Bron:Al Mayadeen, EurasiaReview 14 december ~~~

De Amerikaanse ambassadeur in Peru, Lisa Kenna, die 9 jaar bij de CIA heeft gewerkt en politiek adviseur is bij het Pentagon, had twee dagen voordat Castillo werd afgezet een ontmoeting met de Peruaanse minister van Defensie.

Uit een woensdag door EurasiaReview gepubliceerd rapport blijkt dat de VS de val van de voormalige president van Peru Pedro Castillo beraamde sinds zijn verkiezingsoverwinning in 2021. 

In het rapport staat dat vlak voordat het Congres zou stemmen over zijn afzetting, zijn advocaten hem verzekerden dat hij de motie zeker zou winnen en in functie zou blijven.

Zij vertelden hem ook dat hij de overhand had, aangezien zijn goedkeuringspercentage was gestegen tot 31%, terwijl dat van het Congres 10% bedroeg.

Castillo luisterde echter niet naar de adviezen van zijn advocaten en nam in plaats daarvan zijn toevlucht tot de aankondiging van de tijdelijke ontbinding van het Congres en de instelling van een buitengewone noodregering – een besluit dat hem schuldig deed lijken aan tegen hem gefabriceerde beschuldigingen toen hij vluchtte voor zijn veiligheid.

Nadat een stemming werd uitgevoerd ondanks Castillo’s aankondiging, haastten Castillo en zijn familie zich naar de ambassade van Mexico. Maar het leger arresteerde de Peruaanse leider voordat hij daar aankwam.

Was zijn beslissing om het Congres te ontbinden ondoordacht? 

Hoewel een eerste antwoord een duidelijk ja lijkt, zijn de details van zijn afzetting veel complexer dan ze lijken. 

Sinds de rechtse Keiko Fujimori in de verkiezingen van 2021 was verslagen, probeerde zij samen met haar medestanders meerdere malen Pedro uit het presidentschap te zetten.  

Ze had nauwe banden met personen die banden hadden met de Amerikaanse regering en haar spionage agentschappen. 

Zo had een van Fujimori’s teamleden, Fernando Rospigliosi, “in 2005 geprobeerd de Amerikaanse ambassade in Lima in te schakelen tegen Ollanta Humala, die in 2006 meedeed aan de Peruaanse presidentsverkiezingen”, aldus het rapport.

Evenzo stuurde een voormalige CIA-agent die momenteel gevangen zit in Peru, Vladimiro Montesinos, opdrachten aan Pedro Rejas, een voormalige commandant in het Peruaanse leger, om “naar de Amerikaanse ambassade te gaan en te praten met de inlichtingenofficier van de ambassade” om de Peruaanse presidentsverkiezingen van 2021 te beïnvloeden.

Voor het begin van de verkiezingsrace hadden de VS een voormalige CIA agente, Lisa Kenna, aangesteld als ambassadeur in Lima.

Op 6 december had zij een ontmoeting met Gustavo Bobbio, de Peruaanse minister van Defensie, en plaatste zij een tweet waarin zij Castillo’s aankondiging over de ontbinding van het Congres veroordeelde, een dag nadat deze was uitgevaardigd.

Op 8 december erkenden de VS via Lisa Kenna de nieuwe regering van Peru en haar nieuwe president, Dina Boluarte.

Het rapport voegt eraan toe dat een sleutelfiguur in de pressiecampagne werd geïdentificeerd als Mariano Alvarado, “operations officer van de Military Assistance and Advisory Group (MAAG), die in feite functioneert als de Amerikaanse defensieattaché.”

“Ons is verteld dat ambtenaren zoals Alvarado, die in nauw contact staan met de Peruaanse militaire generaals, hen het groene licht gaven om stappen te ondernemen tegen Castillo”, aldus het rapport, waaraan wordt toegevoegd dat het laatste telefoontje dat Castillo pleegde voordat hij het paleis verliet, afkomstig was van niemand minder dan de Amerikaanse ambassade zelf.

“Waarschijnlijk werd hij gewaarschuwd te vluchten naar de ambassade van een bevriende mogendheid, waardoor hij zwak overkwam.”

Eerder vandaag meldden lokale bronnen dat de Peruaanse rechter Juan Checkley de hoorzitting van vandaag heeft uitgesteld tot donderdag om te beslissen of de afgezette president Pedro Castillo wordt vrijgelaten op beschuldiging van samenzwering en corruptie.

De reden voor het uitstel was dat de advocaten van de verdediging zeiden dat ze niet alle documenten van de openbare aanklager hadden ontvangen. 

In een schriftelijke brief die op 14 december op Twitter werd geplaatst, sprak Castillo het volgende uit:

“Namens de duizenden Peruaanse broeders die de straat op zijn gegaan en daar de nacht hebben doorgebracht, namens de kinderen, jongeren, huisvrouwen, boeren, boerengemeenschappen, verdedigingsfronten, kooplieden, transporteurs, straatverkopers, ambachtelijke vissers, mijnwerkers jonge mensen, ambachtslieden, boeren, leraren en de arbeidersklasse; spreek ik mijn groeten en dankbaarheid uit aan de broeders: President van Colombia; president van Mexico, president van Bolivia; en president van Argentinië voor zijn identificatie en solidariteit met mijn volk en onze legitieme regering.”

Onder verwijzing naar de inheemse Peruanen zei hij:

“Zoals bekend ben ik gekozen door de in de steek gelaten mannen en vrouwen van Peru, door de bezitlozen, die al meer dan 200 jaar worden verwaarloosd.”

“Sinds mijn aantreden hebben ze geen minuut opgehouden met het verwerpen van de wil van het volk. Schandelijke houdingen zoals de weigering om uit te wijken naar de broederlanden Colombia en Mexico. In deze moeilijke context wil het Congres mijn volk het zwijgen opleggen met de hulp van de pers, die net 1,8 miljard soles heeft ontvangen om het bloedbad en de crisis in heel Peru te verzwijgen. Ik breng in herinnering dat mijn regering dit bedrag heeft uitgetrokken voor de tweede landbouwhervorming en voor de kerstbonus voor de nationale politie en de leraren.”

“Het is dringend om die toelage in te vorderen.
Ik herhaal mijn dank aan de presidenten van Colombia, Mexico, Bolivia en Argentinië. Ik zeg u dat wij standvastig zullen blijven en de rechtvaardige zaak en de volkswil van het Peruaanse volk niet zullen verloochenen of opgeven.
Hoogachtend,
Pedro Castillo Terrones
Constitutioneel President van Peru”