Hoe Washington ex-Sandinistas zoals Dora María Téllez en haar MRS partij rekruteerde.

Bron: Ben Norton 
theGrayzone 5 november 2021

Het verhaal achter Nicaragua’s voormalige guerrilla Dora María Téllez; hoe zij en haar anti-Sandinistische MRS partij een alliantie aangingen met de rechtervleugel, en coup-ondersteunende informanten werden voor de Amerikaanse ambassade.

Een van de meest prominente tegenstanders van Nicaragua’s Sandinistische regering wijst op haar revolutionaire jeugd om haar positie te rechtvaardigen. En terwijl de internationale media haar voortdurend de hemel in prijzen, vermelden zij niet dat zij de revolutionaire politiek lang geleden heeft verlaten en een belangrijke troef is geworden in de campagne van de VS-regering van onconventionele oorlogsvoering tegen Nicaragua.

Toen zij slechts 22 jaar oud was, vocht Dora María Téllez als guerrilla in Nicaragua’s Sandinistische Revolutie, aan de zijde van de huidige President Daniel Ortega. Maar zij brak met het Sandinisme meer dan twee decennia geleden, en is gestaag afgegleden naar de door de VS gesteunde rechtervleugel.

Téllez is een sleutelfiguur in een groep van voormalige revolutionairen, velen afkomstig uit de elite van de hogere klasse, die in de jaren ’90 een rechtse afsplitsing vormden van het socialistische Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront (FSLN). Samen vormden ze een centristische politieke partij, de Sandinistische Vernieuwingsbeweging (Movimiento Renovador Sandinista, of MRS), gebruik makend van hun revolutionaire geschiedenis om een neoliberale contrarevolutie te bevorderen.

Onder het leiderschap van Téllez en haar collega’s, ontwikkelde de MRS een nauwe band met Nicaragua’s rechtse oligarchie. De MRS werkte ook nauw samen met de regering van de Verenigde Staten, met neo-conservatieve leden van het Congres en met de lobby voor regimeverandering in Miami, terwijl ze ook geld binnenhaalde van Amerikaanse interventionistische organisaties.

Geclassificeerde State Department cables, gepubliceerd door WikiLeaks en geanalyseerd door The Grayzone, tonen aan dat Téllez en andere leiders van haar MRS-partij regelmatig de Amerikaanse ambassade hebben bezocht en jarenlang als informanten hebben gediend.

Tijdens regelmatige ontmoetingen met VS-functionarissen verschaften Téllez, Sergio Ramírez, Hugo Torres Jiménez, Victor Hugo Tinoco, en andere topfiguren van de MRS de Verenigde Staten inlichtingen over het FSLN en de interne Nicaraguaanse politiek, in een poging om te voorkomen dat de Sandinisten in 2006 opnieuw aan de macht zouden komen. Vervolgens hielpen zij Washington bij pogingen om de regering van president Daniel Ortega te destabiliseren nadat hij de verkiezingen van 2006 had gewonnen.

De ambassade verklaarde duidelijk dat “het standpunt van de USG [Amerikaanse regering] [is] dat de MRS een levensvatbare en constructieve optie is, waarmee de Verenigde Staten goede betrekkingen zou onderhouden.

De ambassade voegde er instemmend aan toe dat “als de MRS stemmen kan overhevelen van het FSLN en een deel van de onbesliste stemmen kan binnenhalen, het nog steeds een levensvatbare optie is – en de sleutel zou kunnen zijn om een overwinning van Ortega te voorkomen”.

Vandaag zijn Téllez en haar MRS openlijk bondgenoten van de rechtervleugel – zelfs nu zij en haar volgelingen cynisch haar vroegere revolutionaire bona fides uitbuiten om de linkse steun voor de Sandinisten te verdelen en progressieve waarnemers buiten het land te verwarren.

De MRS speelde een sleutelrol in een gewelddadige couppoging in Nicaragua in 2018, waarbij extremistische krachten gesteund door de Verenigde Staten het land verlamden door barricades op te werpen, tranques genaamd, terwijl ze Sandinistische activisten opjaagden, martelden en vermoordden.

Met aanzienlijke financiële steun van CIA-medewerkers die zich toelegden op het bevorderen van een verandering van regime, hielpen de leiders van de MRS bij het organiseren en leiden van de mislukte staatsgreep. En ze gebruikten hun invloedrijke posities in de media, NGO-sector en academische wereld om te bepalen hoe de gewelddadige operatie aan de rest van de wereld werd voorgesteld.

