Bron: telesur 26 januari 2023 ~~~~

Hij drong er bij de VS op aan zich te houden aan het Handvest van de Verenigde Naties, dat staatsinmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen verbiedt.

Tijdens de 7e Top van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) op dinsdag drong de Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken, Denis Moncada, aan op meer samenwerking met zijn land, dat geconfronteerd wordt met unilaterale sancties van de VS.

“Nicaragua veroordeelt het verdeel-, controle-, misbruik- en overheers-beleid van de Verenigde Staten, dat erop gericht is zijn politieke belangen op te leggen”, benadrukte Moncada, die stelde dat de diplomatieke en economische dwangmaatregelen die Washington aan zijn land oplegt onwettig zijn.

Hij drong er bij de Amerikaanse regering op aan te stoppen met het saboteren van de regering van president Daniel Ortega en zich te houden aan het Handvest van de Verenigde Naties, dat staatsinmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen verbiedt.

“De Amerikaanse autoriteiten manoeuvreren altijd om voordeel te halen uit politieke situaties in het buitenland. Zij kunnen dialoog en onderhandelingen voorstaan, maar zij zullen altijd proberen voordeel te halen uit de situatie”, waarschuwde Moncada.

De Nicaraguaanse minister benadrukte ook het belang van de versterking van de regionale integratie om de uitwisseling van positieve ervaringen en praktijken te bevorderen die gericht zijn op het tegengaan van de Amerikaanse dwang.

We moeten van Latijns-Amerika een groot vaderland maken, zoals bevrijder Simon Bolivar droomde, toen hij opriep tot het stimuleren van eenheid in verscheidenheid door interregionale communicatie, verklaarde Moncada

“Naarmate de CELAC-landen politiek en economisch onafhankelijk worden, zullen wij een nieuwe internationale orde bevorderen die geleidelijk een einde zal maken aan de imperiale hegemonie van de VS”, benadrukte hij.


Gerelateerd (berichten in dit archief):