“Is een economische boycot die tot duizenden doden leidt een vorm van genocide? “

  • Zondag 19 januari 2020, 14:00 – 17:00
  • IIRE Conference Center: Lombokstraat 40, Amsterdam
  • Met Guillermo Barretto en Sandew Hira
  • Taal: Engels

Decolonial International Netwerk en Vrede met Venezuela organiseerden een evenement rond het thema economische boycot en genocide in het kader van Genocide Memorial Day op 19 januari.
De vraagstelling was: “Is een economische boycot die tot duizenden doden leidt een vorm van genocide?”
Zie Trailer en VOLLEDIGE VIDEO REGISTRATIE onderaan

Video registratie van de voordracht op 19 januari 2020, van Guillermo Barreto, met aansluitende Q&A.
Trailer: 18 minuten (fragmenten uit deel 1)
Delen 1, 2 en 3 165 minuten.

In de videoregistratie, die zeker de moeite waard is om helemaal te bekijken, wordt een eerlijk en realistisch beeld gegeven van de geschiedenis, het heden, de moeilijkheden, de uitdagingen, en de verwachtbare toekomst van Venezuela.
Ook wordt gesproken over de mogelijkheid om de financieel-economische sabotage (“Unilative coercive messures of the USA against Venezuela”; Guillermo legt uit waarom hij het geen ‘sancties’ wil noemen) te laten onderzoeken als een mogelijke misdaad van genocide

Trailer: 18 minuten – fragmenten uit het eerste deel van de voordracht

Part 1 (55 minuten) – De Chavistische Historie en actuele situatie in Venezuela

Part 2 (25 minuten) – Wat zijn de problemen – Wat kan er gedaan worden.

Q & A (83 minuten) – Vragen uit de zaal beantwoord door Guillermo Barreto

Genocide wordt geassocieerd met gewelddadige acties die leiden tot de dood van grote aantallen personen. Maar wat als grote aantallen mensen sterven, niet door geweld, maar door economische boycot?

In Venezuela heeft de economische boycot van dat land geleid tot 40.000 doden. Het Amerikaanse Center for Economic and Policy Research in Washington heeft berekend dat als gevolg van de boycot het sterftecijfer is gestegen met 31% van 2017 tot 2018. Vanwege het gebrek aan medicijnen is de kans groot dat in de komende jaren grote aantallen mensen zullen sterven , vooral onder mensen met HIV (80.000), nierdialyse (16.000), kanker (16.000) en diabetes (4 miljoen).

Het instrument van economische boycot wordt nu veel meer dan voorheen gebruikt om anti-imperialistische regeringen omver te werpen.
Themas van de middag waren:

  • Hoe heeft Venezuela zich sinds 1998 politiek en economisch ontwikkeld?
  • Welke economische sabotage werd door de VS en bondgenoten tegen Venezuela uitgevoerd
  • Wat is het effect ervan op de economie en de levensverwachting?
  • Wat kan hiertegen worden gedaan?
  • In hoeverre is economische boycot een vorm van genocide?

Het evenement vond plaats in Amsterdam in het kader van Genocide Memorial Day (GMD). Deze dag is een dag om “de onmenselijkheid van de mens voor de mens” te herinneren.
GMD is in 2010 gestart door de Islamic Human Rights Commission, stichtend lid van het Decolonial International Network, als een jaarlijkse traditie om de zionistische aanval op Gaza in 2008 te herdenken.
Ongeveer 1.400 Palestijnen, voornamelijk burgers, werden gedood zonder tussenkomst van regeringen. GMD wil bewustzijn creëren over de factoren die leiden tot genocide en wat we kunnen doen om deze te voorkomen.


In dit archief: Publicaties over de unilataire sancties tegen Venezuela
(meest recente bovenaan):