Bron: Carlos Aznarez 
TelesurTV 22 december 2022 (SP),
Resumen 22 december 2022 (EN)~~~

De Peruaanse staatsgreep-president Dina Boluarte gaat door met haar plannen voor een langdurig verblijf in een regering die zij in het kader van een rechts complot heeft aangevallen. Tegelijkertijd onderstreept zij het standpunt dat het beste recept brute repressie is van wat zij “vandalen” noemt, en dat zijn niemand minder dan het Peruaanse volk dat ontevreden is over de staatsgreep van de Fujimori’s. Er zijn ongeveer 30 doden gevallen, honderden gewonden en gearresteerden, en er is een militarisering ingezet die sinds de tijd van dictator Alberto Fujimori niet meer is voorgekomen. Dit is het ware gezicht van degenen die met geweld de legitieme president Pedro Castillo uit de regering hebben gezet.

Dan is er nog het corrupte Congres, dat openlijk wordt gedomineerd door de aan Keiko Fujimori getrouwe rechtervleugel en met instemming van de zogenaamde “linkse” congresleden, die zich er niet voor hebben geschaamd hun functie neer te leggen. Deze congresleden zijn degenen die “wettigheid” verlenen aan een instelling die het vlaggenschip is van elke zichzelf respecterende burgerlijke democratie. Ze maken bovendien deel uit van de “coup binnen de coup”, door aan te dringen op vervroegde verkiezingen en zo te blijven negeren dat de enige president die het volk steunt, gegijzeld wordt in een gevangenis in Lima. Deze “linksen” hebben dus een quorum gegeven en sommigen van hen hebben met beide handen gestemd voor de verkiezingen van april 2024.

Maar het is belangrijk te benadrukken dat een deel van dit discours van “vervroegde verkiezingen”, opgelegd als een “oplossing” aan sectoren van de bevolking, deel uitmaakt van hetzelfde coup-complot. Overweeg dit: De eerste vraag die moet worden gesteld is: waarom moeten de verkiezingen worden vervroegd als de ambtstermijn van Pedro Castillo pas in 2026 afloopt? Sommige “progressieve” politici lijken niet te begrijpen wat brede sectoren van de bevolking, die in alle regio’s tegen de staatsgreep mobiliseren, zo goed zien en die “de restitutie van Castillo, een constituerende vergadering en de sluiting van het Congres” eisen.

Dit is geen toeval, aangezien het zogenaamde “kaviaarlinks”, typisch sociaal-democratisch, met een eigen kandidatuur deelnam aan de eerste ronde van de door Castillo gewonnen verkiezingen. Na een daverende nederlaag, noodgedwongen door de omstandigheden, deden zij de duit in het zakje en steunden zij Castillo, die in de tweede ronde won. Vanaf dat moment heeft de linkse partij op duizend manieren geprobeerd Castillo te benaderen om hem ertoe te bewegen zijn banden met de Peru Libre partij -dus de echt linkse, marxistisch-leninistische partij- te verbreken. Ze drongen zo sterk aan dat ze uiteindelijk slaagden: bij een van die permanente kabinetswijzigingen van Castillo was het de beurt aan de “caviars” om in de regering te klimmen, maar natuurlijk hielden ze het niet lang vol, want noch de meest radicale noch de halfzachte bleven gespaard voor de aanval van het Fujimorisme. Ze zijn allemaal in gelijke mate geterroriseerd door die fascistische ultrarechtse vleugel die, toen Fujimori-Montesinos regeerde, staatsterrorisme toepaste om tienduizenden boeren, inheemse volkeren, arbeiders en studenten te vermoorden.

Nu de laatste schakel van het coupplot is voltooid, nu de “moorddadige Dina” (zoals degenen van onderaf haar noemen) ervan droomt om met haar handlangers tot 2026 te regeren, en het leger en de politie op hun gemak zijn, plunderend, martelend en moordend, terwijl het Congres van de schande, met alle politici die in hun eigen vuiligheid verzonken zijn, in handen is van de “Dina”, terwijl het schandelijke Congres, met alle politici die betrokken zijn bij hun eigen smerigheid, zich opmaakt om door te gaan met het dicteren van repressieve wetten en een of andere list verzint om Fujimori vrij te krijgen, halen ze uit de kombuis een nieuwe oproep voor verkiezingen waar dezelfde politici als altijd aan mee zullen doen, de politici tegen wie de straat roept “ze moeten allemaal weg”. Ze zullen de cake kneden en dan opeten.

Anderzijds wordt de afhankelijkheid van de Verenigde Staten, waarvan de ambassadeur instructies geeft aan de Boluarte en verschillende van haar ministers, nog steeds versterkt. Het gaat er niet om tijd te verspillen met valse beloften, het is tijd om binnen Peru, met de tactiek van volksopstand en burgerlijke ongehoorzaamheid, te strijden voor de vrijlating van Castillo en het herstel van zijn ambt en de uitvoering van wat hij vóór zijn gevangenneming had bevolen: het Congres ontbinden en een grondwetgevende vergadering bijeenroepen. En op internationaal niveau om concrete solidariteit te betuigen met degenen die strijden en de verkopers van “gekleurde spiegels” die nieuwe verkiezingen willen te ontmaskeren. Door hun handelen of nalaten zijn zij medeplichtig aan de staatsgreep van Fujimori.

Naschrift: Als het coupregiem de betrekkingen met Mexico verbreekt vanwege de waardige solidariteit van haar Ministerie van Buitenlandse Zaken, zou het goed zijn als de regeringen van het continent, of in ieder geval de regeringen die de coup veroordelen, de betrekkingen met Peru zouden verbreken. Een ambitieuze machtswellusteling mag geen wig drijven om onze Patria Grande te verdelen.

Carlos Aznarez is een Argentijns journalist in gedrukte en digitale media, radio en tv. Schrijver van verschillende boeken over internationale politiek. Directeur van de krant Resumen Latinoamericano. Coördinator van Cátedras Bolivarianas, een forum voor reflectie en debat over Latijns-Amerika en de derde wereld.