Bron: Margaret Kimberley, 
blackagendareport 12 jan 2022 ~~~

De poging van de VS om het regime in Nicaragua te veranderen is mislukt. Het volk is vastbesloten om zijn recht op zelfbeschikking te doen gelden en de VS is niet de enige speler op het wereldtoneel.

De Verenigde Staten en de Europese Unie kondigden nieuwe sancties aan op de dag dat Daniel Ortega werd ingehuldigd als president van Nicaragua, 10 januari 2022. Dit was geen verrassing, aangezien het Congres van de Verenigde Staten de RENACER-wet heeft goedgekeurd een week voor de verkiezingen, die op 7 november 2021 werden gehouden.

Het volk van Nicaragua heeft zich sinds de revolutie van 1979 tegen de Verenigde Staten gekeerd. Eerst gebruikte Ronald Reagan reactionaire strijdkrachten, de Contra’s, als proxies in een poging de nieuwe regering te vernietigen. De regering-Reagan legde mijnen in de havens van Nicaragua en wakkerde een oorlog aan die naar schatting 30.000 levens kostte. De Verenigde Staten zijn Nicaragua nog steeds 17 miljard dollar schuldig als vergoeding voor de schade die zij decennia geleden hebben aangericht.

Het is Nicaragua dat zich heeft gedragen als een democratische natie, aangezien het Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) in 1990 de macht opgaf nadat het een verkiezing had verloren. Zij werden in 2007 herkozen en daarna nog drie keer, maar de verlangens van het Nicaraguaanse volk zijn van geen belang voor de Verenigde Staten. Al het gepraat over democratie is een cynische list die wordt gebruikt om een neoliberale regering in het zadel te helpen die zal optreden als een vazalstaat van de VS.

De regering Donald Trump ging verder waar Reagan ophield toen zij in 2018 een poging tot een staatsgreep lanceerde die opnieuw geweld en verwoesting in het land bracht. Net als bij alle andere beslissingen op het gebied van buitenlands beleid volgde Joe Biden Trump, en noemde hij de verkiezingen van 2021 al een fraude voordat ze hadden plaatsgevonden. Als een van de meer dan 200 verkiezingsbegeleiders was deze columnist getuige van een proces dat openstond voor alle burgers en waar oppositiekandidaten vrij campagne voerden.

De tweepartijdige RENACER-wet werd met een enorme marge aangenomen, bij stemmingen in de Senaat en vervolgens met 387 stemmen voor en slechts 35 tegen in het Huis van Afgevaardigden. Biden ondertekende de nieuwe wet slechts drie dagen na de verkiezingen. Het is een klassiek voorbeeld van hybride oorlogsvoering, omdat het oproept tot “ondersteuning van onafhankelijke nieuwsmedia en vrijheid van informatie in Nicaragua”. Dergelijke taal is een verklaring van inmenging in de rechten van een soevereine natie, kortom, een blauwdruk voor oorlogspropaganda en regimeverandering.

Gelukkig voor het volk van Nicaragua zijn de Verenigde Staten niet de enige speler op het wereldtoneel. In een poging om zich te beschermen tegen de agressie van de VS en zich aan te sluiten bij de meerderheid van de wereldbevolking, heeft Nicaragua diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met de Volksrepubliek China en duidelijk gemaakt dat het zijn rechten niet zo maar zal opgeven. China aanvaardde de erkenning met enthousiasme en begon onmiddellijk nieuwe partnerschappen tussen de twee naties te bespreken. China schonk ook 1 miljoen doses van zijn Sinopharm-vaccin tegen covirus.

De Verenigde Staten hebben zeker macht, en kunnen hun marionetten in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) dwingen zich aan te sluiten bij de niet-erkenning van de Nicaraguaanse verkiezingen. Maar de dagen van de Monroe Doctrine en de bewering dat het hele halfrond “Amerika’s achtertuin” is, worden nergens anders geloofwaardig geacht dan in Washington.

