Bron: Marta Andujo 
amerika21 8 juni 2022 ~~~

Met selectieve uitnodigingen zendt de regering van de VS een boodschap van “autocratie vs. democratie”. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voor integratie in plaats van deling

Los Angeles. De 9e Topconferentie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is in Los Angeles van start gegaan. De gastheer van dit jaar wil van de bijeenkomst op hoog niveau een demonstratie van Amerikaans leiderschap in de regio maken en “de groeiende Chinese invloed in Latijns-Amerika” tegengaan.

Tot dusver is de aandacht echter beperkt gebleven tot de vraag wie de regering van de VS wil laten deelnemen, wie tegen de selectieve uitnodigingen heeft geprotesteerd en wie van deelname heeft afgezien. De VS houden vol dat “Noord- en Zuid-Amerika” alleen die landen omvat die zij beschouwen als “een aantal democratische beginselen delend”.

Het voornemen van de VS om Cuba, Venezuela en Nicaragua niet uit te nodigen voor de top heeft de politiek in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied maandenlang in beroering gebracht. De leiders van Mexico, Argentinië, Bolivia en Honduras waren de eersten die de discriminerende selectie door de VS en de verdeling langs ideologische lijnen hardnekkig afwezen. De president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), heeft uiteindelijk onder deze omstandigheden zijn deelname geannuleerd, evenals de president van Honduras, Xiomara Castro, de president van Bolivia, Luis Arce en alle staatshoofden van de Caribische Gemeenschap Caricom.

Adviseurs van de Amerikaanse president Joe Biden hadden al wekenlang geprobeerd Amlo op andere gedachten te brengen. De desbetreffende contacten gingen gepaard met speculaties en hadden niet het resultaat waarop het Witte Huis had gehoopt.

De Argentijnse president Alberto Fernández, die ook een felle criticus is van de uitsluiting van Cuba, Venezuela en Nicaragua, woont de top bij. Fernández had dit al lange tijd niet bevestigd. De presidenten van Mexico en Venezuela hadden hem gevraagd naar Los Angeles te gaan om namens de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac) te verschijnen en “de stem” van deze landen te zijn.

Fernández’ meest recente opmerkingen gingen over het buitenlands beleid van de VS ten aanzien van de regio, waarbij hij zei dat het beleid van de VS “moeilijk” was onder Donald Trump, maar dat “er niet veel is veranderd met de nieuwe regering met betrekking tot Latijns-Amerika”, zoals het feit dat “er een blokkade van zes decennia is tegen Cuba en een blokkade van vijf jaar tegen Venezuela, en dit is niet veranderd is tijdens de pandemie”.

Onlangs heeft de Argentijnse leider zijn aanpak ook gecoördineerd met zijn ambtgenoten uit Chili, Gabriel Boric, Venezuela, Nicolás Maduro, en Bolivia, Luis Arce.

De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero herhaalde dat de top “met alle stemmen en zonder uitsluitingen” moet plaatsvinden. Aan de gastheren van de top was “maandenlang” uitgelegd dat “in deze tijd van onzekerheid, van wereldwijde crisis als gevolg van de pandemie en de oorlog en de nasleep daarvan, we behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats waar we het kunnen hebben over diversiteit en respect, maar waar iedereen aan dezelfde tafel zit”, aldus Cafiero, die verder benadrukte dat Celac “een forum zonder uitsluitingen is, waar niet iedereen het noodzakelijkerwijs met elkaar eens is”.

Hoe dichter de topbijeenkomst naderde, hoe duidelijker het werd dat de aanpak, die bedoeld was om het leiderschap van de VS in de regio te versterken, op aanzienlijke weerstand stuitte.

Van vandaag tot vrijdag willen vertegenwoordigers van 31 landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied spreken over ongereguleerde migratie, economisch herstel na de Coronapandemie, mobilisering van investeringen, toeleveringsketens, schone energie en handel, gezondheidszorg, voedselzekerheid en klimaatverandering.

Het is juist op het vlak van migratie dat de regering-Biden onder druk staat. De afzegging van Amlo, die zijn minister van Buitenlandse Zaken in zijn plaats naar de top stuurde, maar ook de afwezigheid van de president van Honduras en de president van El Salvador zijn in dit verband van bijzonder belang. Bij het begin van de top op maandag is een nieuwe karavaan van migranten te voet vertrokken in het zuiden van Mexico in de richting van de grens met de VS.

Mexico zal ook oproepen tot beëindiging van de blokkade van Cuba door de VS. Minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard zei dat dit een belangrijk punt zou zijn tijdens de gehele top.

Ongeacht eventuele tastbare resultaten inzake de topontmoeting, zal er na de afsluiting verder commentaar worden geleverd op het beleid van de VS ten aanzien van hun zuiderburen. De voormalige president van Bolivia, Evo Morales, sloot zich aan bij de wijdverbreide opvatting en twitterde: “De laatste editie van de misnoemde Top van de Amerika’s is doodgeboren door de afwezigheid van verschillende presidenten van zusterlanden, die de arbitraire en unilaterale uitsluiting van Cuba, Venezuela en Nicaragua door de VS verwerpen. In plaats van integratie te bevorderen, zaait Biden verdeeldheid.”

Stemmen uit de Amerikaanse regering spraken niettemin het vertrouwen uit dat ondanks de protesten hun boodschap van “autocratie versus democratie” zou worden ontvangen. Verwacht wordt dat Biden en de andere leiders vrijdag tijdens hun bijeenkomst in Los Angeles overeenstemming zullen bereiken over een nieuw migratiedocument, de zogenoemde verklaring van Los Angeles.

Topfoto: De Argentijnse president Fernández en zijn vrouw Fabiola Yáñez arriveren in Los Angeles. Fernández vertegenwoordigt de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten op de Top van de Amerika’s.
Bron: casarosada Licentie: CC BY 2.5 AR