Bron: U.S. Peace Council 10 oktober 2021 ~~~

Wederom heeft het VS. imperialisme haar wetteloze aard onthuld door haar toevlucht te nemen tot ontvoering en buitengewone uitlevering (die doet denken aan haar soortgelijke illegale acties in Afghanistan en Irak) van de Venezolaanse diplomaat, Alex Saab, omdat hij probeerde humanitaire voorraden voor Venezuela te kopen – een volledig legale daad volgens het internationaal recht, maar een die de illegale Amerikaanse sancties tegen dat land trotseerde.

Venezuela is een van de ongeveer drie dozijn landen die het slachtoffer zijn van de Amerikaanse sancties. Het Venezolaanse volk sterft door gebrek aan medicijnen en verhongert door gebrek aan voedsel als gevolg van deze sancties.

Meer dan 100.000 Venezolanen zijn gestorven. Alex Saab zat sinds 12 juni 2020 op bevel van de VS gevangen in Cabo Verde. Hij zat op een vlucht van Caracas naar Teheran, toen zijn vliegtuig voor een tankstop werd omgeleid naar het kleine West-Afrikaanse land. Daar werd hij gearresteerd en onder martelende omstandigheden vastgehouden.

Op schandalige wijze werd de Venezolaanse diplomaat vervolgens op 16 oktober illegaal “uitgeleverd” aan de VS, wat neerkomt op een ontvoering.
Deze ontvoering van een diplomaat schept gevaarlijke precedenten in termen van extraterritoriaal justitieel misbruik door de VS bij het afdwingen van hun unilaterale dwangmaatregelen. Krachtens het Verdrag van Wenen geniet een diplomaat met een diplomatieke legitimatie, zoals Alex Saab, absolute immuniteit van arrestatie, zelfs in tijden van oorlog.

De heer Saab heeft ook beroep aangetekend bij het U.S. 11th Circuit Court op grond van zijn diplomatieke status. In reactie daarop heeft Washington een verzoek om een uitstel van antwoord ingediend in een juridische vertragingstactiek om Saab’s extratie mogelijk te maken zonder zijn diplomatieke onschendbaarheid te erkennen.
Met deze schending van het internationaal recht heeft de regering Biden laten zien dat zij naadloos aansluit bij de regeringen Trump en Obama, door de illegale sancties te rechtvaardigen met het ongelovige argument dat Venezuela een “buitengewone bedreiging” vormt voor de nationale veiligheid van de VS. Maar, zoals Forbes heeft onthuld, is de echte reden dat de VS Alex Saab vervolgen, omdat hij “de sleutel is die het Venezolaanse monetaire mysterie ontsluit – dat wil zeggen, hoe een land dat sancties ondergaat van de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie – nog steeds zaken als goud en olie kan exporteren… en eigenlijk de enige man is die kan verklaren hoe het land [Venezuela] vandaag overleeft.”

Met andere woorden, de VS hebben Saab gekidnapt om met alle middelen die nodig zijn gevoelige informatie uit hem te krijgen. Saab had reeds gerapporteerd dat zijn surrogaatgevangennemers in Cabo Verde tevergeefs hadden getracht met foltering zijn wil te breken en hem ertoe te bewegen Venezuela te verraden. Maar in een brief van de heer Saab, voorgelezen door zijn vrouw op een protestbijeenkomst in Caracas, verklaarde hij: “Ik zal mijn proces met volledige waardigheid tegemoet zien. Ik wil duidelijk zijn: ik hoef niet samen te werken met de Verenigde Staten. Ik heb geen misdaad begaan.” De Verenigde Naties hebben herhaaldelijk het gebruik van eenzijdige dwangmaatregelen veroordeeld als een schending van het internationaal recht.

Het mensenrechtencomité van de VN heeft de vrijlating van Alex Saab uitdrukkelijk geëist. Het regionale gerechtshof van de Economische Gemeenschap van West-Afrika (ECOWAS), dat rechtsmacht heeft over Cabo Verde, waar Saab gevangen zat, eiste de vrijlating van de diplomaat en betaling van een schadevergoeding aan hem. Washington heeft Alex Saab “uitgeleverd” omdat hij een rol heeft gespeeld bij het omzeilen van de illegale blokkade van een land dat door de VS wordt aangevallen voor een regimeverandering.

De Vredesraad van de VS veroordeelt deze flagrante schending van het internationaal recht door de Verenigde Staten en eist de onmiddellijke vrijlating van de heer Saab.

Voor meer informatie over de campagne voor de vrijlating van Alex Saab, zie https://afgj.org/free-alex-saab