Bron: Ben Norton, 
GeopoliticalEconomy 31 maart 2023 ~~~

Mexico’s linkse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heeft de zogenaamde “top voor democratie” van de Amerikaanse regering gebruikt om indirect de hypocrisie van Washington aan de kaak te stellen.

“De oligarchie regeert met de schijn van democratie”, zei hij en riep op tot “meer gelijkheid” en “scheiding van economische en politieke macht”.

(Een volledig transcript van AMLO's toespraak: onderaan.)

AMLO liet duidelijk doorschemeren dat de Verenigde Staten een oligarchie zijn en geen echte democratie. Hij betoogde dat de regering de macht van de economische elites moet aanpakken als zij echt democratisch wil zijn.

López Obrador opende zijn toespraak met de waarschuwing: “Veel van de grote misdaden tegen de mensheid zijn gepleegd in naam van God of in naam van de democratie”.

“In sommige landen heerst de oligarchie met de schijn van democratie”, zei hij, niet zo subtiel verwijzend naar zijn noorderbuur.

“Hoe kunnen we over democratie praten als er geen scheiding is tussen economische macht en politieke macht?” vroeg AMLO.

Hij voegde eraan toe dat het systeem dat tegenwoordig in veel landen bestaat “een mengsel is van oligarchie en democratie, of een gesimuleerde en bemiddelde democratie”.

“We moeten zoeken naar meer gelijkheid om meer democratie te hebben”, benadrukte de Mexicaanse president.

De toespraak van AMLO op 29 maart stond in schril contrast met de sycofantische opmerkingen van veel Amerikaanse bondgenoten op de zogenaamde “top voor democratie” in Washington.

De regering Joe Biden organiseerde deze top voor het eerst in 2021 om Amerikaanse bondgenoten bijeen te brengen in een poging een verenigd blok te vormen om een nieuwe koude oorlog te voeren tegen China en Rusland, die voor geen van beide toppen waren uitgenodigd.

Ondanks de naam was de “top voor democratie” van 2023 het toneel van talrijke rechtse autoritaire regimes, uit Israël, Polen, India en daarbuiten. (Het niet-gekozen coupregime van Pakistan was uitgenodigd, maar besloot niet deel te nemen, omdat het geconfronteerd wordt met massaprotesten en instabiliteit in eigen land).

De kritische opmerkingen van López Obrador kwamen ook op een moment van toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Tal van Republikeinse congresleden hebben opgeroepen tot een invasie van het Amerikaanse leger in Mexico en hebben wetgeving voorgesteld om een interventie te rechtvaardigen, zogenaamd om de drugskartels te bestrijden.

AMLO hekelde deze dreigementen tijdens een massale bijeenkomst in het hart van Mexico-stad op 18 maart.

“We herinneren deze hypocriete en onverantwoordelijke politici eraan dat Mexico een onafhankelijk en vrij land is en geen kolonie of protectoraat van de Verenigde Staten!”, verklaarde hij.

“Ze kunnen ons bedreigen met het plegen van een of ander misbruik, maar we zullen nooit en te nimmer toestaan dat ze onze soevereiniteit schenden en de waardigheid van ons vaderland met voeten treden!”, voegde de Mexicaanse president eraan toe.

Eerder, tijdens een persbriefing op 28 februari, hekelde AMLO de “slechte gewoonte” van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om zich te “bemoeien” met de “binnenlandse aangelegenheden” van andere landen.

Transcipt

Hieronder volgt de tekst van López Obradors toespraak van 29 maart op de Amerikaanse “top voor democratie”:

Veel van de grote misdaden tegen de mensheid zijn gepleegd in naam van God of in naam van de democratie.

Daarom is het belangrijk terug te keren naar de oorspronkelijke en ware betekenis van het begrip democratie.

Aristoteles zei dat er drie goede en drie slechte regeringsvormen waren. Hij kwam tot de conclusie dat democratie de beste of de minst slechte was, en hij stelde dat democratie, net als de Griekse oorsprong van het woord, bestond uit de macht van het volk.

In onze tijd bestaat er nog steeds een mengeling van oligarchie en democratie, of een gesimuleerde en bemiddelde democratie.

Dat wil zeggen, in sommige landen heerst de oligarchie met de façade van democratie.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld van democratie spreken als de elites domineren en niet de meerderheden?

Hoe kunnen we spreken van democratie als er geen scheiding is tussen economische macht en politieke macht?

Hoe kunnen we spreken van democratie als er in de afgelopen tijd sprake is geweest van de meest offensieve concentratie van rijkdom in een paar handen in de geschiedenis van de wereld?

Het vermogen van een minderheid is onbeperkt toegenomen, zonder enige morele zorg, terwijl er een miljard mensen zijn die leven van minder dan een dollar per dag.

Daarom moeten we steeds verder af van kratos [“macht” in het Grieks] zonder demos [“volk” in het Grieks], van macht zonder het volk, en ervoor zorgen dat het centrale doel van de regering altijd het streven is naar het geluk van het volk, naar een regering van het volk en voor het volk.

Vandaag is het meer dan ooit noodzakelijk om terug te keren naar onze grondbeginselen.

In 1776 werd in de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten het streven naar geluk een van de fundamentele rechten van het volk genoemd, en werd aangegeven dat het waarborgen daarvan een van de taken van de regering was.

Het eerste artikel van de Franse grondwet van 1793 stelt dat het doel van de samenleving het algemeen geluk is.

Artikel 24 van onze Grondwet van Apatzingán van 1814 stelt dat het geluk van het volk en van iedere burger bestaat in het genot van gelijkheid, veiligheid, eigendom en vrijheid.

Het volledige behoud van deze rechten is het doel van de inrichting van regeringen en het enige doel van politieke verenigingen.

Daarom stellen wij dat we moeten streven naar meer gelijkheid om meer democratie te hebben.

Moge de democratie authentiek en echt zijn, en moge gerechtigheid altijd zegevieren over macht! Hartelijk dank.