Bron: Nan McCurdy 3 November 2021 ~~~

Maar Nicaraguanen zullen zich niet door het Kwade Rijk laten dicteren op wie ze stemmen, met Sandinistische Revolutionaire Leider Daniel Ortega klaar om te winnen

De Sandinistische partij won met 62% van de stemmen in de verkiezingen van 2011 en met 72,5% in 2016.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de Sandinistische partij maar liefst 70% van de stemmen wint bij de verkiezingen van 7 november, wanneer meer dan drie miljoen mensen zullen stemmen voor president en vicepresident, 90 afgevaardigden van de Nationale Vergadering en 20 afgevaardigden van het Centraal-Amerikaans Parlement.

De waarschijnlijke reden voor zo’n hoog aantal stemmen voor de Sandinistische partij is dat de mensen willen dat de vooruitgang die hun families sinds 2007 hebben ervaren, zoals universele gratis gezondheidszorg en onderwijs, wordt voortgezet. Nicaragua heeft het meest geïnvesteerd in infrastructuur met de nieuwste gezondheidsfaciliteiten en de beste wegen in de regio.

Nieuw departementaal ziekenhuis in Chinandega, een van de 22 die sinds 2007 zijn gebouwd. [Bron: el19digital.com]

Sinds 2007 is de armoede gehalveerd, is de moedersterfte met 70% gedaald, de kindersterfte met 61% en is de chronische ondervoeding bij kinderen van 6 tot 12 jaar met 66% gedaald. Met een hoog percentage kleine en middelgrote boeren en veel overheidsinvesteringen in opleiding en leningen, hebben zij een voedselvoorziening van 90% bereikt.

In de afgelopen 14 jaar is de toegang tot drinkbaar water gestegen van 65% tot 92%; de elektriciteitsdekking is gestegen van 54% tot 99%; en 80% van de energie wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. Nicaragua is zelfs nummer drie in de wereld wat betreft hernieuwbare energie. Op het gebied van gendergelijkheid is Nicaragua van de 62e naar de 5e plaats op de wereldranglijst gestegen en het land staat op de eerste plaats wat betreft de gezondheid en overlevingskansen van vrouwen, het opleidingsniveau van vrouwen en vrouwelijke kabinetsministers.

Panoramisch uitzicht op de stad Managua, dat onder Sandinistisch bewind had vooruit gegaan is. [Bron: qcostarica.com]

De tevredenheid van de bevolking over de openbare diensten, Nicaragua’s transparantie, afwezigheid van corruptie en goede projectuitvoering wordt zelfs door internationale banken erkend.

Strategie van de V.S.

De strategie van de VS voor de verkiezingen van 2021 is om ze als onwettig aan te merken nog voordat ze hebben plaatsgevonden.

De VS heeft zich met elke verkiezing bemoeid sinds de eerste vrije en eerlijke verkiezingen in Nicaragua, die in 1984 plaatsvonden. Dat jaar gebruikten de VS de Contra-oorlog en de economische blokkade van de VS om de bevolking in het nauw te drijven. Maar toen uit de opiniepeilingen bleek dat de Sandinistische Partij met een grote marge won, zeiden zij tegen “hun” kandidaat, Arturo Cruz, dat hij zich moest terugtrekken en moest zeggen dat hij niet meedeed omdat de verkiezingen niet vrij en eerlijk zouden verlopen.

RAIN: een CIA plan voor regimewisseling

Een document over een regime-changeplan van het United States Agency for International Development (USAID) werd in juli 2020 vanuit de Amerikaanse ambassadenaar de onafhankelijke Nicaraguaanse journalist William Grigsby gelekt.

RAIN – Responsive Assistance in Nicaragua, RFTOP No: 72052420R00004-is een Terms of Reference contract voor het inhuren van een bedrijf om toezicht te houden op wat het “overgang” noemt – een woord dat meer dan 30 keer in het document wordt gebruikt. Het werd geschreven in de lente van 2020 en veel van de destabilisatie-activiteiten van de VS om te proberen de Sandinisten uit de macht te krijgen, hebben waarschijnlijk onder dit plan plaatsgevonden.

“Het doel van deze activiteit is om snel reagerende bijstand te verlenen om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzame overgang naar democratie in Nicaragua en deze te ondersteunen. “RAIN zal bijdragen aan de doelstelling van de missie om een klimaat te scheppen voor de overgang van Nicaragua naar democratie.

