Bron: Roger D. Harris 
orinocotribune 4 oktober 2021 ~~~

Alex Saab is “de sleutel die het Venezolaanse monetaire mysterie ontsluit – dat wil zeggen, hoe een land dat te maken heeft met sancties van de VS, het VK en de Europese Unie – nog steeds in staat is om dingen als goud en olie te exporteren… en echt de enige man die feitelijk kan uitleggen hoe het land [Venezuela] op dit moment overleeft,” aldus Forbes.

Roger D. Harris 2 oktober 2021

De VS zou het liefst Saab gewoon stilletjes aan Miami uitleverd krijgen om alle middelen tegebruiken die nodig zijn om gevoelige informatie uit hem te krijgen, en hem dan op te bergen in ‘s werelds grootste gevangenisstelsel. Forbes gebruikt het begrip “onder druk” van de Amerikaanse gevangenisautoriteiten, als eufemisme voor de beoogde middelen om Saab te dwingen “licht te werpen op Venezuela’s economische netwerk na de sancties”. Saab meldt al dat zijn surrogaatgevangennemers in Cabo Verde, die hieronder worden beschreven, zonder succes martelingen hebben toegepast om te proberen zijn wil te breken en hem ertoe te bewegen Venezuela te verraden.

Dat een elitair zakenblad als Forbes een diplomaat uit een land dat socialistisch wil worden in het licht zet, is een bewijs van de groeiende internationale beweging om de gevangen genomen Alex Saab vrij te krijgen en een indicatie van de zwakte van de Amerikaanse zaak tegen hem.

De arrestatie van een diplomaat

Saab vecht tegen wat de Canadese advocaat John Philpot, een expert op het gebied van internationaal recht, “een flagrante poging tot extraterritoriale gerechtelijke machtsoverschrijding van de VS” noemt.

Op 12 juni 2020 was Saab op een missie als speciaal gezant van de Venezolaanse regering om voedsel, brandstof en medicijnen in Iran aan te kopen , toen zijn vliegtuig van Caracas naar Teheran werd omgeleid naar Cabo Verde voor een tankstop. Saabs aanhouding en daaropvolgende detentie op bevel van de VS zijn willekeurig, onwettig en onregelmatig. Voorts is Saab de behandeling voor zijn kanker ontzegd.

Saab, de plaatsvervangend Venezolaans ambassadeur bij de Afrikaanse Unie, vecht zijn uitlevering aan de VS aan. Zijn “misdaad” zou zijn te hebben getracht humanitaire goederen aan te kopen, in strijd met illegale VS-sancties. Tot op heden zijn Saabs juridische verzoeken aan de autoriteiten van Cabo Verde om vrijlating afgewezen, verworpen of genegeerd.

Onder de Conventie van Wenen heeft een diplomaat zoals Saab absolute arrestatie-immuniteit, zelfs in oorlogstijd. Saab ging in beroep bij het US 11th Circuit Court op grond van zijn diplomatieke status. In reactie daarop diende Washington een verzoek in om uitstel van antwoord in een juridische vertragingstactiek om Saabs aanstaande uitlevering mogelijk te maken zonder zijn diplomatieke onschendbaarheid te erkennen. Het is alsof het Amerikaanse imperium de bevoegdheid opeist om te bepalen wie andere landen als hun ambassadeurs mogen kiezen en ontvangen.

Bedenk echter dat de regering van de VS de democratisch verkozen Nicolás Maduro nog steeds niet erkent als de legitieme president van Venezuela. In strijd met de Verenigde Naties en bijna alle andere landen ter wereld blijft Joe Biden beweren dat de door Trump benoemde Amerikaanse veiligheidsagent Juan Guaidó het “voorlopige” staatshoofd van Venezuela is.

De Amerikaanse zaak tegen Alex Saab

De VS beschuldigen Saab van fraude en het witwassen van geld om het Venezolaanse volk, dat in feite door de VS wordt belegerd, te bedriegen. Met name wordt Alex Saab door het Office of Foreign Assets Control van het Ministerie van Financiën van de VS beschuldigd van “het roven van honderden miljoenen dollars van hongerende Venezolanen”. Men zou denken dat Saab een ‘Presidentiële Medaille van Vrijheid’ zou krijgen voor zijn inspanningen, gezien het feit dat het beleid van de VS om regimeverandering in Venezuela te bevorderen precies hetzelfde doet als waarvan Saab wordt beschuldigd.

De VS en hun hielenlikkende bondgenoten hebben Venezuela eenzijdige dwangmaatregelen opgelegd die neerkomen op een blokkade door het gebruik van secundaire sancties. De VN heeft dergelijke collectieve straffen herhaaldelijk onwettig genoemd en de intrekking ervan geëist. Ongeveer drie dozijn landen en een derde van de mensheid hebben te lijden onder de Amerikaanse sancties.

Grotendeels als gevolg van de sancties is de Venezolaanse economie drastisch gekrompen, vooral nadat de oliesector, de belangrijkste bron van buitenlandse inkomsten, doelwit werd. Pogingen van de Venezolaanse regering om toegang te krijgen tot haar eigen goudreserves in het buitenland of om gebruik te maken van haar trekkingsrechten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de COVID-hulp te betalen, zijn op aandringen van de Amerikaanse regering geblokkeerd. De dochteronderneming van de Venezolaanse oliemaatschappij in de VS, CITGO, is door Washington toegeëigend. De bankrekeningen van Venezuela in het buitenland zijn bevroren en geplunderd door de VS en zijn bondgenoten. Western Union heeft de geldtransfers naar Venezuela opgeschort. En schepen van derde landen die Venezuela bevoorraadden, zijn door de VS in beslag genomen in flagrante piraterij in internationale wateren. Het resultaat is wijdverspreide ellende en zelfs onnodige sterfgevallen in Venezuela.

