Bron: Tanya Wadhwa, 
People's Dispatch 12 oktober 2022 ~~~

Het verzoek van de-facto leider Ariel Henry om buitenlandse militaire steun om het bendegeweld te bedwingen heeft veel kritiek opgeleverd.

Op maandag 10 oktober gingen honderdduizenden Ha├»tianen onder het motto “Weg met Ariel Henry, weg met de buitenlandse bezetting” door het hele land de straat op tegen een resolutie van de de-facto-premier en waarnemend president Ariel Henry, waarin de internationale gemeenschap wordt verzocht gewapende hulp te sturen om de bendecrisis in Ha├»ti op te lossen.

In de hoofdstad Port-au-Prince verzamelden duizenden burgers zich in de gemeente Cit├ę-Soleil en marcheerden via de gemeente Delmas naar de gemeente P├ętion-Ville om het onvoorwaardelijke aftreden van Henry te eisen en een einde te maken aan alle vormen van buitenlandse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het land. De demonstranten hieven slogans aan als “de Verenigde Staten zijn het probleem, zij kunnen niet de oplossing zijn”.

Op het kruispunt Delmas 40 B werden de demonstranten door de politie hardhandig onderdrukt. Politieagenten gebruikten traangas en vuurden scherpe kogels op hen af. Volgens berichten van lokale media werd bij deze repressie minstens ├ę├ęn demonstrant gedood.

Ook in andere grote steden werden soortgelijke massale demonstraties georganiseerd. De mobilisaties maakten deel uit van de protesten van een week tegen de door de VS gesteunde regering van Henry. Op zaterdag 8 oktober riepen verschillende maatschappelijke organisaties, vakbonden en linkse oppositiepartijen op tot landelijke protestacties tegen de meervoudige crisis waarmee het land wordt geconfronteerd als gevolg van het wanbestuur van de regerende extreem-rechtse Ha├»tiaanse T├Ęt Kale-partij (PHTK). 10 oktober was de eerste dag van de landelijke protesten, die tot maandag 17 oktober zullen duren.

De afgelopen zeven weken, sinds 22 augustus, zijn de Ha├»tianen onvermoeibaar in actie gekomen tegen de toenemende armoede en voedselonzekerheid door de stijgende prijzen van essenti├źle goederen en basisdiensten; een acuut tekort aan brandstof door de brutale prijsstijgingen; wijdverspreide ontvoeringen door bendes, moorden en geweld; en de verpletterende devaluatie van de nationale munt, de Ha├»tiaanse Gourde, ten opzichte van de USD.

Kijk: Radyo Rezistans live vanaf de protesten

De demonstranten hebben kritiek geuit op het feit dat de economische, politieke en sociale crisis in het land in het afgelopen jaar onder het onwettige bewind van Henry is verergerd. Velen hebben betoogd dat de activering van criminele bendes, na de moord op de de facto president van het land, Jovenel Mo├»se, in juli 2021, deel uitmaakt van Henry’s strategie om aan de macht te blijven, waar hij door de VS, de VN, de OAS en de kerngroep is geplaatst en gehouden. Verscheidenen hebben ook verklaard dat Henry’s openlijke oproep tot een buitenlandse invasie, met bendegeweld als voorwendsel en het criminaliseren van volksbewegingen die zijn aftreden eisen, een verder bewijs is van zijn bedoelingen.

Niettemin heeft het Haïtiaanse volk benadrukt dat het zijn soevereiniteit zal verdedigen, geen nieuwe buitenlandse bezetting zal toestaan en zelf een concrete oplossing voor zijn situatie zal vinden. Zij hebben verduidelijkt dat de toepassing van het akkoord van Montana het uiteindelijke doel van hun strijd is. Het Montana-akkoord pleit voor de installatie van een overgangsregering die het land gedurende twee jaar moet besturen, om het land te herstellen van de institutionele crisis die door de PHTK is veroorzaakt, de samenleving opnieuw op te bouwen en verkiezingen te organiseren voor de volgende regering.