“gerichte kortetermijnactiviteiten tijdens de overgang van Nicaragua waarvoor snelle programmeringssteun nodig is totdat andere fondsen, mechanismen en actoren kunnen worden gemobiliseerd.

“Rain zal deze activiteiten voortzetten tegen de achtergrond van een aantal scenario’s…

Vrije, eerlijke en transparante verkiezingen leiden tot een ordelijke overgang [de door de V.S. gesteunde partij wint].
Een plotselinge politieke overgang vindt plaats na een crisis [inclusief een gezondheidscrisis] leidt tot een nieuwe regering [een staatsgreep].
De overgang vindt niet ordelijk en tijdig plaats. In het geval dat een overgang niet plaatsvindt en het regime in staat is aan de macht te blijven…door eerlijk te winnen, dan zal RAIN…betrekking hebben op overbrugging naar…activiteiten op de langere termijn…”

“…Elke nationale verkiezing zou een resultaat kunnen opleveren dat aanvaard wordt door de Nicaraguanen en de internationale gemeenschap [erkenning dat de Sandinisten zouden kunnen winnen in vrije en eerlijke verkiezingen].”

“Als het regime veerkrachtig blijft, zal RAIN…buiten andere USAID-programmering om [heimelijk] kunnen reageren op…behoeften om de civil society (maatschappelijk middenveld – ngo’s) op de rails te houden…”

-“Bij een vertraagde overgang moet wellicht meer nadruk worden gelegd op… leiderschap van de civil society, met discrete technische-bijstandsactiviteiten…”

“In het geval van een staatsgreep onderneemt RAIN [de VS, de CIA] acties om te laten zien dat de nieuwe regering legitiem is [zoals erkenning door de VS van de nieuwe regering].

In het geval van een plotselinge overgang [staatsgreep] zal RAIN waarschijnlijk meer gebruik moeten maken van snelle-reactiefondsen … met aandacht voor conflictpotentieel, legitimiteit van nieuwe regeringsactoren en het opzetten van de overgang voor succes.”

Acties van de V.S. om Nicaragua te isoleren

Op 24 september ontmoette de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in de Verenigde Naties de presidenten van Mexico en alle Midden-Amerikaanse landen behalve Nicaragua en gaf hen de opdracht Nicaragua te isoleren.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren, ondanks het feit dat al deze landen zich relatief onderdanig opstellen tegenover de VS.

Antony Blinken houdt een toespraak voor de VN op 24 september na een ontmoeting met Mexicaanse en Midden-Amerikaanse ministers, met uitzondering van Nicaragua. [Bron: breakingbelizenews.com]

De economische betrekkingen tussen de Centraal-Amerikaanse landen zijn zeer krachtig en de handel tussen hen is sterk. Ze kopen en verkopen veel producten van elkaar. Het transport zou zeer moeilijk te stoppen zijn aangezien Centraal Amerika een landengte is en Nicaragua precies in het midden ligt.

En elk van de landen heeft al veel problemen; ze willen waarschijnlijk geen probleem met Nicaragua. Ze hebben goede relaties met Nicaragua-Nicaragua is zeer respectvol voor hen. Het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN) heeft altijd de integratie van Midden-Amerika willen bereiken.

Sancties: Een andere vorm van oorlog

Lester D. Mallory [Bron: wikipedia.org]

Toen de V.S. in 1960 voor het eerst sancties tegen Cuba overwogen, zei de onderminister van Buitenlandse Zaken Lester Mallory dat het doel van een blokkade tegen Cuba is om “honger, wanhoop en omverwerping van de regering teweeg te brengen”.

De VS hebben in 2018 illegale eenzijdige dwangmaatregelen [sancties] tegen Nicaragua aangenomen. De Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA Act) – die unaniem door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen – geeft de uitvoerende macht de opdracht om “zich te verzetten tegen nieuwe leningen of overeenkomsten met Nicaragua via de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en het Internationaal Monetair Fonds; en geeft agentschappen de opdracht om een strategie te ontwikkelen voor betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld [meer steun voor oppositiegroepen], naast andere acties.”

