Bron: Alex Nain Saab Moran, 
allafrica 14 oktober 2021 ~~~

Broeders en Zusters van Kaapverdië

Gegroet!

Ik wil jullie allen persoonlijk bedanken voor jullie steun aan mijn vrouw en dochters, die nu al meer dan twee weken wachten op een visum waarmee ze Kaapverdië kunnen binnenkomen. Het Hof van Beroep van Barlavento heeft geoordeeld dat mijn gezin bij mij mag blijven terwijl ik onder huisarrest sta, dus er is geen excuus voor de vertraging bij de afgifte van het visum voor mijn gezin.

Anderzijds heeft hetzelfde Hof van Barlavento op 31 augustus bevolen dat ik van het eiland Sal naar Praia moet worden overgebracht omdat ik dringend gespecialiseerde medische verzorging nodig heb. Zeven weken later, terwijl mijn gezondheid blijft verslechteren, blijf ik opgesloten op Sal.

Twee rechterlijke beslissingen, twee weigeringen om rechterlijke bevelen op te volgen.

In het geval van het visum van mijn familie zegt uw regering dat “hun binnenkomst onnodige druk legt op het rechtssysteem” en in het andere geval beroept de politie zich op “veiligheidsoverwegingen”.

Ik weet niet welke bedreiging mijn vrouw en dochters van 4 en 18 maanden vormen voor het rechtsstelsel van Kaapverdië. Misschien vrezen ze dat Camilla een grote handtas zal meebrengen en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor mijn willekeurige opsluiting van de afgelopen 490 dagen zal doen toegeven dat wat ze gedaan hebben verkeerd is. Wat de redenen ook zijn, hopelijk zal uw regering hun bezorgdheid met ons allen delen!

Wat de bezorgdheid van de politie over mijn verhuizing naar Praia betreft, kan ik u verzekeren dat mijn verdedigingsteam de politie verschillende opties heeft voorgelegd, die door onafhankelijke veiligheidsdeskundigen allemaal geschikt zijn bevonden voor de zeer restrictieve vorm van huisarrest die de politie mij oplegt. Er is geen plausibele reden waarom mijn gezondheid zou verslechteren terwijl de politie gewoon tijd rekt.

Zoals ik hierboven al zei, twee gerechtelijke uitspraken en twee keer niet-naleving door de regering.

Helaas heeft de regering van Ulisses Correia een goede staat van dienst als het gaat om het negeren van bindende rechterlijke uitspraken en krachtige aanbevelingen van de Verenigde Naties. Op 15 maart en opnieuw op 24 juni oordeelde het Hof van Justitie van de ECOWAS, onder leiding van de voormalige minister van Justitie van Kaapverdië rechter-rapporteur Januaria Costa, dat mijn detentie onwettig was en dat ik onmiddellijk moest worden vrijgelaten. Op 8 en 16 juni oordeelde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dat mijn uitlevering moet worden opgeschort terwijl onderzoek wordt gedaan naar foltering en gezondheidsweigering die ik heb geuit tegen Kaapverdische ambtenaren.

Beide uitspraken zijn met een moeilijk te begrijpen arrogantie genegeerd door een land dat zich waarschijnlijk juist bij deze internationale organisaties heeft aangesloten omdat het begrijpt dat het als klein land de bescherming nodig heeft die voortvloeit uit het feit dat het lid is van een vast geheel van regels, een vaste werkwijze en een gemeenschappelijke afspraak om zich aan reeds lang bestaande internationale regels en gebruiken te houden.

Het lijkt erop dat alle aspiraties van Kaapverdië terzijde zijn geschoven in naam van politiek opportunisme. Ik ben de speciale gezant van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en haar plaatsvervangend ambassadeur bij de Afrikaanse Unie. Beide functies verlenen mij immuniteit en onschendbaarheid, die de kern vormen van de regels die het verkeer van diplomaten en politieke vertegenwoordigers regelen. Regels die Kaapverdische diplomaten in staat stellen zich vrij over de wereld te bewegen zonder vrees voor arrestatie of belemmering. Kaapverdië schept, onder leiding van de Verenigde Staten, een gevaarlijk precedent, dat volgens China en de Russische Federatie terug kan slaan op de Verenigde Staten en Kaapverdië.

Velen van u zullen dit weekend bij uw presidentsverkiezingen uw wettelijk recht op zelfbeschikking kunnen uitoefenen. Zelfbeschikking, die werd verkregen met aanzienlijke steun van Zuid-Amerika, niet in het minst de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Ik hoop dat u uw stem zult gebruiken om ervoor te zorgen dat uw stem wordt gehoord en dat het Kaapverdië van de toekomst een Kaapverdië is dat de aspiraties van het Kaapverdische volk nauwkeurig weerspiegelt en niet slechts die van een kleine elite.

Venceremos!

Alex Nain Saab Moran