Henry’s oproep tot buitenlandse interventie

Vorige week, op 5 oktober, sprak Henry in een toespraak tot de natie zijn voornemen uit om de hulp van de internationale gemeenschap in te roepen om de door criminele bendes veroorzaakte humanitaire crisis aan te pakken. Deze verklaring kwam er nadat de bendes de toegang tot de belangrijkste brandstofterminal hadden geblokkeerd en de werking van ziekenhuizen en waterzuiveringsbedrijven hadden belemmerd, terwijl in het land opnieuw cholera heerste, waarbij al minstens zestien doden zijn gevallen.

Op 6 oktober kwam de ministerraad bijeen om het voorstel van de premier te bespreken. Op 7 oktober machtigde de Raad Henry om buitenlandse militaire steun te vragen om het geweld van de bendes te beteugelen. Volgens het in het Staatsblad gepubliceerde decreet is de premier gemachtigd te verzoeken om de aanwezigheid van een gespecialiseerde gewapende macht in het land, “om een einde te maken aan de humanitaire crisis die onder meer wordt veroorzaakt door de onveiligheid als gevolg van de acties van de bendes en hun sponsors”. Hij verklaarde ook dat de buitenlandse militaire aanwezigheid zou helpen “de distributie van brandstof en drinkwater in het hele land te hervatten, ziekenhuizen te reactiveren, economische activiteiten en het verkeer van personen en goederen weer op gang te brengen en scholen te heropenen”.

Op 9 oktober schreef Henry een brief aan de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, waarin hij de VN officieel vroeg om militair in te grijpen in het land. Het is belangrijk op te merken dat Guterres in de afgelopen weken op de Franse internationale radio, de valse beweringen van Henry ondersteunend, heeft gezegd dat de massale protesten in de straten tegen de regering Henry worden geleid door bendes.

Nationale veroordeling van Henry’s oproep tot buitenlandse militaire interventie

De resolutie over de militaire interventie leidde tot veel kritiek van maatschappelijke organisaties, politieke en sociale leiders en burgers in het algemeen, die van mening waren dat het besluit de soevereiniteit van het Caribische land op het spel zette.

Voormalig senator en voormalig presidentskandidaat Jean Charles Moïse, leider van de linkse Platfòm Pitit Desalin partij, wees erop dat noch Henry noch zijn ministers de autoriteit of de legitimiteit hebben om om een buitenlandse militaire aanwezigheid in het land te verzoeken. Charles Moïse voegde eraan toe dat de soevereiniteit van het land bedreigd wordt en riep het volk op zich hiertegen te verzetten.

De Organisatie van het Volk in Strijd (OPL) verklaarde het niet eens te zijn met de komst van buitenlandse militairen en herhaalde dat het land steun nodig heeft zodat de Nationale Politie haar werk kan doen.

Reyneld Sanon, co├Ârdinator van Radio Resistance en het Ha├»tiaanse Popular Press Agency, verwierp in een verklaring het besluit van de PHTK en haar bondgenoten “om de internationale imperiale troepen te verzoeken het land voor een derde maal te bezetten”. Sanon hekelde de belediging van “onze voorouders, die vochten om de ketenen van de slavernij te verbreken”. Hij verzekerde dat “in het geval dat de buitenlandse militaire bezettingsmacht in Ha├»ti aankomt, alle Ha├»tianen, progressieve groepen, volksorganisaties en linkse politieke partijen zullen opstaan om te vechten.”

Jean Launy Avril, een Ha├»tiaanse professor politieke wetenschappen en antropoloog, benadrukte dat “het Ha├»tiaanse volk geen humanitaire bescherming nodig heeft van welk land dan ook. Ze hebben het recht om in vrede te leven in hun land, zonder interventie, zonder inmenging, zonder bendes, zonder anti-populaire regeringen en sepoys.”

