Bron:(Ultimas Noticias 1 april 2022
orinocotribune April 2, 2022 ~~~

Venezuela heeft het aannemen van een resolutie tegen unilaterale dwangmaatregelen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toegejuicht.

Op vrijdag 1 april heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties met een grote meerderheid een resolutie aangenomen over “de negatieve gevolgen van eenzijdige dwangmaatregelen voor het genot van mensenrechten”. De resolutie werd door het VN-mensenrechtenorgaan goedgekeurd met 27 stemmen voor, 14 tegen en 6 onthoudingen. [Redaktie Openbaararchief: Alle aanwezige vertegenwoordigers van Europese staten hebben tegen aanname van de resolutie gestemd]

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Félix Plasencia, schreef op Twitter: “Wij juichen de goedkeuring toe, met een grote meerderheid in de VN-Mensenrechtenraad, met 27 stemmen voor, van de resolutie die is ingediend door de NAM [Beweging van Niet-Gebonden Beweging] over de ‘Negatieve effecten van unilaterale dwangmaatregelen op het genot van de mensenrechten’.”

Plasencia voegde eraan toe dat Venezuela de criminele plaag van de unilaterale dwangmaatregelen krachtig veroordeelt, samen met de 120 lidstaten van de Niet-Gebonden Beweging (NAM) en andere naties van de internationale gemeenschap die de beginselen van het internationaal recht, het multilateralisme en het VN-handvest eerbiedigen.

Venezuela behoort tot de 40 landen waartegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten unilaterale dwangmaatregelen uitvaardigen, die leiden tot volledige economische, commerciële en financiële blokkades en humanitaire rampen. Momenteel zijn er 522 unilaterale maatregelen tegen Venezuela, die de gehele bevolking schade blijven berokkenen.

Topfoto: Een weids uitzicht op de zaal van de vergadering op hoog niveau van de 49e reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, 2 maart 2022. Foto: VN/Jean Marc Ferré