Een van de vele gewelddadige barricades, of tranques, die in Nicaragua zijn opgeworpen tijdens de couppoging van 2018

Ook in de pan-LatijnsAmerikaanse politiek werden Dora María Téllez en de MRS een betrouwbare bondgenoot van de rechtervleugel van de regio.

Toen Washington en christenfundamentalistische oligarchen in 2019 een extreem-rechtse militaire staatsgreep in Bolivia sponsorden, verzette en veroordeelde Ortega’s Sandinistische regering het complot vastberaden, aan de zijde van de verkozen Boliviaanse president Evo Morales. Téllez daarentegen juichte de staatsgreep toe, maakte Morales uit voor dictator en beweerde dat Bolivia “beter” was toen hij ten val werd gebracht.

Téllez verklaarde met vreugde dat de staatsgreep in Bolivia de Sandinistische regering “doodsbang” had gemaakt, en sprak de hoop uit dat de Nicaraguaanse militaire officieren geïnspireerd zouden worden om zelf een staatsgreep te plegen. De MRS-leider prees de door de VS gedomineerde Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en haar hyper-interventionistische leider Luis Almagro, en riep hem op Nicaragua uit te wijzen.

Téllez vertelde AFP dat de Boliviaanse staatsgreep een positief voorbeeld was dat de Sandinistische regering angst zou kunnen aanjagen. Vervolgens gaf zij een interview aan de door de Amerikaanse regering gefinancierde oppositie outlet Confidencial met de titel: “Dora María Téllez: ‘De Ortega-Murillo [familie] zijn gedemoraliseerd door de exit van Evo Morales’.

Na de staatsgreep tegen Morales, is Nicaragua “gedemoraliseerd, wanhopig, geïsoleerd, gehavend”, glunderde ze. En wat er gebeurd is in “Bolivia vertelt hen dat dit model niet levensvatbaar is.”

Téllez sprak de hoop uit dat het “Bolivia-syndroom” een boodschap zou zijn voor de leiders van het Nicaraguaanse leger om zelf een staatsgreep te plegen, en beweerde dat “er een zeer belangrijk deel van het officierskorps is dat” niet zo loyaal is aan Sandinismo.

Téllez en haar MRS hebben een nog harder standpunt ingenomen ten opzichte van Venezuela. Terwijl de regering van president Ortega de linkse Chavista regering van Venezuela standvastig heeft gesteund tegen talrijke Amerikaanse couppogingen, heeft Téllez de verkozen regering van president Nicolás Maduro onophoudelijk gedemoniseerd als een “dictatuur” en opgeroepen ook deze omver te werpen.

Téllez heeft zelfs haar steun betuigd aan Washington’s Venezolaanse marionet Juan Guaidó en de extreemrechtse oppositie-oligarch Leopoldo López, door te verkondigen: “We lopen samen op.”

Tegen 2020 waren Téllez en haar MRS-partij zo ver naar rechts opgeschoven dat ze besloten om elke pretentie van trouw aan het Sandinisme te laten vallen, alle verwijzingen naar de Sandinistische beweging uit hun programma te schrappen en de naam van de Sandinistische Renovatiebeweging te veranderen in de Unión Democrática Renovadora (Democratische Renovatie-Unie), of UNAMOS.

Al die tijd hebben Téllez en haar UNAMOS-collega’s openlijk gelobbyd bij de regering van de VS en de Europese Unie voor meer agressieve sancties tegen hun eigen land, die de economie van het land reeds hebben geschaad.

Voormalig MRS-voorzitster Ana Margarita Vigil, de levenspartner van Dora María Téllez (midden-rechts, met bril en trui), ontmoet neo-conservatieve Congreslid Ileana Ros-Lehtinen in Florida als onderdeel van een lobbycampagne voor regimeverandering in 2016.

In 2021 arresteerde de Nicaraguaanse regering een reeks leiders van de MRS, waaronder Téllez, Hugo Torres Jiménez, en Victor Hugo Tinoco. Uit een onderzoek van The Grayzone blijkt dat elk van deze personen al minstens 15 jaar een informant van de Amerikaanse ambassade is, volgens de cables van het State Department.

