Bron: Telesur 10 juni 2020 ~~~

De Puebla Groep verzoekt de OAS haar controversiële rapport over de vermeende fraude tijdens de Boliviaanse verkiezingen in oktober 2019 te heroverwegen vanwege een nieuwe studie die de legitimiteit ervan in twijfel trekt.

De Puebla Groep, een politiek en academisch forum bestaande uit politieke vertegenwoordigers uit verschillende delen van de wereld, verzoekt de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) haar controversiële rapport over de vermeende fraude tijdens de Boliviaanse verkiezingen in 2019 te heroverwegen. De groep is van mening dat er voldoende bewijs is om de conclusies in twijfel te trekken.

De Puebla Groep toonde zich bezorgd over nieuw bewijsmateriaal dat werd gevonden in een studie van onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania en de Universiteit van Tulane, Rodriguez, Idrobo en Kronick, dat concludeerde dat het OAS-rapport over de vermeende fraude “gebrekkig” was, gebaseerd op “onjuiste gegevens” en “ongeschikte statistische technieken”.

Volgens de Puebla Groep is de onjuistheid van de overhaaste verklaring van de OAS al door verschillende studies aangetoond. Er is voldoende bewijs voor de organisatie om haar beschuldigingen, die resulteerde in een sterke politieke crisis in het Andesland, in te trekken.

De onderzoekers toonden aan dat er geen afwijkingen waren in het stemgedrag, na de voorlopige onderbreking van de stemmentelling. Zelfs het verloop in de stemmingstrends verschillen niet van eerdere verkiezingspatronen, zeiden ze.

Deze studie is een aanvulling op andere rapporten zoals die van onderzoekers van het MIT Electoral Laboratory, gepubliceerd in de Washington Post, en de verschillende studies van het Center for Economic and Policy Research (CEPR).

De groep intellectuelen en leiders deed ook een beroep op de internationale gemeenschap om de acties van de OAS in de Boliviaanse zaak te veroordelen. De groep stelde hen verwijtbaar en verklaarde dat als de intentie van het rapport wordt bewezen, er voldoende bewijs zal zijn voor de medeplichtigheid van het multilaterale orgaan aan de omverwerping van een democratische regering.

Om deze redenen heeft de Puebla-groep er bij de OAS op aangedrongen om onmiddellijk duidelijkheid te verschaffen over elk van de onderdelen die in de nieuwe studie naar voren zijn gebracht. Tegelijkertijd hebben zij opgeroepen voor een onafhankelijke commissie die geen banden heeft met de secretaris-generaal van de OAS, om aanwezig te zijn en verantwoordelijk voor het herstel van de democratische legitimiteit in Bolivia, bij de komende verkiezingen.

Het verslag van de OAS over de vermeende verkiezingsfraude heeft geleid tot de radicalisering van de Boliviaanse politieke oppositie, met als gevolg een staatsgreep tegen de toenmalige president van Bolivia, Evo Morales.


Topfoto: Het OAS-rapport over de vermeende verkiezingsfraude heeft geleid tot een staatsgreep tegen de toenmalige president van Bolivia, Evo Morales. | Foto: EFE

Venezuela