Bron: Tanya Wadhwa 
peoplesdispatch.org 11 oktober 2022 ~~~

De regering van Gustavo Petro zal drie miljoen hectare kopen van veeboeren met het doel deze te herverdelen onder bezitloze boeren, waarmee zij het eerste punt van het vredesakkoord met de FARC nakomt.

De regering van de Colombiaanse president Gustavo Petro en de Colombiaanse Federatie van Veehouders (FEDEGÁN) hebben op zaterdag 8 oktober een overeenkomst ondertekend die een uitgebreide uitvoering van de broodnodige en lang uitgestelde landbouwhervorming in het land mogelijk maakt.

Volgens de overeenkomst die president Petro, minister van Landbouw Cecilia López Montaño en voorzitter José Félix Lafaurie van de FEDEGÁN hebben ondertekend, zal de nationale regering drie miljoen hectare productieve grond kopen van veeboeren, die bereid zijn hun land te verkopen, tegen een billijke prijs, met als doel deze grond te herverdelen onder boerengezinnen zonder land of met onvoldoende land.

Met de overeenkomst heeft de regering-Petro vooruitgang geboekt op twee van haar verkiezingsbeloften, namelijk het streven naar sociale rechtvaardigheid en het consolideren van de vrede in het land. Het akkoord maakt de uitvoering van de Comprehensive Rural Reform mogelijk, waarmee het eerste punt van de Havana-vredesakkoorden die in november 2016 met de gedemobiliseerde guerrillagroep FARC werden ondertekend, wordt vervuld.

Mensenrechtenverdediger en senator Iván Cepeda legde uit dat “het alomvattende karakter van de hervorming bestaat uit de toezegging om niet alleen land te leveren, maar ook de voorwaarden voor productiviteit, toegangswegen tot markten, landbouwinputs te garanderen, die het project op lange termijn levensvatbaar en duurzaam maken.”

President Petro prees op zijn Twitter-account de ondertekening van het akkoord en noemde het “historisch” en voegde eraan toe dat “een sociaal pact en vrede mogelijk zijn.”

De FEDEGÁN, opgericht in 1963 ter verdediging van het privé-eigendom tegen de toenmalige onteigening van de agrarische sector, noemde het akkoord ook “historisch”. Voorzitter Lafaurie van de FEDEGÁN prees de verzoenende houding van de regering-Petro.

“De regering zou het zonder ons of zelfs tegen ons kunnen doen, maar ze heeft besloten het met ons te doen, en dat is van een belang dat we nu niet kunnen meten,” zei Lafaurie in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat “FEDEGÁN nooit tegen het recht van de boer is geweest om grond te bezitten, onder voorwaarden dat deze werkelijk productief is.”

Het akkoord is inderdaad opmerkelijk gezien het felle verzet van de conservatieve FEDEGÁN tegen het gedeelte van de vredesakkoorden van Havana dat betrekking heeft op de verdeling van de grond. De Federatie had kritiek op Petro’s campagnebeloften om de vredesakkoorden van 2016 volledig na te leven om “totale vrede” te bereiken en een landbouwhervorming in te voeren om de grote ongelijkheid en onproductiviteit in de sector te bestrijden.

Agrarische hervorming van Petro

In Colombia bezit 0,4% van de bevolking 46% van de landbouwgrond. Veehouders behoren tot de grootste bezitters van grote stukken land. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Petro een landbouwhervorming door te voeren om een van de diepste problemen van het land aan te pakken.

Vorige maand, op 21 september, begon de regering met de eerste fase van de herverdeling van land, met de levering van eigendomspapieren aan boeren, inheemse gemeenschappen en Afro-afstammelingen. In deze fase, die loopt tot 15 november, zal in totaal 680.000 hectare land worden geleverd aan 12.600 gezinnen in 19 van de 32 departementen van het land.

Kort daarna begint de tweede fase, waarin de regering 125.000 van drugshandelaren geconfisqueerde hectaren zal verpachten aan boerenorganisaties. In de derde fase zal de regering 5 miljoen hectare, gekocht van veeboeren en andere grootgrondbezitters, tegen een lagere prijs verkopen aan mensen die in de landbouw of in het midden- en kleinbedrijf werken.

Petro’s vredesproces

Sinds haar aantreden begin augustus heeft de nationale regering voortdurend gewerkt aan haar verbintenissen om een einde te maken aan het geweld in het land. Dit akkoord is het laatste resultaat van het nieuwe vredesproces onder leiding van de regering-Petro. Het is belangrijk voor de vredesbesprekingen die de regering wil heropenen met dissidenten van de FARC, die in augustus 2019 terugkeerden naar de gewapende strijd, nadat de regering van de voormalige conservatieve president Iván Duque de vredesakkoorden had geschonden.

Nationale viering

De ondertekening van het akkoord tussen de regering en de FEDEGÁN werd gevierd door mensenrechtenactivisten.

Mensenrechtenactivist Carlos Velandia prees de overeenkomst en zei dat “de koopovereenkomst het land in staat zal stellen vooruitgang te boeken op het gebied van sociale rechtvaardigheid, de boereneconomie en voedselsoevereiniteit te versterken, de invoer van 14 miljoen ton voedsel te verminderen, de kosten van levensonderhoud te verlagen en vrede en gelijkheid te bereiken.”

Ook Jorge Rojas Rodríguez, mensenrechtenactivist en oprichter van het adviesbureau voor mensenrechten en ontheemding (CODHES), omschreef het akkoord als “historisch”. “Het akkoord is tot stand gekomen met erkenning van diversiteit, respect voor verschillen en het streven naar een gemeenschappelijke landenagenda. Dit akkoord is een echte vooruitgang voor een doel dat al zo vaak is uitgesteld: een landbouwhervorming in Colombia”, tweette Rodríguez.

In een andere tweet voegde hij eraan toe dat het akkoord “de democratische geest van president Gustavo Petro benadrukt, een krachtige vooruitgang betekent voor een alomvattende plattelandshervorming, de uitvoering van het vredesakkoord bevordert en mogelijkheden opent om de oorzaken van conflicten en drugshandel te overwinnen.”

Ook Luis Emil Sanabria Duran, mensenrechtenactivist en oprichter van Redepaz, juichte het nieuws toe. “Totale vrede is ieders inzet, deze overeenkomst met FEDEGÁN laat zien dat het opnemen van andersdenkenden mogelijk en noodzakelijk is. De weg naar een alomvattende plattelandshervorming is geopend, die de levering van land volledig zal aanvullen. Het land zal toebehoren aan allen die erop werken, erop wonen, ervan genieten en het respecteren,” schreef Sanabria Duran in een tweet.

Topfoto: De Colombiaanse president Gustavo Petro, landbouwminister Cecilia López Montaño en de voorzitter van de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie, ondertekenden op 8 oktober een overeenkomst om 3 miljoen hectare land van veehouders te kopen om het later te herverdelen onder boerenfamilies. (Foto: Colombiaans presidentschap/Twitter)