In een reeks tweets zei Launy Avril dat “de oplossing voor de Ha├»tiaanse crisis in handen moet liggen van het Ha├»tiaanse volk, hun sociale en politieke organisaties en erkend moet worden door de VN.” “Wij eisen dat de internationale gemeenschap het recht van het Ha├»tiaanse volk respecteert om zich te mobiliseren en een meer veelbelovende toekomst te eisen. Het Ha├»tiaanse volk is soeverein, het gaat al meer dan een maand de straat op en eist diepgaande veranderingen om een einde te maken aan de slechte regeringen en het systeem dat hen onderdrukt,” voegde hij eraan toe.

Hij herinnerde eraan dat “Ha├»tiaanse sociale en politieke bewegingen in een recente brief aan de VN hebben verzekerd dat het de bevolking is die op straat protesteert en dat zij geen bandieten zijn, en dat zij de politieke vervolging door de repressieve krachten van de de facto premier veroordelen”.

Launy Avril wees erop dat “militair ingrijpen nooit een oplossing is geweest; in Ha├»ti is het bewijs duidelijk. De VN bracht er cholera, massamoorden, meer armoede, meer mensen die gedwongen werden brood te zoeken in andere landen.” “De VN met hun MINUSTAH (stabilisatiemissie) soldaten hebben meisjes verkracht, en hebben talloze jongens en meisjes zonder ouders achtergelaten, die in meer armoede leven, de invasies van Ha├»ti hebben alleen maar pijn achtergelaten,” zei hij . Hij zei ook dat “de MINUSTAH de burgerbevolking heeft afgeslacht, tussen 2004 en 2008, met meerdere bloedbaden in Cit├ę-Soleil, en met een nieuwe invasie zullen ze de stedelingen afslachten die vechten voor de Ha├»tiaanse soevereiniteit.”

Hij benadrukte dat “het Ha├»tiaanse volk geen verkiezingen meer wil en zal accepteren die door buitenlanders worden georganiseerd. Die zijn altijd frauduleus en plaatsen hun marionetten tegen de belangen van het volk in.”

Ook Madame Boukman, een Haïtiaanse anti-imperialistische blogger, verwierp in een reeks tweets de oproep tot militaire interventie en legde de samenzwering bloot tussen criminele bendes, de regering en de imperialistische krachten.

“De door de VS gecontroleerde politiemacht van Ha├»ti is te weinig uitgerust door middel van een wapenembargo. Alle wapens moeten worden goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen komt een onbeperkte stroom illegale wapens van hoog kaliber vanuit de VS Ha├»ti binnen om de bendes te bewapenen en Ha├»ti permanent gedestabiliseerd te houden,” opperde Boukman.

“De bendes zijn voetsoldaten van laag niveau die bevelen opvolgen van de bendes op hoog niveau in pak (imperialisten, bourgeoisie en politici). Het systeem dat hen in stand houdt moet vallen om hen te laten vallen, net zoals de bendes van Duvalier Tonton Macoute vielen toen de massa’s hem omver wierpen,” zei ze .

“Ariel Henry, een de facto ongekozen marionet die aan Ha├»ti is opgelegd nadat hij deelnam aan de moord op Jovenel Mo├»se, kreeg van zijn imperialistische bazen de opdracht om publiekelijk op te roepen tot een buitenlandse invasie. Hij vertegenwoordigt de massa’s niet,” bekritiseerde ze.

In een andere tweet wees ze erop dat de “militaire interventie bij volmacht van de VN in 2004-2019 om Ha├»ti te “stabiliseren” resulteerde in onder meer cholera, kinderseksringen, bloedbaden, massaverkrachtingen, systematische ontvoeringen, verkiezingsfraude, chronische onveiligheid, bendeplagen, detentie voor onbepaalde tijd en chronische ongelijkheid.”

Topfoto: Sinds 22 augustus mobiliseren Haïtianen zich tegen de dieper wordende economische, politieke en sociale crises in het land onder het door de VS gesteunde de-facto-regime van premier Ariel Henry. Radyo Rezistans / Facebook.

——