Nicaragua heeft ook de arrestatie bevolen van de oprichter van de MRS, Sergio Ramírez, die al tientallen jaren informant is voor de Amerikaanse regering, een feit dat bevestigd wordt door de geheime documenten. (Ramírez woont in Costa Rica, dus hij werd niet gearresteerd).

De gevangenen werden beschuldigd van “het aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, het verzoeken om militaire interventies, het smeden van complotten met financiering van buitenlandse mogendheden om daden van terrorisme en destabilisatie uit te voeren,” en “het eisen, prijzen en toejuichen van het opleggen van sancties aan de staat Nicaragua en zijn burgers.”

Deze oppositieleden werden gearresteerd op grond van wet 1055 van Nicaragua, die in december 2020 werd goedgekeurd door de democratisch verkozen Nationale Vergadering van het land. Onder de titel “Verdediging van de Rechten van het Volk op Onafhankelijkheid, Soevereiniteit en Zelfbeschikking voor Vrede”. Vele regeringen in de wereld hebben wetgeving die vergelijkbaar is met deze Nicaraguaanse wet, die burgers verbiedt tot staatsgreep over te gaan, verraad te plegen en samen te spannen met buitenlandse naties om hun natie aan te vallen.

De aanhouding van Téllez en de leiders van de MRS leidde tot een golf van veroordelingen door Westerse regeringen, mediabedrijven en zelfs door sommige linkse activisten en intellectuelen die de Sandinistische Revolutie in de jaren ’80 hadden gesteund maar zich er later tegen keerden.

Critici maakten van de arrestaties gebruik om een verwrongen verhaal te vertellen, waarbij zij de Sandinistische regering van President Daniel Ortega en Vice President Rosario Murillo ervan beschuldigden hun linkse wortels te hebben verlaten door historische revolutionairen te arresteren.

Maar de werkelijkheid is precies het tegenovergestelde: deelnemers aan de mislukte couppoging zoals Téllez en haar MRS-partij braken decennia geleden met het Sandinisme en werden sindsdien trouwe bondgenoten van de rechtervleugel en de Verenigde Staten.

Washington reageerde op Nicaragua’s arrestatie van twee dozijn door de Amerikaanse regering gesponsorde oppositieleiders die een staatsgreep beraamden door een nieuwe ronde sancties op te leggen aan de Centraal-Amerikaanse natie en door de legitimiteit van haar verkiezingen van 7 november aan te vallen. De regering van president Joseph Biden maakte duidelijk dat zij zou weigeren de uitslag van de stemming te erkennen.

Tijdens een speciale oktoberzitting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die uitsluitend was bijeengeroepen om Nicaragua te veroordelen, verdedigde de Sandinistische regering zich tegen deze beschuldigingen door te verklaren : “In ons land wordt geen enkele kandidaat vastgehouden, niet één; geen enkele onschuldige wordt vervolgd, niet één. Degenen die worden onderworpen aan juridische processen zijn buitenlandse agenten, duidelijk geïdentificeerd binnen de loonlijsten van buitenlandse regeringen, die, gebruikmakend van de structuren van particuliere organisaties, miljoenen dollars ontvingen om te vernietigen, te doden, de economie failliet te laten gaan en de grondwettelijke orde te ondermijnen”.

Hoewel westerse regeringen en mediakanalen dergelijke verklaringen als propaganda hebben veroordeeld, is wat Nicaragua heeft gezegd feitelijk juist. Het is een publiekelijk bekend feit dat de arrestanten miljoenen dollars ontvingen van de Verenigde Staten en Europese landen en dat zij dat geld vervolgens gebruikten om een poging tot staatsgreep te organiseren, waarbij zij talrijke wetten over buitenlandse agenten, het witwassen van geld en verraad overtraden.

Bovendien worden de beschuldigingen van de Nicaraguaanse justitie, die volhoudt dat de gearresteerde leiders van de MRS hebben samengespannen met een buitenlandse mogendheid in een poging hun regering omver te werpen, bevestigd door talrijke geheime cables van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die door WikiLeaks zijn vrijgegeven.


State Department cables ontmaskeren Dora María Téllez en andere MRS-leiders als informanten van de Amerikaanse regering

De Movimiento Renovador Sandinista die Dora María Téllez hielp oprichten heeft minstens 15 jaar lang steun van de VS-regering genoten.

