Bron: ultimasnoticias 13 november 2022 (SP)
orinocotribune 14 november 2022 (EN)

Deze zondag, 13 november, heeft de leiding van de Enkelvoudige Vakbond van Boerenarbeiders van Santa Cruz het in brand steken van haar hoofdkwartier in de hoofdstad Santa Cruz, dat vrijdag plaatsvond, omschreven als een daad van terrorisme. Deze daad werd op nationaal en internationaal niveau veroordeeld, opdat de verantwoordelijken zouden worden gestraft.

“Het was een criminele aanval op onze federatie, we hebben deze daad van terrorisme op nationaal en internationaal niveau veroordeeld,” zei Franklin Vargas, de hoogste leider van de organisatie, in een interview met de Boliviaanse staatsmedia.

Vargas beschreef de gewelddadige gebeurtenissen in het hoofdkwartier toen 60 tot 70 mensen binnen waren.

“Ongeveer vijf uur lang werden we aangevallen door betaalde bandieten, van wie we aannemen dat ze door gouverneur Luis Fernando Camacho en het burgercomité waren meegenomen. Toen kwam de politie om ons te beschermen, hoewel ik denk dat ze de aanvallen niet konden weerstaan; er waren ongeveer 2.000 mensen die aanvielen met dynamiet en rotjes.”

Luis Fernando Camacho was een actieve promotor van de staatsgreep tegen Evo Morales in 2019 en een sleutelfiguur in de dictatuur van Jeanine Anez, maar om de een of andere reden heeft het Boliviaanse rechtssysteem hem niet in de gevangenis gestopt en hem op vrije voeten gelaten. Hij heeft het land gedestabiliseerd en geprobeerd de staatsgreep van 2019 nu in 2022 te herhalen.

Onder de mensen die in het hoofdkwartier waren, waren kinderen en oudere volwassenen die gelukkig geëvacueerd konden worden, zei Vargas, en later drongen de gewelddadige groepen binnen, plunderden en verbrandden de faciliteiten.

Hij waarschuwde ook dat: “Onze bases zijn uiterst ontdaan door deze daden. Wij zijn de slachtoffers, maar we hebben nog niet gereageerd. Van nu af aan valt alles wat in Santa Cruz gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gouverneur en het burgercomité; als zij actie ondernemen kunnen wij ons ook mobiliseren.”

Hij voegde eraan toe dat de federatie aandacht heeft voor de resoluties van andere maatschappelijke organisaties en dat zij bereid zijn mee te werken aan eventuele maatregelen tegen het aanhoudende geweld van Luis Fernando Camacho. Intussen wordt verwacht dat de plaatselijke autoriteiten de nodige onderzoeken zullen uitvoeren, zodat recht wordt gedaan aan de terroristische aanslagen.

“Er is veel bewijs om de verantwoordelijken te straffen,” zei Vargas.

Volgens hem is het, nu er een datum voor de volkstelling is, tijd om de activiteiten in Santa Cruz te normaliseren en de burgerlijke lock-down op te heffen, zodat de nederige en arme sectoren van de samenleving aan het werk kunnen.

Nadat een vakbondsmars tegen de burgerlijke lock-down had plaatsgevonden, werd melding gemaakt van het in brand steken van het hoofdkwartier van de boeren en werd de aanwezigheid van leden van de extreem-rechtse Cruceñista Youth Union (UCJ) aan de kaak gesteld. Met medewerking van de politie ontketenden zij geweld en verwarde confrontaties.

Geweld keert terug in Santa Cruz, botsingen geregistreerd in Plan 3000

In de sector La Campana van Plan 3000 werden in de vroege uren van afgelopen zondag, op de 23e dag van de burgerblokkade, opnieuw harde confrontaties gemeld tussen degenen die de blokkade afwijzen, degenen die de blokkade steunen en de politie.

Volgens berichten van het rechtse televisiestation Red Gigavisión begonnen de gebeurtenissen rond 01.00 uur en duurden ze tot ongeveer 05.00 uur.

In de video’s op het televisienet is sprake van een willekeurig gebruik van vuurwerk en rotjes zeer dicht bij huizen, waarvan vele zelfs het interieur van sommige huizen bereiken. De sfeer wordt nog chaotischer doordat de politie traangas afvuurt.

Op andere video’s is de beweging van politieagenten, patrouillewagens en motoren van de politie-instelling te zien. De politie probeerde met chemische middelen te voorkomen dat de twee groepen met elkaar slaags raakten, aldus een van de berichten.

Volgens andere berichten begonnen enkele botsingen op zaterdagavond toen er twee gemeentehuizen waren gepland, één op de La Campana Avenue met bewoners van Plan 3000 die de burgerlijke afsluiting afwijzen, en het andere een paar straten verderop, door de sector die de afsluiting steunt.

Bij de eerste vechtpartijen werden de vernieling van een politiebureau en een gewonde agent gemeld. Bolivia TV meldde zondagochtend dat het handelsverkeer en het autoverkeer in Plan 3000 volledig waren Volgens het Boliviaanse Informatie Agentschap meldde hij het volgende:genormaliseerd.

Camacho-aanhangers vernielen een politiebureau en laten een agent gewond achter

In een andere nacht van confrontaties in de stad Santa Cruz werden de avenues Tres Pasos al Frente en Tercer Anillo, en de wijk Estación Argentina veranderd in geweldscènes door groepen van Camacho’s milities, Unión Juvenil Cruceñista (UJC), tegen de Boliviaanse politie, die beide plaatsen probeerde te beschermen.

Als gevolg van de botsingen werd een agent in het gezicht geraakt door een steen en werd een politiebureau volledig vernield.

Bij wijze van provocatie trokken de gewelddadige groepen in busjes en motorfietsen, gewapend met stokken en stenen, richting Plan 3000, om daar een gemeentehuis te houden, waarna geweld uitbrak omdat dat gebied wordt bewoond door mensen die het niet eens zijn met de afsluiting.

De politiebewaking was versterkt na bedreigingen van gewelddadige groepen die banden hebben met gouverneur Fernando Camacho. Zij dreigden de citadel van Andrés Ibáñez “over te nemen”.

Topfoto: Camacho’s terroristische bendes terwijl ze het hoofdkwartier van de Boerenbond in brand steken tijdens de burgerlijke lock-down van Santa Cruz, vrijdag 11 november 2022. Foto: APG.