Bron: ultimasnoticias 28 september 2021 (SP) 
orinocotribune 28 september 2021 (EN) ~~~

Na het ontvangen van een brief van de diplomaat Alex Saab, heeft het hoofd van de Venezolaanse regeringsdelegatie in de Mexico Talks, Jorge Rodríguez, zijn verontwaardiging geuit over de wreedheden begaan tegen deze vertegenwoordiger van de Venezolaanse diplomatie.

In een bericht op zijn Twitter-account schreef Rodríguez: “Deze brief van onze speciale gezant Alex Saab is vanochtend ontvangen door de leden van de Venezolaanse regeringsdelegatie. Zijn boodschap ontroerde ons, en tegelijkertijd voelden we diepe verontwaardiging over de gruweldaden tegen onze diplomaat. Waarheid en leven zullen zegevieren!”

In de brief hekelt Saab zijn onderwerping aan martelingen in Kaapverdië, waaronder psychologische kwellingen. Zo hadden de autoriteiten hem dagenlang van water beroofd, schreef Saab, “omdat ze volgens hen de doorzichtige flessen door de röntgenapparatuur moeten halen, en het apparaat altijd beschadigd is.”

Hieronder staat de volledige tekst van de brief die diplomaat Alex Saab stuurde:

Maandag 27 september 2021

 • Beste Jorge, leden van de dialoogtafel, regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de oppositie, ik stuur u mijn groet en ik hoop dat het u allen goed gaat.
 • Mijn regering en onze delegatie, zij weten niet hoe het mij heeft ontroerd te horen van het gebaar dat u naar mij maakte toen u in Mexico aankwam.
 • Ik kan geen foto’s zien, maar ik voelde me vol kracht en trots voor het land toen ze me erover vertelden.
 • Ik ben en blijf de hele delegatie en onze regering eeuwig dankbaar voor de eer die zij mij hebben bewezen.
 • Dat is het land waar ik van hou.
 • De Patria die rechtvaardige zaken verdedigt.
 • Het vaderland dat elke dag het welzijn van het volk nastreeft.
 • Het vaderland dat een immorele en wrede blokkade ondergaat, maar moedig blijft. Het vaderland dat zich niet overgeeft.
 • Ik ben 473 dagen geleden ontvoerd door Trump, zijn handlangers, en zijn mislukte beleid. Ze hebben me fysiek gemarteld in Kaapverdië tot ze moe werden.
 • Ze blijven me tot op de dag van vandaag elke dag psychologisch martelen en provoceren.
 • Mij is medische hulp ontzegd, naast zoveel andere fundamentele mensenrechten.
 • Soms laten ze me zelfs dagenlang zonder water, omdat ze volgens hen de doorzichtige flessen door röntgenstralen moeten halen en de machines altijd “beschadigd” zijn.
 • Ik ben bijna elke dag met de dood in een Amerikaanse gevangenis bedreigd sinds ik op smerige wijze ben ontvoerd.
 • Ze hebben het leven van mijn familie bedreigd.
 • Ik ben belasterd, beschimpt, mishandeld en, volgens hen, vernederd. Maar de ziel van een strijder breekt niet. Alleen degene die knielt, ziet zijn vijand als een reus.
 • Ze hebben mij in 2019 gestraft – niet alleen mij, maar ook mijn twee oudste kinderen, nog net geen minderjarigen meer, die op het punt stonden hun universitaire diploma te halen, en die niets met dit politieke conflict te maken hebben.
 • Mijn kinderen moesten hun studies onderbreken en in ballingschap gaan, alweer, amper volwassen geworden.
 • Hun beschuldigingen tegen mij zijn zo belachelijk en politiek gemotiveerd dat ze geen enkel bewijsstuk tegen mij hebben kunnen vinden.
 • Zelfs Zwitserland heeft dit geval van gerechtelijke machtsoverschrijding van tafel geveegd door in een drie jaar lang onderzoek en 3000 bladzijden GEEN enkele verrichting te vinden die zelfs maar verdacht werd van iets illegaals.
 • Hetzelfde is gebeurd in andere landen die mij hebben onderzocht, steeds ingegeven door de desinformatie-netwerken waarvan Elliott Abrams zelf publiekelijk heeft bekend gebruik te maken.
 • Maar de VS in hun onmacht bedreigen mij voortdurend, dreigen zelfs mijn kinderen ongegrond te beschuldigen, als ik niet toegeef aan hun eisen om mijn land niet langer te dienen en mijn regering valselijk in diskrediet te brengen.
 • De VS waren woedend omdat, onder andere, voedsel en medicijnen bleven aankomen [in Venezuela] ondanks de blokkade. Volgens hen was dat een teken dat ze faalden in hun “plan” dat ze respectloos “regime change” noemden.
 • Ze wilden letterlijk dat het volk in opstand zou komen door de honger.
 • Ze hebben mij zelfs brutaalweg via mijn advocaten gevraagd om mijn land 120 dagen lang niet meer te helpen, waardoor het zonder voedsel of medicijnen zou komen te zitten, in ruil voor “amnestie”. Voor hen [de VS] zou 120 dagen honger genoeg zijn. Dachten ze dat ze mij verantwoordelijk zouden kunnen maken aan genocide?
 • Ik heb nooit opgegeven en ik heb het ALTIJD aan mijn superieuren meegedeeld.
 • Ik heb de dood van mijn vader en mijn moeder meegemaakt tijdens deze ontvoering, alleen, zonder afscheid van hen te nemen. Dit was niet de fout van COVID-19 maar te wijten aan deze tirannie.
 • Ze hebben me gescheiden van mijn familie, mijn vrouw, mijn vijf kinderen, de jongste vijf maanden oud. Ik voel nog steeds de laatste kus die ik mijn baby gaf.
 • Mijn familie is gedurende dezelfde 473 dagen ontvoerd geweest als ik, want de ontvoering wordt door de familie nog erger ervaren dan door degene die ontvoerd wordt.
 • En wat hebben ze bereikt in deze 473 dagen? Niets. Telkens als ik in de gelegenheid was, stuurde ik alleen maar krachtbetuigingen naar het dappere Chavista volk om onze president te omringen [beschermen].

Topfoto: Jorge Rodríguez samen met de rest van de Venezolaanse regeringsdelegatie bij de besprekingen in Mexico, allen met een afbeelding van de Venezolaanse diplomaat Alex Saab in de hand, die door de Kaapverdische regering werd ontvoerd na een ongefundeerd uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Foto met dank aan Twitter/@jorgepsuv.