Bron: sputniknews 16 juni 2022 (GEBLOKKEERD)
 orinocotribune 18 juni 2022 ~~~

Het Russische ministerie van Defensie meldde eerder bestanden te hebben ontdekt in in beslag genomen biolaboratoria in Oekraïne waaruit bleek dat wetenschappers tests uitvoerden op gevaarlijke ziekteverwekkers met de veronderstelde bedoeling om ze te gebruiken als componenten in biologische wapens. Het ministerie zei dat deze laboratoria gedurende meer dan een decennium door de VS werden gefinancierd.

De Oekraïense biologische laboratoria bestudeerden koortsdragende muggen Aedes – hetzelfde geslacht van insecten dat vermoedelijk door de VS werd gebruikt om in de jaren zeventig en tachtig een pandemie van dengue type 2 in Cuba te ontketenen, heeft hoofd van de stralings-, chemische en biologische beschermingseenheid van de Russische strijdkrachten Igor Kirillov verklaard.

“De feiten van het gebruik van Aedes-muggen als biologische wapens, precies dezelfde soort waarmee het Amerikaanse Pentagon in Oekraïne werkte, werden opgetekend in een class-action rechtszaak van Cubaanse burgers tegen de Amerikaanse regering en werden ter beoordeling voorgelegd aan de ondertekenaars van het Verdrag inzake het verbod op biologische wapens”, zei Kirillov.

Het hoofd van de militaire afdeling herinnerde eraan dat de epidemie 345.000 mensen in Cuba heeft besmet, van wie er 158 zijn overleden. Kirillov benadrukte voorts dat dengue type 2 nog nooit in het Caribisch gebied is geregistreerd en dat de enige plaats op het eiland waar geen besmettingen waren, de Amerikaanse militaire basis Guantanamo was.

VS-functionarissen ontkenden elke betrokkenheid bij de uitbraak en reageerden in die zin op Havana’s beschuldigingen.

Volgens Kirillov hebben Oekraïense wetenschappers deelgenomen aan het P-268 programma van het Pentagon dat tot doel had nieuwe virussen te creëren die door de invasieve Aedes-muggensoort zouden kunnen worden overgebracht. Het viruspreparaat werd aan de Taras Shevchenko Nationale Universiteit in Kiev gemaakt en naar de VS vervoerd voor veldproeven, aldus de luitenant-generaal.

Kirillov las de correspondentie voor tussen de uitvoerend directeur van het Oekraïense Centrum voor Wetenschap en Technologie Andrew Hood en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de start van het onderzoek. “Meer dan 30% van de deelnemers zijn voormalige wetenschappers met ervaring in de ontwikkeling van massavernietigingswapens,” zei Hood volgens het door Kirillov voorgelezen document.

Moskou heeft zijn grote bezorgdheid geuit over documenten die in de biolaboratoria in Oekraïne in beslag zijn genomen door Russische soldaten tijdens de speciale militaire operatie. Uit deze documenten blijkt dat Oekraïne en het Pentagon meer dan tien jaar hebben samengewerkt bij het onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers, die mogelijk in biologische wapens zouden kunnen worden gebruikt.

Moskou beschuldigde Washington en Kiev ervan te hebben samengespannen om biologische wapencomponenten voor de deur van Rusland te creëren met de bedoeling deze vervolgens tegen het land in te zetten. Washington ontkende de samenwerking met de Oekraïense laboratoria niet, maar bevestigde niet dat het zich daar met biologisch wapenonderzoek had beziggehouden.

Topfoto: Een mug op de huid van een mens. Foto: James Gathany, USCDCP.