Bron:  Hans Weber 
amerika21 19 juni 2022 ~~~

Bogotá. De presidentskandidaat voor de progressieve alliantie Pacto Histórico, Gustavo Petro, heeft zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke manipulatie van de verkiezingssoftware ten gunste van zijn tegenstander, de ondernemer Rodolfo Hernández. De reden die hij opgaf was dat het bedrijf Disproel van Thomas Greg & Sons, dat de software voor het vooraf tellen van de stemmen distribueert, geen toegang tot de broncode gaf. Het argument was dat het privé-eigendom was.

Petro beschuldigde het hoofd van de verkiezingsautoriteit (Registraduría Nacional del Estado Civil, RNEC), Alexander Vega, ervan de afspraak te hebben geschonden dat de deskundigen van beide verkiezingscampagnes de algoritmen van de software zouden controleren. Vega had zich hiertoe verbonden, zei de linkse politicus. Het RNEC is de klant van Disproel.

Vega verwierp Petro’s kritiek. Zij moeten “zich houden aan de resultaten en deze respecteren”, aldus de staatsambtenaar. Hij vertelde de media dat RNEC de technici van beide verkiezingscampagnes toegang tot de software had gegeven.

“Wat de verkiezingsambtenaar net zei is een leugen,” klaagde Petro. “Wij hebben geen garanties om mensen te vertellen dat deze software betrouwbaar is”.

Luis Guillermo Pérez, rechter bij de Nationale Kiesraad (CNE), bevestigde dat hoofd van de verkiezingscommissie Vega geen inzage had gegeven in de software die bij de tweede ronde werd gebruikt.

Na de eerste stemronde vonden controleurs van het Pacto Histórico 100 stemtafels waarop de software van Disproel automatisch meer stemmen voor Hernández registreerde dan er in werkelijkheid waren. Daarom heeft de alliantie een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie.

In 2018 had de Raad van State RNEC opgedragen zijn eigen software aan te schaffen. Disproel gebruikt de verkiezingssoftware al 20 jaar. Als de broncode openbaar was, zou er geen reden zijn om de toegang te verhinderen. De uitspraak van de Staatsraad kwam nadat de Mira-partij bij de verkiezingen van 2018 Congreszetels had verloren door manipulatie van de stemsoftware.

Vega heeft echter geen gevolg gegeven aan het vonnis. Hij kocht wel software voor de eindtotalen van de verkiezingstellingen, maar gunde in december in een bliksemaanbesteding het contract voor de voorafgaande telling van de stemmen bij de congres- en presidentsverkiezingen van 2022 opnieuw aan Disproel.

Naar aanleiding hiervan hebben verkiezingscampagnes en verschillende burgerorganisaties de RNEC en de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral, CNE) opgeroepen een internationale audit van de software te laten uitvoeren. De autoriteiten hebben dit uiteindelijk echter niet gedaan.

Nu heeft een openbare aanklager in Cali vorige week een “forensisch onderzoek” gelast naar de software die bij de congresverkiezingen van maart is gebruikt. Dit betekent dat deskundigen van het gerechtelijk orgaan achteraf moeten nagaan of de software niet werd gemanipuleerd. De Technische Onderzoekscommissie van het Openbaar Ministerie heeft het bevel teruggezonden, met de mededeling dat er niet genoeg personeel was om het uit te voeren.

Waarnemers beschouwen procureur-generaal Francisco Barbosa over het algemeen als een nauwe bondgenoot van de regering van Iván Duque. Er is dus geen onderzoek in het vooruitzicht, ook al was er een discrepantie van een miljoen stemmen tussen de voortelling en de verificatiefase bij de congresverkiezingen. Vega zei dat de oorzaak een menselijke fout was, niet software.

CNE-rechter Pérez klaagt dat er ook veel andere onregelmatigheden in het verkiezingsproces zijn voorgekomen. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de staat, zoals de president of de opperbevelhebber van het leger, generaal Eduardo Zapateiro, hadden de linkse kandidaat aangevallen, hetgeen in strijd is met de grondwet. Het openbaar ministerie had ook nagelaten electorale overtredingen doeltreffend te onderzoeken, aldus Pérez.

De Europese verkiezingswaarnemingsmissie “Transform” heeft ook kritiek geuit op de ongeoorloofde partijdigheid van president Duque toen hij tijdens de top van Amerika “scherpe kritiek” uitte op een van de kandidaten. De missie riep Vega ook op toegang te verlenen tot de broncode van de verkiezingssoftware.

Ondertussen riep het gekozen congreslid van het Pacto Histórico, Alirio Uribe, de internationale gemeenschap op om de tweede ronde nauwlettend in de gaten te houden: “Het risico op verkiezingsfraude is groot”. Als er een technisch gelijkspel is, zei hij, zou het gemakkelijker zijn de resultaten te vervalsen door de software te manipuleren.

Net als Petro, beschuldigde Congreslid Uribe de verkiezingscommissaris van liegen. Hij had meermaals gezegd dat alle controleurs toegang hadden tot de software. “Dit is niet waar. Geen enkele ingenieur kreeg toegang”. In plaats daarvan dreigden Duque en de politiecommandant de veiligheidstroepen in te zetten als de resultaten niet zouden worden aanvaard.

Uribe bekritiseerde ook de golf van arrestaties in de afgelopen dagen van jonge sociale activisten onder het voorwendsel dat zij de verkiezingen zouden saboteren. Intussen zijn 40 jongeren gearresteerd op beschuldiging van terrorisme, verklaarde het gemeenteraadslid van Bogotá Diego Cancino.

Congreslid Alirio Uribe: “Er is een groot risico voor verkiezingsfraude” Bron: @Registraduria