In de aanloop naar de nationale verkiezingen van Nicaragua in 2006, toen Téllez voorzitter was van de MRS, koos de partij de voormalige burgemeester van de hoofdstad Managua, Herty Lewites, als haar presidentskandidaat. Lewites toonde weinig toewijding aan een coherente politieke ideologie, maar hij was charismatisch en had een basis van steun.

In februari ontmoette Lewites de Amerikaanse ambassadeur voor het ontbijt. De voormalige Sandinist wilde Washington geruststellen dat, als zijn partij de komende verkiezingen in november zou winnen, zij nauwe betrekkingen zou onderhouden met de Verenigde Staten – het zelfde land dat extreem-rechtse Contra-doodseskaders had gesteund en een wrede terreuroorlog tegen Nicaragua had gevoerd.

Herty Lewites maakte ooit deel uit van de Sandinistische beweging, maar toen de FSLN in 1990 de macht verloor, begon hij een reeks allianties met de rechtervleugel en werd hij zakenman. Hij richtte een waterpark op en noemde het naar zichzelf: Hertylandia.

Tegen de tijd van 2006 was Lewites een bittere rivaal van het Sandinistisch Front, en gaf hij uitdrukkelijk de voorkeur aan de overwinning van rechts boven de terugkeer van Daniel Ortega aan de macht.

MRS-presidentskandidaat Herty Lewites (rechts) met oligarch Carlos Fernando Chamorro (links) op de door de Amerikaanse regering gefinancierde mediapropaganda Esta Semana

Een telegram van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, getiteld “Herty streeft naar hartelijke, constructieve, coöperatieve betrekkingen met de Verenigde Staten“, maakte duidelijk dat de MRS-presidentskandidaat meer dan gelukkig was met de samenwerking met Washington tegen zijn vroegere kameraden in het FSLN.

“Lewites was uitbundig in zijn wens om hartelijke, constructieve en coöperatieve betrekkingen met de Verenigde Staten te onderhouden,” schreef de ambassade tevreden. De ambassade voegde eraan toe dat, “als hij wordt gekozen, hij een Amerikaanse delegatie op hoog niveau zal vragen zijn inauguratie bij te wonen om te laten zien dat de twee regeringen sterke bondgenoten zullen zijn”.

Lewites vertelde Washington dat hij de aanvallen op Ortega goedkeurde, en drong erop aan dat “de ambassadeur en andere functionarissen hard tegen Ortega zouden blijven optreden”.

De MRS-kandidaat zocht niet alleen nauwe banden met het land dat Nicaragua herhaaldelijk was binnengevallen en militair bezet hield; hij steunde ook neoliberaal economisch beleid. Het telegram vermelde tevreden dat “Lewites ondubbelzinnig was in zijn steun voor CAFTA,” de Midden-Amerika Vrijhandelsovereenkomst opgelegd aan de regio door de regering George W. Bush.

Lewites verzekerde de ambassadeur dat zijn ideale visie voor een door de MRS geleide regering in Nicaragua neoliberaal zou zijn, geleid door “jonge technocraten”, met “bezuinigingen op overheidsuitgaven” en een pro-bedrijfsbeleid om “buitenlandse investeringen” aan te trekken. Hij beloofde dat zijn “consensusregering” een centristisch “evenwicht” zou zijn tussen de linkervleugel en de rechtervleugel.

De ambassadekabel onthulde dat bijna alle financiering voor Lewites’ presidentiële campagne van buiten Nicaragua kwam, voornamelijk van rijke oligarchen en bedrijven in Panama, Costa Rica, Guatemala en El Salvador.

Ook werd opgemerkt dat Lewites ontmoetingen had met mede-presidentskandidaat Eduardo Montealegre, een fanatiek rechtse en notoir corrupte, op Harvard opgeleide multimiljonair bankier. Lewites en Montealegre hoopten samen te komen in een anti-Sandinistische alliantie om te voorkomen dat Ortega opnieuw president zou worden.

Lewites had zelfs publiekelijk opgeroepen tot deze samenwerking met rechts in een interview in 2005 in het door de Amerikaanse regering gefinancierde mediaprogramma Esta Semana. De MRS-kandidaat gaf toe dat hij Montealegre herhaaldelijk had gevraagd om een “publieke overeenkomst” met hem te sluiten zodat ze grondwettelijke hervormingen zouden kunnen doordrukken die het de Sandinisten zo goed als onmogelijk zouden maken om terug aan de macht te komen.

