Bron: orinocotribune 5 augustus 2021 ~~~

Een paar dagen na de inauguratie van Pedro Castillo heeft de Peruaanse regering het officiële standpunt dat haar voorgangers handhaafden met betrekking tot de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela gewijzigd. Gisteren wees Perú’s pas benoemde minister van Buitenlandse Zaken Héctor Béjar erop dat het beleid van de nieuwe regering zal bestaan uit verzet tegen blokkades en “sancties”.

In een reactie op de toekomst van de Lima Groep die door de VS wordt geleid en onder de Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski (2016-18) werd gevormd, die momenteel onder huisarrest staat, merkte Béjar op dat er al verschillende landen van de interventionistische groep zijn die hun standpunt over Venezuela hebben gewijzigd. De Lima Groep vertegenwoordigde een poging om landen te verenigen die de Venezolaanse president Nicolás Maduro niet erkenden als het rechtmatige staatshoofd van de Bolivariaanse Republiek.

Opmerkelijke uitspraken van Béjar

  • “De Lima Groep zal het meest rampzalige zijn wat we in de geschiedenis van Perú in de internationale politiek hebben gedaan.”
  • “Venezuela is een land dat geblokkeerd is. Wij zullen, met de landen van Europa die hier al mee bezig zijn, en met een groep Latijns-Amerikaanse landen, bijdragen aan het bereiken van overeenstemming met de verschillende politieke tendensen die in Venezuela bestaan, zonder in te grijpen in de binnenlandse politiek van het land.”
  • Wij zullen voorstander zijn van een democratische vernieuwing in Venezuela die de sociale rechten van de Venezolanen eerbiedigt.
  • Onze zorg is dat de rechten van gemarginaliseerde mensen worden gerespecteerd, niet alleen in Venezuela, maar ook in Perú en vele andere landen, en dat het niveau van het sociaal welzijn verbetert.
  • “Ons beleid is gericht op het verdedigen van de mensenrechten. Wij zijn tegen repressie in Perú en in alle landen. Ons beleid moet democratisch zijn – dat er een dialoog is en geen confrontatie. Wij streven naar een dialoog met het volk… en niet naar een tegenstrijdig beleid.”

Heroriëntatie van de internationale politiek

De nieuwe Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken wees erop dat “wij in het tweehonderdjarig jubileumjaar in overeenstemming zullen zijn met de historische traditie van de Peruaanse diplomatie en dat wij het verzoek aan het Congres om het verdrag op te zeggen dat UNASUR heeft ingesteld, zullen intrekken”.

“Integendeel”, zo voegde hij eraan toe, “wij zullen ons inzetten voor de wederopbouw en modernisering ervan, als de coöperatieve en consultatieve organisatie die Zuid-Amerika in de wereldpolitiek doet gelden”.

Op de vraag of Béjar van plan is Carlos Scull te ontmoeten, die door voormalig plaatsvervanger Juan Guaidó is aangewezen als “ambassadeur” van Venezuela in Perú, antwoordde Béjar afwijzend, en zei dat hij Scull wel kende.

De media en sommige analisten bevestigen dat de verandering van standpunt over Venezuela Perú dichter bij de Internationale Contactgroep zal brengen, die een dialoog nastreeft als oplossing voor de zogenaamde Venezolaanse crisis. Andere beleidsdeskundigen zien de Contactgroep echter als de “good cop” in een Amerikaanse strategie om de regering van Maduro omver te werpen.

Met betrekking tot de recente protesten in Cuba merkte Béjar op dat “in alle landen mensen op straat zijn”, en hij herinnerde aan de demonstraties tegen de regering-Castillo waartoe rechtse elementen zondag in Lima opriepen. “De omstandigheden zijn verschillend, maar elk land heeft zijn interne problemen,” zei Béjar. “We hoeven ons niet te bemoeien met interne aangelegenheden.”

Deze verklaringen volgden op president Pedro Castillo die op 28 juli felicitaties ontving van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, die de nieuwe Peruaanse president vroeg om de “constructieve rol” van Perú ten opzichte van landen als Venezuela en Cuba te behouden.

Waarom het belangrijk is

De herschikking van de internationale betrekkingen en de regionale integratie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vereisen het herstel van het respect voor de soevereiniteit van de landen. De signalen die de onlangs geïnaugureerde regering heeft afgegeven, stroken met deze beginselen. Het valt echter nog te bezien of de externe en interne druk van regionaal rechts tegen Castillo hem ruimte zal geven om te manoeuvreren.

De uitdagingen van zijn regering zijn vergelijkbaar met die in de regio, zoals blijkt uit het feit dat noch de pers, noch zijn politieke tegenstanders zelfs maar hebben gewacht tot Castillo aan de macht kwam, alvorens te proberen de instellingen van Perú te destabiliseren, die toch al verzwakt zijn door verankerde neoliberale corruptie, in een land waar de rechten van de arme meerderheid al decennia met voeten worden getreden.

Topfoto: Pedro Castillo, nieuwe president van Perú (Foto: Reuters).