Donald Trump ondertekent de draconische NICA-wet op 20 december 2018. Het wetsvoorstel passeerde het Huis in een stemming van 435-0, wat betekent dat zelfs progressieve lieverds in “het squad” het steunden. [Bron: confidencial.com]

De Nica-wet was bedoeld om Nicaragua te straffen omdat het geen onderdanige kolonie was; het is niet gebaseerd op enig wangedrag. Zo prijzen de multilaterale geldschieters Nicaragua alleen maar om zijn transparantie en efficiëntie bij de uitvoering van projecten, waarbij ze zelfs specifiek zeggen dat het niet corrupt is.

Protest buiten het Capitool tegen de Amerikaanse sancties tegen Nicaragua. [Bron: afgj.org]

De NICA Act verminderde multilaterale leningen, schaadde de ontwikkeling en had gevolgen voor de gezondheidszorg tijdens een pandemie. Als gevolg van de pandemie en twee zware orkanen in november 2020, hebben sommige instellingen leningen verstrekt, maar voornamelijk Covid-19 gerelateerd.

Een aantal leden van de regering zijn als individu gesanctioneerd, zoals Paul Oquist, minister van Nationaal Beleid, die inmiddels is overleden. Oquist was een internationaal erkend deskundige op het gebied van klimaatverandering en in 2018 medevoorzitter van het Groene Klimaatfonds. Geboren in de VS, gaf hij zijn Amerikaanse staatsburgerschap op in de jaren 1980 uit protest tegen de Contra-oorlog.

Paul Oquist bij de VN. [Bron: climatechangenews.com]

Op 16 oktober 2021 tweette de paus dit over sancties:

Om Nicaragua verder te straffen voor het hebben van een groeiende economie, het overtreffen van de andere Centraal-Amerikaanse naties in gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, en alle statistieken met betrekking tot armoede, en voor het hebben van het laagste Covid sterftecijfer in de regio, staat het Congres nu op het punt om verdere sancties aan te nemen genaamd de RENACER Act.

[Bron: peoplesworld.org]

Activisten die tegen dit wetsvoorstel lobbyen hebben van congresmedewerkers vernomen dat leden van het Congres onder grote druk zijn gezet door de Amerikaanse regering via USAID, Freedom House, de National Endowment for Democracy (NED) en anderen.

De RENACER (Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform)-wet is een vorm van dwang om te trachten de Nicaraguanen ertoe te bewegen tegen de Sandinistische regering te stemmen. De Nicaraguanen weten wat sancties betekenen voor hun economie. RENACER zou het nog moeilijker maken om ontwikkelingsfinanciering te krijgen en zou de economie mogelijk op hol brengen.

[Bron: afgj.org]

De RENACER-wet past gerichte sancties toe op leden van de Sandinistische beweging met een lidmaatschapskaart, ongeveer 2,1 miljoen mensen, een derde van de bevolking.

Het wetsvoorstel is door de Senaat gekomen en zal waarschijnlijk binnenkort naar de Kamer gaan. Het wetsvoorstel zou al zijn aangenomen zonder formele stemming, net als de NICA Act, als er niet zo indrukwekkend gelobbyd was door vrienden van Nicaragua in de kiesdistricten.

U.S. Financiering van Propaganda

USAID verstrekte van 2015 tot 2021 $234.062.569 aan het Nicaraguaanse maatschappelijk middenveld; en met de NED, IRI (International Republican Institute), NDI (National Republican Institute) en anderen gaven de VS openlijk meer dan $300 miljoen aan hun Nicaraguaanse operatives en de niet-gouvernementele organisaties die zij ncontroleren.

[Bron: ned.org]

Hieronder staat een deel van de financiering voor mediakanalen die anti-Sandinistische haat en wantrouwen jegens de regering aanwakkerden, ten gunste van de door de VS geregisseerde coup van 2018. De media creëerden en/of financierden gelikte websites, online magazines, sociale media, radio, tv en gesyndiceerde shows en de enige krant die op dat moment bestond, rabiaat anti-Sandinistisch.

Amerikaanse fondsen voor anti-Sandinistische propaganda [Bron: radiolaprimerisima.com].

Amerikaanse financiering aan anti-Sandinistische propaganda-media

In 2007, toen de Sandinistische Partij terugkeerde naar het presidentschap, begonnen Amerikaanse agentschappen fondsen te verstrekken om media te creëren, zoals web-gebaseerde media en sociale media pagina’s om leugens, nepnieuws en desinformatie over Nicaragua te verzinnen en te verspreiden om zowel Nicaraguanen als het internationale publiek te beïnvloeden. De door de VS gefinancierde nepnieuwsmedia zijn de bronnen die door de mainstream media in de VS worden gebruikt. Het belastinggeld van de Amerikaanse burgers wordt gebruikt om propaganda in Nicaragua te financieren, die u vervolgens in uw lokale krant leest.