Rechtse multimiljonair bankier Eduardo Montealegre (rechts, in het wit) in een handgebaar met MRS presidentskandidaat Edmundo Jarquín (midden, in het roze) en liberaal politicus Enrique Quiñónez (links, in het rood), met campagnemateriaal voor Herty Lewites op de achtergrond

“Lewites merkte op dat hij niet van streek zal zijn als Montealegre de verkiezingen wint, omdat hij weet dat Montealegre de natie ook vooruit zal leiden. Hij betoogde dat de twee elkaar nodig hebben,” schreef de Amerikaanse ambassade na de ontmoeting in februari 2006. “Hij gelooft dat ze met z’n tweeën de 56 zetels in de Nationale Assemblee kunnen bemachtigen die nodig zijn voor de broodnodige grondwettelijke hervormingen. Lewites hoopt met Montealegre een soort van voorverkiezingsovereenkomst te kunnen sluiten waarin hij afspreekt samen te werken als een van beiden het presidentschap wint.”

Lewites’ oproep tot een pact met Montealegre was hoogst hypocriet, omdat de MRS eindeloos kritiek had geuit, en munt had geslagen, op een kortetermijnovereenkomst die Ortega’s Sandinistisch Front had gesloten met de liberale voormalige president Arnoldo Aléman, bekend als het “pacto”, om de kieswet te herschrijven zodat presidentskandidaten in de eerste ronde konden winnen als ze meer dan 35% van de stemmen hadden.

Maar dit was slechts het eerste geval in een lange lijst van openlijke bondgenootschappen tussen de MRS-partij en Montealegre, een van de meest beruchte rechtse oligarchen in Nicaragua.

Lewites overleed onverwacht aan een hartaanval in juli 2006. Zijn vice-presidentskandidaat, Edmundo Jarquín, werd de nieuwe presidentskandidaat van de MRS in de verkiezingen van november, en kreeg uiteindelijk slechts 6% van de stemmen.

Vanaf dat moment is de MRS steeds verder naar rechts gekropen. En de leiders van de partij werkten steeds nauwer samen met de Verenigde Staten.

Een document van het ministerie van Buitenlandse Zaken van september 2006, getiteld “MRS: ‘We willen Ortega ten val brengen‘”, is een van de duidelijkste voorbeelden van steun van de Amerikaanse regering aan de Sandinistische Vernieuwingsbeweging.

Het document onthult dat na de dood van Herty Lewites, zijn neef Israel Lewites, de woordvoerder van de MRS-partij, een ontmoeting had met de polcouns (political counselor) van de ambassade en zijn verzoek om steun van Washington benadrukte.

“De MRS is de enige levensvatbare optie voor de verkiezingen van 2006,” hield Israel Lewites vol. Wanhopig om de steun van de VS te behouden, “benadrukte Lewites dat de MRS nooit zou terugkeren naar een FSLN onder controle van Ortega.”

Op zijn beurt herhaalde “Polcouns van de ambassade het standpunt van de USG [Amerikaanse regering] dat de MRS een levensvatbare en constructieve optie is, waarmee de Verenigde Staten goede betrekkingen zou onderhouden.”

IMAGE: MRS VS ambassade kapitalisme Ortega

Israël Lewites “maakte er een punt van om tegen poloffs [political officer] te vermelden dat hij in de Verenigde Staten had gestudeerd (aan de Universiteit van Texas in Arlington) en gelooft in ‘de Amerikaanse droom’ en verantwoordelijk kapitalisme steunt – aangezien het hem zo duidelijk ten goede kwam,” schreef de ambassade vrolijk.

De woordvoerder van de MRS erkende echter wel dat de presidentskandidaat van de partij, Jarquín, moeite had om voet aan de grond te krijgen. (Het telegram vermeldde bijvoorbeeld dat “Jarquin zijn steun uitsprak voor het legaliseren van electieve abortussen, een procedure waar een grote meerderheid van de Nicaraguanen tegen is”).

Maar Washington zag nog steeds duidelijk het nut van de MRS in haar kruistocht tegen Ortega: “Hoewel de huidige opiniepeilingen Jarquin op de derde plaats laten zien, is de MRS nog steeds een levensvatbare optie – en zou het de sleutel kunnen zijn om een overwinning van Ortega te voorkomen,” hoopte de ambassade.