De soevereiniteit van Nicaragua is de kern van de zaak. Het maakt niet uit wat Joe Biden of leden van de Senaat en het Huis denken over die regering. Het maakt ook niet uit wat linkse mooi-weer kunstenaars te zeggen hebben. De feiten liggen aan de kant van de Nicaraguanen. Er waren geen presidentskandidaten die gevangen gezet werden voor de verkiezingen. Er waren wel golpistas, de coupplegers, die de amnestie van hun regering negeerden en legitieme wetgeving die eiste dat ze buitenlandse financiering bekendmaakten.

Hoe het ook zij, anti-imperialisten in dit land en elders in de wereld moeten opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht van Nicaraguanen en alle andere volkeren. Hun keuzes en hun strijd zijn hun eigen keuzes en niemand hier in het imperium heeft het recht te oordelen over wat zij “fouten” noemen. De mensenrechtensituatie in Nicaragua steekt met kop en schouders boven die van de VS uit.

Joe Biden was als senator medeverantwoordelijk voor massale opsluitingen. Hij steunde enthousiast de aanvalsoorlogen tegen Irak en Libië. Nicaragua heeft geen reden om zichzelf uit te leggen aan hem of aan liberalen, die graag propagandastandpunten overnemen en op die manier de bewering van Amerikaans exceptionalisme onderschrijven.

Margaret Kimberly, right and Luci Murphy, left – along with S. Brian Willson and Dan Kovalik were invited to sit on the stage and meet President Daniel Ortega at the Inauguration. They were part of a delegation sponsored by the Black Alliance for Peace and co-sponsored by the Alliance for Global Justice.

Een klassiek taalgebruik voor regimechange is het land dat het doelwit is “geïsoleerd” te noemen, wat niets anders betekent dan dat het zich in het vizier van de VS bevindt. Als lid van een delegatie van de Black Alliance for Peace in Nicaragua zag deze columnist de presidenten van Venezuela en Cuba, en diplomatieke vertegenwoordigers van onder meer Rusland, China, Angola, India, Soedan, Vietnam, Japan, Syrië, Libië en Palestina, die de presidentiële inauguratie bijwoonden. Miljarden mensen uit alle werelddelen waren daar vertegenwoordigd en bewijzen dat de standpunten van de VS/NAVO/EU elders weinig gewicht in de schaal leggen.

Nicaragua hoeft niet te lijden onder de beledigingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de schepping en vazal van Washington. Nicaragua heeft het principiële besluit genomen de OAS te verlaten en de groep te ontmaskeren voor de schijnvertoning die zij is. Nicaragua is vertegenwoordigd in de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC), een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de consensus van miljoenen mensen.

De Verenigde Staten zijn nog steeds een militaire en economische macht. Maar die macht heeft zijn grenzen, en daarom wordt zo’n hoge prioriteit gegeven aan de ondermijning van een klein Midden-Amerikaans land met een bevolking van slechts 6,5 miljoen mensen. Elke overwinning tegen het Amerikaanse autoritarisme is belangrijk. Ga maar eens na hoeveel moeite er wordt gedaan om de landen te marginaliseren die er wel in slagen buiten de invloedssfeer van de VS te blijven. De wereld is multipolair en de voortdurende pogingen van Nicaragua om zijn eigen lot te bepalen zijn daar het bewijs van.

Margaret Kimberley’s is de auteur van  Prejudential: Black America and the Presidents . Haar werk is ook te vinden op patreon.com/margaretkimberley en op Twitter @freedomrideblog. Mevrouw Kimberley kan per e-Mail worden bereikt op Margaret.Kimberley(at)BlackAgendaReport.com.

Nicaraguaanse en Chinese ambtenaren tonen een gezamenlijk communiqué om de diplomatieke banden tussen de twee landen te hervatten in Noord-China’s Tianjin op 10 december 2021. Foto: Xinhua


Eerdere berichten in dit Archief: