Bron: Ricardo Vaz 
venezuelanalysis 24 december 2022 ~~~

Saabs advocaten hebben gezworen in beroep te gaan en hebben het vertrouwen uitgesproken dat zijn diplomatieke status “in het gelijk zal worden gesteld”.

Caracas, 24 december 2022 (venezuelanalysis.com) – Florida rechter Robert Scola heeft een motie ter nietig verklaring van de strafrechtelijke vervolging van de Venezolaanse regeringsgezant Alex Saab verworpen door een uitspraak te doen over de aanspraken op diplomatieke immuniteit.

In zijn vrijdag verschenen beslissing betoogde de districtsmagistraat dat het feit dat de Verenigde Staten de regering-Maduro niet erkennen, de diplomatieke status van de gezanten van Caracas zou moeten diskwalificeren. In januari 2019 steunde de regering-Trump de zelfbenoeming van oppositiepoliticus Juan Guaidó tot “interim-president”.

Scola kwam tot zijn conclusies na hoorzittingen met bewijsmateriaal op 12 en 13 december en pleidooien op 20 december. De rechter stelde ook de federale aanklagers in het gelijk die beweerden dat de documenten die de advocaten van Saab de afgelopen maanden hadden ingediend om zijn positie als speciale gezant te ondersteunen, inconsistent waren.

“Tegen deze achtergrond van bewijsinconsistenties en aanwijzingen van manipulatie van documenten moet het Hof concluderen dat het Maduro-regime achteraf zijn best heeft gedaan om Saab Moran een diplomatieke status toe te kennen die hij op 12 juni 2020 [datum van zijn arrestatie] niet feitelijk bezat”, luidt het vonnis.

De regeringsgezant van Maduro werd in juni 2020 gearresteerd tijdens een tankstop in Kaapverdië op weg naar Iran om te onderhandelen over de invoer van voedsel en brandstof te midden van de Amerikaanse sancties. In oktober 2021 werd hij met geweld naar Florida gevlogen om te worden beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld. Hij pleitte niet schuldig.

Zeven andere aanklachten werden ingetrokken als onderdeel van een vermoedelijke (uitleverings-)overeenkomst met Kaapverdië, hoewel er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen de Afrikaanse natie en de VS.

Saab was in 2019 door een federale rechtbank in Miami aangeklaagd op beschuldiging van het witwassen van geld uit te dure door de staat toegewezen contracten in verband met Venezuela’s Grote Huisvestingsmissie (GMVV) en het door de overheid gesubsidieerde voedselprogramma CLAP. Hij wordt ervan beschuldigd ongeveer 350 miljoen dollar via het Amerikaanse banksysteem te hebben doorgesluisd.

Tijdens de recente hoorzittingen wezen de advocaten van de aanklager ook op het feit dat Saab zijn vermeende diplomatieke status niet bekendmaakte tijdens gemelde ontmoetingen met functionarissen van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) als onderdeel van een vermeende samenwerkingsovereenkomst waarbij hij ongeveer 12,5 miljoen dollar zou hebben verspeeld. Zijn juridisch team bevestigde de ontmoetingen, maar ontkende elke samenwerking.

In reactie op de uitspraak van vrijdag beloofde de verdediging van Saab de beslissing aan te vechten bij het 11th US Circuit Court of Appeals, dat in april al argumenten over de zaak heeft gehoord. Een tijdlijn voor de beroepsprocedure is niet bekend.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de diplomatieke onschendbaarheid van de heer Saab zal worden erkend en gerechtvaardigd,” zei hoofdadvocaat David Rivkin in een verklaring.

De advocaat van het kantoor Baker Hostetler sprak zijn “teleurstelling” uit over de beslissing van de rechtbank en wees nogmaals op het bestaan van een “bindend juridisch precedent” dat de immuniteit van de Venezolaanse regeringsgezant tegen vervolging krachtens het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen ondersteunt.

De advocaten van de verdediging weerlegden de bewering van rechter Scola dat de niet-erkenning van de Maduro-regering door Washington de diplomatieke status van Saab zou moeten uitsluiten door aan te voeren dat de zakenman nooit een voet op Amerikaanse bodem heeft gezet. In plaats daarvan was hij op weg naar Iran en de correspondentie tussen Caracas en Teheran ondersteunde zijn diplomatieke status.

Scola’s argument, volgens Saab’s advocaten, was vergelijkbaar met “iemand ontvoeren en hem dan aanklagen voor huisvredebreuk”. Het verdedigingsteam heeft consequent gewaarschuwd dat deze zaak een precedent kan scheppen voor diplomatiek personeel over de hele wereld.

Caracas heeft Saab herhaaldelijk verdedigd en wat het beschouwt als een “ontvoering” en een politiek gemotiveerd proces aan de kaak gesteld. De Venezolaanse regeringsdelegatie liep in oktober 2021 weg van besprekingen met de door de VS gesteunde oppositie toen de gezant naar Florida werd gebracht en in staat van beschuldiging werd gesteld. Hoewel de onderhandelingen na een jaar zijn hervat, is de vrijlating van Saab een constante eis gebleven.

De regering-Maduro reageerde zaterdag met een communiqué waarin de uitspraak van Scola een “duidelijke en grove schending” van het Verdrag van Wenen werd genoemd. Zij bestempelde het proces als een “vals proces” en een vergelding tegen Saab omdat hij het land had geholpen de Amerikaanse economische blokkade te omzeilen.

“De Venezolaanse regering roept de Amerikaanse autoriteiten nogmaals op het internationale recht te eerbiedigen en de Venezolaanse diplomaat Alex Naim Saab Morán onmiddellijk vrij te laten”, aldus de tekst.


gerelateerd (in dit archief):