Amerikaans geld om de verkiezingen van 2021 te beïnvloeden.

Veel van het Amerikaanse geld voor de media werd verdeeld via de Violeta Barrios de Chamorro Foundation (VBCF), gerund door Cristiana Chamorro, dochter van voormalig president Violeta Barrios de Chamorro.

In de aanloop naar de huidige verkiezingen heeft USAID aan Chamorro’s Foundation 998.958 dollar verstrekt in 2020 en 1,6 miljoen dollar in 2020-2021. Informatie over een deel van dat geld wordt hieronder getoond, samen met financiering voor andere NGO’s.

USAID-financiering om de verkiezingen van november 2021 te beïnvloeden. [Bron: radiolaprimerisima.com]

Nadat Nicaragua in de herfst van 2020 wetten aannam om buitenlands geld uit de Nicaraguaanse politiek te weren, sloot Chamorro begin 2021 de Foundation om niet te voldoen aan de Foreign Agents Registration Act (FARA), die vereist dat non-profitorganisaties informatie verstrekken over ontvangen buitenlandse fondsen en aantonen hoe de fondsen werden gebruikt.

Volgens de Nicaraguaanse journalist William Grigsby en de voormalige Contra-leider die nieuwsanalist is geworden, Enrique Quiñones, heeft Chamorro ongeveer 7 miljoen dollar overgemaakt naar haar persoonlijke rekeningen.

Cristiana Chamorro [Bron: fourstateshomepage.com]

Chamorro staat sinds 2 juni onder huisarrest en wordt, samen met een negental anderen die verbonden zijn aan de stichting, waaronder haar broer Pedro Joaquin, onderzocht op witwassen van geld en andere misdrijven. De krant La Prensa en een aantal van haar directieleden worden ook onderzocht voor fraude en het witwassen van geld.

Pedro Joaquin Chamorro [Bron: today.in-24.com]

Het is interessant op te merken dat belangrijke USAID partners zoals de VBCF vroeger op de USAID website vermeld stonden; pas in het laatste jaar is die informatie verwijderd.

Het Nicaraguaanse Openbaar Ministerie heeft meer dan 30 mensen beschuldigd of onderzoekt ze wegens misdaden zoals fraude, witwassen van geld, samenzwering en verraad. Velen van hen die beschuldigd worden van samenzwering, verraad en andere misdaden waren betrokken bij de couppoging van 2018.

‘Demonstranten’ vuren zelfgemaakte mortieren af tijdens couppoging tegen Daniel Ortega in mei 2018. [Bron: theatlantic.com]

Daar worden ze niet voor onderzocht omdat de regering in juni 2019 amnestie heeft gegeven aan iedereen die betrokken was bij de coup. De huidige beschuldigingen zijn voor de verzoeken aan een vreemd land van sancties en andere vormen van oorlog en voor het deelnemen aan een nieuwe couppoging.

Sinds het begin van deze onderzoeken in juni zijn de Amerikaanse media in het gareel gesprongen om Nicaragua van wandaden te beschuldigen. In hun krantenkoppen stond dat Nicaragua presidentsvoorkandidaten gevangen zette om ervoor te zorgen dat de Sandinisten zouden winnen.

Propaganda – in dit geval in The Economist – waarin Daniel Ortega wordt afgeschilderd als een rode duivel en dictator die de rechtsstaat in Nicaragua heeft vernietigd. [Bron: economist.com]

Ten eerste, volgens de opiniepeilingen winnen de Sandinisten met tussen de 63% en 75% van de stemmen. Ten tweede, de vijf mensen die volgens de media presidentskandidaten waren, waren niet eens lid van een partij.

Volgens de kieswet van Nicaragua kiezen partijen pas in augustus officieel kandidaten en bestaat er niet zoiets als een voorkandidaat. Hoe dan ook, naast een alliantie die het FSLN en acht andere officieel erkende partijen omvat, zijn er nog zes partijen in de running, veel meer dan bij welke verkiezing in de V.S. dan ook.

Op één na zijn alle partijen met vertegenwoordigers in de Nationale Vergadering in de running. En de partij die in 2016 de tweede plaats behaalde, de Liberale Constitutionele Partij (PLC), is ook van de partij.

