Bron: AFGJ, 19 juni 2022 ~~~

De Verkiezingswaarnemingsmissie, een Colombiaanse NGO die toezicht houdt op verkiezingen en deels w)ordt gefinancierd door de National Endowment for Democracy (NED), heeft de accreditatie van Raquel MogollĆ³n en andere waarnemers die de Alliance for Global Justice vertegenwoordigen in het zware conflictgebied in het noorden van Cauca ingetrokken. Ze zeggen dat het te gevaarlijk is.

Raquel en het andere observatie- en begeleidingsteam zullen er echter nog steeds zijn. Ja, we kennen het gevaar. We hebben dit gebied al vele malen bezocht sinds onze eerste keer in 2009. We hebben met onze vrienden en partners gehuild nadat de ene na de andere sociale leider, mensenrechtenverdediger, ondertekenaar van het vredesakkoord – en vrienden – werden vermoord in politiek gemotiveerde aanvallen. We weten dat dit soort dingen overal op het Colombiaanse platteland gebeuren, de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door paramilitair geweld en het meest kwetsbaar zijn voor fraude. Als waarnemers en begeleiders niet naar de meest kwetsbare en bedreigde plaatsen gaan, hoe kunnen we dan zeggen dat deze verkiezingen echt en adequaat worden gecontroleerd? Maar wij geloven in democratische rechten, wij verdedigen ze, zelfs als dat betekent dat we moeten gaan waar anderen bang zijn om te gaan. Dat is hoe echte internationale solidariteit eruit ziet!

Lees de krachtige brief die Raquel als reactie stuurde toen ze hoorde dat het MOE onze toestemming had ingetrokken:

AAN DE VERKIEZINGSWAARNEMINGSMISSIE (MOE):

Dank u voor uw zorgvuldige aandacht voor de moeilijke situatie in het noorden van Cauca voor de veiligheid en het welzijn van uw vrijwillige verkiezingswaarnemers in Colombia. Ik spreek mijn waardering en achting uit voor uw persoonlijke en warme aandacht waarmee u ons trachtte te steunen door erop aan te dringen waar te nemen waar wij dat het meest nodig achtten. U moet weten dat wij besloten hebben onze inzet voort te zetten in de gebieden waaruit u uw certificering terugtrekt, in de kwetsbare gemeenschappen die het meest behoefte hebben aan waarneming en begeleiding.

Maar, met alle respect, door deze “begrepen” officiĆ«le terugtrekking van het MOE kunnen wij, internationale waarnemers, niet zonder meer begrijpen hoe Colombia kan verwachten open en eerlijke nationale verkiezingen te houden met vrije deelname van de burgers aan hun recht op een democratisch proces, wanneer de waarnemingsentiteiten zelf zich met gevaar voor eigen leven moeten terugtrekken uit een groot deel van een departement als Cauca, dat historisch gezien door de staat in de steek is gelaten op het gebied van de mensenrechten, en op het gebied van sociale basisvoorzieningen, onderwijs, milieu, enz.

Wat zich afspeelt in de dorpen Corinto, Miranda en andere gemeenten in het noorden van Cauca is emblematisch voor vele plattelandsgebieden in het hele land. Dit zijn de bevolkingsgroepen die het meest te lijden hebben onder de bedreigingen, moorden en gedwongen verplaatsingen die hun gemeenschappen teisteren. Het zijn de gemeenschappen die het meest te lijden hebben onder het verkiezingsgeweld en de “onregelmatigheden”. En deze regio’s zijn de bronnen van de diepste strijd die elk aspect van het Colombiaanse leven heeft gekleurd, zelfs in de steden waar zoveel binnenlandse vluchtelingen wonen. Wij zijn ons niet onbewust van de bedreigingen in de regio. Wij kennen bijvoorbeeld persoonlijk Hector Marino Carabali, een sociaal leider van de Afro-afkomst, die drie dagen voor de eerste verkiezingsronde bedreigd werd door de paramilitaire Aguilas Negras (Zwarte Adelaars). Wij hebben herhaaldelijk de collectieve boerderij van Elvira in Miranda bezocht, waar op 5 juni een inheemse leider van zijn gemeenschap, JosĆ© Ernesto Cuetia YajuĆ©, werd vermoord (door “toeval” voerde hij campagne voor het Historisch Pact). Wij zijn op de hoogte van de explosie die onlangs in Corinto plaatsvond. We weten dat dit soort situaties zich overal in Colombia voordoet. Onze inzet voor de integriteit van de verkiezingen en de democratie betekent dus dat wij op 19 juni 2022 naar het noorden van Cauca moeten gaan.

De realiteit van de genoemde Colombiaanse democratie heeft zich lange tijd gekenmerkt door een veelheid van “onregelmatige” onthullingen en daadwerkelijke verontwaardiging over de min of meer geaccepteerde “gewoonte” om stemmen te kopen, maar laten we ons concentreren op deze laatste dagen en weken in afwachting van de tweede ronde. Om als voorbeelden van de algemene en ondemocratische sfeer te noteren:

  • Het openlijke bevel om enkele dagen voor de tweede stemronde in verschillende steden tientallen jonge politieke oppositieleden, leden van de “Frontlijn” van de Nationale Staking van 2021, gevangen te nemen.
  • Verscheidene voorbeelden van openbare bedreigingen van zakenlieden of managers aan hun werknemers in verband met de gevolgen die zullen worden ondervonden door eenieder die voor het Historisch Pact stemt, waarbij de nonchalance van dergelijke onwettige handelingen wordt opgevat als een soort nationale norm die wijst op de waarschijnlijkheid van straffeloosheid.
  • Gepubliceerde bedreigingen die blijven uitgaan tegen verdedigers van de mensenrechten en sociale leiders door paramilitaire actoren die “Petristas” als militaire doelwitten noemen.
  • ZOVEEL moorden na ondertekenaars van de Vrede?!
  • Hetzelfde PARAMILITARISME dat altijd opereerde, zelfs openlijk en geregistreerd samen met de Nationale Politie en ESMAD tijdens de Nationale Staking van #28A tegen vreedzame demonstranten en de nu vervolgde en onderdrukte leden van de Eerste Lijn omdat ze anders dachten!

We hebben het over de overduidelijke onderdrukking van de verkiezingen en deze paar voorbeelden benadrukken de trieste en onduldbare waarheid die een heel dapper volk bedreigt dat al de meest onuitsprekelijke trauma’s heeft doorstaan en overwonnen om deze tweede ronde te bereiken met zulke hoge verwachtingen en alleen hun eigen X willen markeren voor een waardige en rechtvaardige toekomst.

Ik hoop dat u deze brief aanneemt als een serieuze maar respectvolle uitdaging om geen onterechte legitimiteit te geven aan een vreselijk inadequaat, inconsistent en systematisch onverantwoord electoraal proces (inclusief de schande van het ontbreken van een onpartijdige en uitputtende onafhankelijke audit van de privaat gecontracteerde software!), waarvan de kiezers verdienen en afhankelijk zijn van onze eerlijke, grondige en uitgebreide evaluatie met de passie die we delen voor gelijke kansen en transparantie in volledige participerende democratie in Colombia en de wereld.

Hoogachtend,

Raquel Cristina MogollĆ³n

voormalig internationaal waarnemer voor het MOE in Corinto, noord Cauca, Colombia.

uit Tucson, AZ, VS

18 juni 2022 Cali, Colombia

Topfoto: Raquel MogollĆ³n bezoekt gemeenschapsleden in Miranda, Cauca, Colombia