Bron: AFGJ

De Arbeiders-top van Noord- en Zuid-Amerika is een conferentie die oproept tot de programmatische eenheid van de arbeidersklasse en sociale bewegingen om een permanent platform te creëren voor solidariteit en het verbinden van anti-imperialistische, antikoloniale en antipatriarchale strijd op het Amerikaanse continent.

De top zal worden gehouden in Tijuana, Mexico, als tegenwicht voor de top van Amerika die door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Los Angeles, Californië, werd georganiseerd en waaraan de door de VS belegerde naties (Venezuela, Nicaragua, Cuba en andere) niet mochten deelnemen.

Ons strategisch doel is het geweld te bestrijden dat vooral door het Amerikaanse en Canadese imperialisme op ons volk wordt losgelaten. We zijn getuige van een proces van herkolonisatie van onze volkeren, dat tot uitdrukking komt in de onevenredige toename van racisme, armoede, werkloosheid en werkonzekerheid, de aantasting van het milieu in de gebieden, gender- en cultureel geweld, en de criminalisering van migratie. (Lees meer)

Lees verder, en overweeg deelname, verslaggeving of andere steun aan deze conferentie dit weekend: de website van AFGJ