De voormalige president van Nicaragua, Arnoldo Alemán, omhelst een supporter op de conventie van de Partij voor een Liberaal Constitutionalisme (PLC) in Managua op zondag 11 juli 2010. De partij stelt zich opnieuw kandidaat voor de verkiezingen in 2021. [Bron: sandiegotribune.com]

Nicaraguaanse Kiezers Beïnvloeden Door Covid-19 angst-tactieken

De door de V.S. gestuurde media in Nicaragua – en haar echokamer in de internationale pers die sinds Covid-19 aan KV

hebben gedaan – zijn begonnen te beweren dat er veel meer mensen ziek zijn en sterven dan het geval is. Dit maakt deel uit van de hierboven beschreven mediavervalsing.

Helaas zijn door deze leugens, toen Covid-19 begon, sommige mensen niet naar het ziekenhuis gegaan uit angst om zieker te worden, zoals de door de VS gesteunde media beweerden. En sommige van deze mensen stierven.

Nicaragua besteedt een vijfde van zijn begroting aan gezondheidszorg en heeft vele miljoenen geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en apparatuur, waaronder 22 nieuwe ziekenhuizen.

Nicaragua heeft veel minder gevallen van Covid-19 per hoofd van de bevolking dan enig ander land in de Amerika’s: Het IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), dat het aantal sterfgevallen wereldwijd berekent, geeft 268 sterfgevallen aan voor Nicaragua, 7.521 voor Costa Rica en 10.760 voor Honduras.

Man krijgt Covid-19-vaccin. [Bron: el19digital.com]

Volgens een studie van het Spaanse reisbureau KV

is Nicaragua een van de tien veiligste landen om te reizen tijdens de pandemie, en het enige vermelde in Noord&zuidAmerika. De studie maakte gebruik van gegevens van de Universiteit van Oxford en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Desondanks vermeldt de Amerikaanse ambassade Nicaragua als een niveau 4-reis-niet-land, terwijl Honduras, veel gevaarlijker voor Covid-19 of gewoon voor moord en geweld, vermeld staat als niveau 3.

De V.S. beoefenen ook vaccin diplomatie: Het heeft vaccins gegeven aan alle Centraal-Amerikaanse landen, behalve Nicaragua. Hoewel Nicaragua al sinds maart vaccineert, heeft het pas in oktober grotere hoeveelheden vaccins gekregen van Spanje, Rusland, India en het COVAX-mechanisme. Met meer dan 1.000 vaccinatieposten in het hele land kan iedereen worden ingeënt en zijn al meer dan 2,3 miljoen mensen ingeënt.

De door de VS gesteunde media zeggen dat de mensen op de vlucht zijn voor politieke vervolging

Dit is nog een leugen die de VS voor de verkiezingen heeft opgeblazen. Volgens het Department of Homeland Security was het jaarlijkse gemiddelde aantal Nicaraguanen dat tussen 2015 en 2018 aan de grens werd aangehouden 2.292, heel weinig vergeleken met 63.741 Hondurezen.

De U.S. Border Patrol is in 2021 meer Nicaraguanen tegengekomen (33.000), maar nog steeds laag in vergelijking met Honduras (218.000) en El Salvador (73.000). Tom Ricker van het Quixote Center zegt dat de push-factoren zijn: door Covid aangetaste economieën voor alle migranten, de ondergang van het toerisme, dat veel werkgelegenheid bood in Nicaragua; vernietiging van oogsten door twee grote orkanen in 2020 die Guatemala, Honduras en Nicaragua troffen; sancties van 2018 (NICA-wet) en de dreiging van meer sancties; voorafgaand aan Covid-19 waren er seizoensbanen in Costa Rica, maar nu keren er meer mensen terug naar Nicaragua.

Meta/Facebook ondermijning

Op 31 oktober, enkele dagen voor de verkiezingen lanceerden de Verenigde Staten een nieuwe antidemocratische campagne. Zij deden dit via Meta (Facebook) dat ongeveer 1000 accounts en pagina’s van activisten, communicatoren en digitale platforms in Nicaragua censureerde, simpelweg omdat zij hun steun uitspraken voor de Sandinistische Revolutie. Leidinggevenden van Facebook beweerden dat het om “trollen” (nepaccounts) ging, wat absoluut niet waar is. Ik ken velen van hen. Het zijn echte mensen die de waarheid delen en de wereld de vooruitgang laten zien die Nicaragua heeft geboekt in de afgelopen 14 jaar van de Sandinistische regering.