De echte redenen voor de uitleveringspogingen van de VS inzake Alex Saab

David Dawkins, de auteur van het artikel over Saab bij Forbes, gebruikt de bijtitel “I cover the work and wealth of Europe’s richest”. Omdat Forbes de niche van de bedrijfsmedia bedient die wordt gelezen door elites en degenen die hen dienen, zijn hun verslagen – zoals in dit geval – meer op feiten gebaseerd dan sommige van de meer populair georiënteerde mediakanalen.

Forbes onthult bijvoorbeeld dat Saab “over de middelen en know-how beschikt om op discrete wijze een hele economie draaiende te houden onder de ogen van een toekijkende wereld”. De “wereld” die “toekijkt” is een verwijzing naar de Amerikaanse surveillancestaat. Het feit dat Saab een rol heeft gespeeld bij het omzeilen van de illegale Amerikaanse blokkade van Venezuela is precies de reden waarom de VS de diplomaat heeft vervolgd en waarom Washington hem naar de VS wil brengen.

Saab zou volgens Forbes “een belangrijk radertje zijn in Venezuela’s nationale geldmachine,” die “werkte als een sleutelfiguur in de huisvestings- en voedselprogramma’s van het land, jonglerend met contacten, bedrijven en bankrekeningen over de hele wereld.”

Ere wie eer toekomt, merkt Forbes op: “Tot grote ergernis van de Trump en Biden regeringen, vond Saab, een creatieve en bekwame zakenman, een manier om de Venezolaanse handel in sectoren als voedsel, olie en goud tussen de kieren van het Amerikaanse toezicht te navigeren.”

De Amerikaanse zaak tegen Saab is politiek, niet juridisch. Femi Falana, Saab’s hoofdadvocaat bij de regionale rechtbank van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Nigeria, beweert dat “de zaak tegen Alex Saab inderdaad geworteld is in politiek opportunisme”. De echte reden voor de uitleveringspogingen van de VS, zoals Forbes onthult, is dat Saab een “belangrijke informatiebron voor de VS kan zijn om te begrijpen hoe het land [Venezuela] zaken doet”.

Om het belang van Saab voor de VS te onderstrepen, werd de marinekruiser San Jacinto voor een periode clandestien ingezet voor de kust van Cabo Verde, waar Saab gevangen werd gehouden. De New York Times beschreef het zenden van het oorlogsschip als een “geheime missie om president Nicolás Maduro van Venezuela een grote slag toe te brengen.”

Internationale inspanning om Alex Saab vrij te krijgen

Forbes meldt correct: “Maar voor velen in Venezuela is dit [Saab’s activiteiten] niet crimineel. Saab is een held, en zijn inspanningen in het buitenland zijn de acties van een man die probeert de hongerigen en daklozen te voeden en te huisvesten.” De Venezolaanse regering heeft Saab onlangs aangewezen als officiële afgevaardigde bij de besprekingen in Mexico tussen de Venezolaanse regering en de oppositiegroepering United Platform.

Internationaal heeft Cabo Verde diplomatieke brieven ontvangen waarin Iran, China, Rusland, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en ECOWAS protesteren tegen de zaak Saab, op basis van de beginselen van immuniteit en onschendbaarheid van consulaire rechten. Meer dan 15.000 internationals hebben een petitie aan de politieke leiders van de VS en Kaapverdië ondertekend om Alex Saab vrij te krijgen op https://afgj.org/free-alex-saab

Forbes zegt dat Saabs uitlevering aanstaande is. Saab’s advocaat Femi Falana zegt: “Het juridische proces is nog lang niet voorbij, en Zijne Excellentie Alex Saab zal niet snel naar de Verenigde Staten gaan.” Hoe dan ook, Alex Saab zegt:

“Voor degenen die dromen dat mijn verhaal of integriteit zal veranderen als ik word uitgeleverd: Laat me die illusie bederven. Mijn integriteit verandert niet met het [politieke] klimaat of het soort marteling. Venezuela is soeverein.”

Topfoto: Een voetganger loopt langs een muurschildering ter ondersteuning van de ontvoerde Venezolaanse diplomaat Alex Saab in Caracas, Venezuela, op vrijdag 17 september 2021. © 2021 BLOOMBERG FINANCE LP.

Roger Harris uit Corte Madera, Californië, heeft een bijzondere belangstelling voor Venezuela en Cuba. Hij zit in het centraal comité van de Partij voor Vrede en Vrijheid en is betrokken bij de marxistische bibliotheek van Niebyl-Proctor. Hij is ook een gediplomeerd wild-bioloog en natuurbeschermer. Hij leidt walvistochten voor de Oceanic Society en vogelstudie voor de Marin Audubon Society. Hij zit in de Marin County Parks and Open Space Commission. Hij is gepensioneerd van een milieu-adviesbureau, waar hij zich specialiseerde in bedreigde diersoorten, wetlands en herstel van inheemse habitats.