Bron: Sputnik Mundo 21 december 2022 ~~~

De sluiting van wegen, de inbeslagname van gasfabrieken en de maatregelen van de Peruaanse regering om vloeibaar aardgas te rantsoeneren brengen de bevoorrading in het noorden en zuiden van het land, waar het gas per vrachtwagen wordt vervoerd, in gevaar.

De regering heeft op 13 december besloten de uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) stop te zetten om de binnenlandse voorziening en energieproductie in het land veilig te stellen. Dit besluit was het gevolg van de inbeslagname van de compressiefabriek Kámani in Kepashiato, in het departement Cusco (zuiden), waardoor de bevoorrading werd beïnvloed.

Nu de Kámani-fabriek is lamgelegd, treft de gasrantsoeneringsmaatregel van de regering meer dan 850.000 huishoudens in het zuiden en noorden van het land, meldt La República.

“De toepassing van deze noodmaatregel treft de bevolking van de rest van het land die afhankelijk is van de levering van aardgas via de virtuele gasleiding. Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezinnen en de economische activiteiten van de regio’s die deel uitmaken van deze concessies,” verklaarde advocaat Renato Lazo, die gespecialiseerd is in aardgas en koolwaterstoffen, aan de Peruaanse media.

De advocaat benadrukte dat Peru niet beschikt over “een minimum aan energiezekerheid” en dat het systeem “discriminatie” genereert die de bevolking schaadt. “Over drie of vier dagen kunnen we te maken krijgen met bevoorradingsproblemen voor de huizen van de Peruanen die in deze regio’s van het land wonen,” waarschuwde hij.

Naast de verstoring door de stopzetting van het proces van vloeibaarmaking van gas zijn er sinds eind november ook transportonderbrekingen, een situatie die de aanvoer van koolwaterstoffen in het noorden en het zuiden van het land verslechtert.

De voorzitter van de Vereniging van Bottelbedrijven (ASEEG), Abel Camasca, zei dat meer dan 1,2 miljoen gezinnen geen gastank voor huishoudelijk gebruik zullen kunnen krijgen als het tekort aanhoudt.
Camasca waarschuwde dat de situatie kritiek zou kunnen zijn, maar gaf aan dat het gebrek aan gas in de zuidelijke regio’s van het land niet te wijten is aan “productieproblemen“, maar eerder aan “logistieke problemen, als gevolg van de blokkering van wegen“.

Op 7 december braken protesten uit in Peru, toen het Congres Pedro Castillo uit zijn ambt ontzette nadat hij opdracht had gegeven het parlement te sluiten. De wetgevende macht koos op dezelfde dag Dina Boluarte als nieuw staatshoofd.
Sindsdien gaan de protesten door, waarbij demonstranten de vrijlating van Castillo en het aftreden van Boluarte eisen. Tegen deze achtergrond heeft het Congres op 20 december een wetsvoorstel goedgekeurd om de algemene verkiezingen te vervroegen naar april 2024.

Topfoto: Binnenlands gas (referentiebeeld) – Spoetnik World, 1920, 21.12.2022 © Sputnik / Vladimir Fedor


gerelateerd (archief):