In 2018 werd aangetoond dat de VS echte bot-farms buiten Nicaragua financierden, callcenters in El Salvador en Miami brachten online verkeer binnen in een poging het land te destabiliseren en een couppoging door te drukken via sociale media – dit waren volledig valse accounts die geweld en nepnieuws verspreidden tegen de Sandinistische regering.

De VS is hier een expert in. De bot-farms gaan tot op de dag van vandaag door en Facebook doet niets om ze te stoppen, omdat ze de desinformatie verspreiden die de V.S. willen. Deze nepaccounts van de oppositie zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze absoluut geen persoonlijke informatie of foto’s op hun profiel hebben, meestal alleen een generieke foto van de oppositie als profielfoto, en dezelfde berichten (commentaren) steeds weer herhalen om het verhaal van de VS door te drukken.

Honduras en de dubbele normen van de VS

In Honduras zijn er in november ook verkiezingen, maar de VS proberen niet om de regering af te zetten, ook al heeft de president, Juan Orlando Hernández, schaamteloos verkiezingen vervalst, gestolen van Hondurese sociale diensten, en is hij beschuldigd van het beschermen van drugshandelaars en het helpen overstromen van de VS met cocaïne.

Juan Orlando Hernández, wiens broer voor een Amerikaanse rechtbank werd veroordeeld op beschuldiging van drugshandel en die de verslechterende economische omstandigheden in Honduras heeft voorgezeten, wordt in de Amerikaanse media veel vriendschappelijker behandeld dan Ortega. [Bron: covertactionmagazine.com]

Amerikaanse aanklagers zeggen dat president van Honduras hielp cocaïne naar Amerikanen te sturen – CNN

Aanhangers van oud-kandidaat Salvador Nasralla marcheren om te protesteren tegen de herverkiezing van Honduras’ president Juan Orlando Hernandez in Tegucigalpa, Honduras 12 januari 2018. spandoek luidt:Demonstranten noemen Hernández een narco-dictator. [Bron: covertactionmagazine.com]

W.T. Whitney, Jr., schreef in People’s World:

De armoede in Honduras bedraagt 70%…Geweld door toedoen van criminele bendes, drugshandelaren, en de politie is alomtegenwoordig en blijft meestal onbestraft. Volgens insightcrime.org was Honduras in 2019 het op twee na gewelddadigste land van Latijns-Amerika en een jaar later registreerde het het op twee na hoogste moordcijfer van de regio…Honduras, gevolgd door Guatemala en Mexico, registreerde het hoogste emigratiecijfer naar waar dan ook tussen 1990 en 2020…

Wat zal de impact zijn op Nicaragua’s verkiezingen?

De Amerikaanse regering is uiterst succesvol geweest om de Amerikaanse pers, in koor, de Sandinistische regering van Nicaragua te laten afdoen als een “dictatuur”.

Zij is er zelfs nog beter in geslaagd om al het goede nieuws over de verbazingwekkende sociale en economische vooruitgang van Nicaragua buiten de pers te houden.

De regering van Nicaragua bevestigde tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat bij de verkiezingen van 7 november niet het Amerikaanse Rijk zal kiezen, maar het Nicaraguaanse volk.

Tijdens zijn toespraak in de VN bekrachtigde minister van Buitenlandse Zaken Denis Moncada de verbintenis van Nicaragua om te blijven werken aan vrede, veiligheid en rust voor individuen, gezinnen en gemeenschappen. Statistisch gezien is elk aspect van het leven verbeterd onder de Sandinisten en de intentie om Sandinistisch te stemmen is in de peilingen maandelijks toegenomen.

Het lijkt erop dat de sancties, dwang en desinformatie van de VS weinig effect zullen hebben op hoe de Nicaraguanen stemmen.

Noot van de auteur: Om de RENACER Act te helpen stoppen: hier.

Topfoto: De Nicaraguaanse president Daniel Ortega (R) en zijn vrouw, vice-president Rosario Murillo (L), knipperen met het V-teken tijdens de herdenking van de 40e verjaardag van de Sandinistische Revolutie op het plein “La Fe” in Managua op 19 juli 2019. [Bron: gettyimages.com]