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, en in een grove daad van verraad, vroeg ze openlijk, voor de Permanente Raad van de OAS, dat die organisatie een buitenlandse militaire interventie zou bevelen om president Nicolás Maduro omver te werpen. Dit alles terwijl de misdadigers van de guarimbas lukraak iedereen vermoordden die een Chavista leek te zijn, en in veel gevallen levend verbrandden. Het is de moeite waard om te onthouden dat de guarimbas in 2017 opnieuw opdoken met de volledige steun van Venezolaans rechts en zijn vertegenwoordigers in de VS, zonder dat Machado ook maar in het minst hun misdaden tegen de bevolking veroordeelde. Integendeel, gedurende al die jaren bleef ze maar vragen om de interventie van buitenlandse troepen om de legitieme regering van haar land omver te werpen.

We kunnen niet vergeten dat deze “patriottische” Venezolaanse leider onvermoeibaar de regeringen van de Verenigde Staten en de Europese Unie heeft bepleit om harde economische sancties en allerlei soorten sancties op te leggen aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Op dit moment is Venezuela het slachtoffer van 930 unilaterale dwangmaatregelen die alle gebieden van economische activiteit hebben getroffen en ernstige ontberingen heeft veroorzaakt voor de hele Venezolaanse bevolking. Kortom, we hebben hier te maken met een duidelijk geval van verraad van het land dat door de Chavista regering met verrassende vriendelijkheid is behandeld. In 2005 werd Machado berecht voor haar handtekening onder het “Carmona decreet” dat de staatsgreep in Venezuela op 10 april 2002 bekrachtigde. Ze werd ook berecht voor samenzwering omdat een NGO, die ze oprichtte en leidde, een subsidie van US $53,000 ontving van het Nationale Fonds voor Democratie, gefinancierd door het Amerikaanse Congres. Voor beide aanklachten werd ze veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf, maar ze kreeg amnestie van de toenmalige president Hugo Chávez. In geen enkel ander land zou Machado politiek hebben kunnen bedrijven zoals ze dat tot op de dag van vandaag in Venezuela heeft gedaan. In de meeste Europese landen zou ze in de gevangenis zijn beland en een lange straf hebben uitgezeten; hetzelfde zou zijn gebeurd in Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico, Peru of een ander land in de regio.

Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat het niet alleen maar woorden waren. Haar aanval op haar eigen land had concrete gevolgen die grote schade aanrichtten. Het feit dat María Corina Machado en de “zelfbenoemde president” Juan Guaidó bedrijven en bezittingen van het Venezolaanse volk zoals CITGO, in de Verenigde Staten, en Monómeros, de grootste kunstmestfabrikant, in Colombia, overdroegen aan buitenlandse handen. Beide figuren waren ook medeplichtig aan de ontvoering van 31 ton goud door het Verenigd Koninkrijk, ter waarde van bijna twee miljard dollar, en in de blokkade van financiële activa op bevel van Washington en zijn Europese lakeien. Voorzichtige schattingen van de economische schade die Machado en Guaidó hebben toegebracht aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela bedragen ongeveer 140 miljard dollar. Desondanks eist ze straffeloosheid.

Met deze achtergrond in het achterhoofd was María Corina Machado al ontzet uit het bekleden van openbare ambten voor een periode van 15 jaar, beginnend in 2015, zoals verklaard door de comptroller general van Venezuela. Met andere woorden, haar diskwalificatie voor de verkiezingen van 2024 is niets nieuws, aangezien negen jaar van diskwalificatie al op haar drukken. Het is niet dat ze nu wordt veroordeeld. Ze was al gediskwalificeerd in 2015 en het is res judicata. De beslissing die het Hooggerechtshof van Venezuela heeft genomen en aangekondigd is niet haar diskwalificatie, maar gewoon de bekrachtiging van een beslissing van negen jaar geleden.

Desondanks hebben de rechtervleugel en de woordvoerders van het imperium haar afgeschilderd als een soort patriottische Jeanne d’Arc, terwijl ze in werkelijkheid een schandalige agent van het imperium is, een medeplichtige aan de criminele plundering van haar eigen land en een van de belangrijkste samenzweerders in plannen om de legitieme regering van Nicolás Maduro omver te werpen en Venezuela terug te brengen naar de rampzalige tijden van de Vierde Republiek. Dat is het ware portret van de “heldin” of de “vrijheidsstrijdster” dat wordt gepresenteerd door de media van het imperium en de regering van de Verenigde Staten zelf, die nu haar sancties tegen het volk en de regering van Venezuela verdubbelt.

Topfoto: De Venezolaanse extreemrechtse oppositiepolitica María Corina Machado | archieffoto.


gerelateerd (berichten in dit archief):

Overzichten van plundering, sabotage en miltaire agressie (dossier tot juli 2021):