Bron: ultimasnoticias 3 april 2023 (SP)
 orinocotribune 3 april 2023 (EN) ~~~~

Venezuela veroordeelde maandag in een officiële verklaring de meest recente opmerkingen van aanklager Karim Ahmad Khan van het Internationaal Strafhof (ICC), waarin hij aanschoof bij een campagne om de kwestie van de mensenrechten te politiseren ten nadele van het land.

“Venezuela verwerpt de beschuldigingen van de aanklager van het Internationaal Strafhof, Karim Ahmad Khan. [Deze opmerkingen geven blijk van een bevooroordeelde visie die rechtvaardigheid en mensenrechten instrumentaliseert voor politieke doeleinden, ten koste van de ernst en strengheid die van dat orgaan worden verwacht,” schreef de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil op sociale media.

“Opnieuw geeft de aanklager van het Internationaal Strafhof blijk van een duidelijk bevooroordeelde visie met betrekking tot Venezuela, waarbij hij zonder rekening te houden de campagnes reproduceert die de kwestie van rechtvaardigheid en mensenrechten voor politieke doeleinden willen instrumentaliseren, ten koste van de ernst en strengheid die van een internationaal orgaan van een dergelijke relevantie wordt verwacht,” luidt de door de minister gepubliceerde verklaring.

#COMUNICADO Venezuela rechaza señalamientos del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, demostrando una visión prejuiciada que instrumentaliza la justicia y los DDHH con fines políticos, en detrimento de la seriedad y rigurosidad que se espera de ese organismo. pic.twitter.com/orZR1Vdz3k
– Yvan Gil (@yvangil) 3 april 2023

In de verklaring wordt opgemerkt dat Venezuela op 28 februari een rapport heeft ingediend bij het ICC “dat alle drogredenen van de media en de geopolitieke agressie weerlegt die zijn gelanceerd om Venezuela te beschuldigen van vermeende misdaden tegen de menselijkheid, die nooit hebben plaatsgevonden.”

In de verklaring bevestigt Venezuela dat het al het nodige zal blijven doen om de waarheid aan het licht te brengen en zijn rechten als natie te verdedigen.

Venezuela verwerpt opmerkingen aanklager ICC

Hieronder volgt de niet-officiële vertaling van de verklaring van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken:

De regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela verwerpt categorisch de ongegronde aantijgingen van de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Ahmad Khan KC, in zijn antwoord op de opmerkingen van Venezuela in de zogenaamde “Venezuela I”-zaak.

Eens te meer geeft de aanklager van het Internationaal Strafhof blijk van een duidelijk bevooroordeelde visie ten aanzien van Venezuela, en reproduceert hij zonder rekening te houden de campagnes die erop gericht zijn het vraagstuk van justitie en mensenrechten te instrumentaliseren voor politieke doeleinden, ten koste van de ernst en strengheid die van een dergelijk belangrijk internationaal orgaan worden verwacht.

Op 28 februari 2023 heeft de Bolivariaanse Republiek Venezuela voor het Internationaal Strafhof een solide document gepresenteerd dat alle drogredenen van de media en de geopolitieke agressie weerlegt die zijn gelanceerd om Venezuela te beschuldigen van vermeende misdaden tegen de menselijkheid, die nooit hebben plaatsgevonden.

De verklaringen die onlangs door de aanklager zijn gepresenteerd, weerspreken geenszins de onweerlegbare verklaringen van Venezuela. Integendeel, zij bevestigen dat het ICC in het licht van de bepalingen van het Statuut van Rome en de jurisprudentie van die internationale organisatie niet bevoegd is om kennis te nemen van de door aanklager Khan gepresenteerde feiten.

Ten slotte bevestigt de Bolivariaanse Republiek Venezuela dat zij alle beschikbare maatregelen zal blijven nemen om de waarheid te doen zegevieren en haar rechten als natie te verdedigen tegen deze uiting van “lawfare”, waarbij het institutionele kader van het Internationaal Strafhof openlijk voor politieke doeleinden wordt gebruikt.

Caracas, April 3, 2023

Er lopen nog twee andere ICC-zaken: