Bron: Telesur 4 april 2023 ~~~~

Rechter Cockerill van het Hooggerechtshof oordeelde dat een dergelijk fonds geen juridische status heeft om Cuba aan te klagen over de onbetaalde leningen.

Dinsdag won de Cubaanse regering een rechtszaak die was aangespannen door CRF I Limited (CRF), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd aasgierfonds dat beweerde de wettige crediteur te zijn van twee onbetaalde leningen die Europese banken oorspronkelijk in 1984 aan Cuba hadden verstrekt.

In 2020 beschuldigde het CRF Cuba en zijn voormalige centrale bank BNC voor het Londense High Court over de leningen, die 78 miljoen dollar waard zijn, en vereiste het de toestemming van de BNC en de Cubaanse regering voor elke overdracht van rechten aan een derde partij.

Rechter Sara Cockerill van het Hooggerechtshof oordeelde dat de CRF geen toestemming van de Cubaanse regering heeft gekregen en dus geen juridische status heeft om Cuba aan te klagen over de leningen.

“Het CRF heeft een voormalige BNC-functionaris omgekocht, die reeds door de Cubaanse autoriteiten was gesanctioneerd, om de toestemming van de BNC te verkrijgen voor de overdracht van de rechten op de lening. Deze onregelmatigheid is een redelijke grond voor de Cubaanse regering om te weigeren de schuld aan CRF over te dragen,” verklaarde Cockerill.

“Cuba valt nu buiten de Engelse jurisdictie. Vanaf nu wordt de rechtszaak alleen voortgezet tegen de BNC, die het recht heeft zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van CRF,” benadrukte de rechter.

De Cubaanse autoriteiten wezen erop dat de herschikking van de schuld door de BNC onregelmatig en frauduleus was, aangezien deze bank geen rechtsbevoegdheid of autoriteit had om Cuba te vertegenwoordigen.

“Ons land heeft zijn schulden nooit ontkend en is altijd bereid geweest om te onderhandelen met zijn legitieme schuldeisers”, benadrukte de officiële Cubaanse krant Granma, die veroordeelde dat aasgierfondsen altijd proberen te profiteren van de schulden van soevereine staten.

Topfoto: Het hoofdkwartier van het High Court in Londen. | Foto: Twitter/ @caribbeannewsuk