Het document onthulde ook dat het Internationale Republikeinse Instituut (IRI) van de Amerikaanse regering, een zusterorganisatie van het National Endowment for Democracy (NED), een onderdeel van de CIA, ongeveer 30% van de MRS-partijwaarnemers voor de verkiezingen van 2006 had opgeleid. (Het IRI wordt gebruikt voor de financiering van staatsgrepen en regimechanges in Latijns-Amerika en de rest van de wereld, gericht tegen verkozen linkse leiders zoals president Jean-Bertrand Aristide van Haïti).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vond dit telegram over de MRS kennelijk zeer waardevol, want het stuurde het door naar de CIA, de DIA, de Nationale Veiligheidsraad, de minister van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in Venezuela.

Maar dit is slechts een van een dozijn cables waaruit blijkt hoe de Verenigde Staten heeft samengewerkt met leiders van de MRS-partij in Nicaragua om de Sandinistische regering van president Ortega te destabiliseren.

In november 2006 had Dora María Téllez ook een ontmoeting met Amerikaanse diplomaten. Het was de vooravond van de verkiezingen, en zij was bezorgd dat het Sandinistisch Front opnieuw aan de macht zou komen.

Een geheime kabel van het State Department, getiteld “Dora María Téllez bezorgd over fraude, mogelijke FSLN-regering”, onthult dat de voormalige revolutionaire samenzwoer met de VS-ambassade in Nicaragua om te proberen te voorkomen dat het Sandinistisch Front opnieuw aan de macht zou komen tijdens de verkiezingen van die maand.

In die tijd was Téllez voorzitter van de Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en kandidaat voor afgevaardigde in de Nationale Vergadering.

Bij haar rendez-vous met de “Polcouns en Poloff” van de VS-ambassade – respectievelijk politiek adviseur en politiek officier – werd Téllez vergezeld door Israel Lewites, de woordvoerder van de MRS.

“Tellez heeft zich vaak kritisch uitgelaten over het Amerikaanse beleid, maar toonde een duidelijke openheid om kwesties met emboffs (embassy officers) te bespreken en om toekomstige ontmoetingen na te streven,” schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken na de verloving, waarbij een afkorting werd gebruikt voor “ambassadeambtenaren”.

Het voegde eraan toe dat Téllez “aan emboffs vertelde dat zij geïnteresseerd zou zijn in het aanmoedigen van de dialoog tussen MRS-leden en de Verenigde Staten.”

“Tellez, die zegt dat ze een neef in de Verenigde Staten heeft en een neef die in Irak vecht, verklaarde dat ze geen probleem heeft met de Verenigde Staten, maar gelooft dat Nicaraguanen vaak Amerikanen manipuleren om ‘hun vuile werk’ te doen,” merkte het telegram op.

Tijdens de ontmoeting verstrekte Téllez de VS-ambassade inlichtingen over de interne werking van de Nicaraguaanse politieke partijen en beschuldigde zij het Sandinistisch Front ervan plannen te maken om de verkiezingen te winnen door vermeende “fraude”.

Deze State Department cable werd geclassificeerd door de ambassadeur van de regering George W. Bush in Nicaragua, Paul A. Trivelli, die hielp bij het leiden van een grootschalige inmengingsoperatie in een mislukte poging om de verkiezingen van 2006 te keren tegen Daniel Ortega.

Trivelli dreigde dat Washington Nicaragua zou destabiliseren als Ortega zou winnen. De VS-ambassade gebruikte honderden miljoenen USAID-dollars als pressiemiddel om mensen om te kopen zodat ze tegen het FSLN zouden stemmen, terwijl ze anti-Sandinistische partijen zwaar onder druk zette om zich te verenigen tegen Ortega.

Ondanks de Amerikaanse interventiecampagne wonnen Ortega en het Sandinistisch Front de verkiezingen van 2006, terwijl de presidentskandidaat van Téllez’s MRS, Edmundo Jarquín, nauwelijks 6 procent van de stemmen haalde. (Bij latere verkiezingen slonk de aanhang van de MRS nog verder).

Na Ortega’s overwinning tonen door WikiLeaks gepubliceerde dossiers aan hoe Téllez haar rol als informant voor Washington voortzette, door Washington gevoelige informatie te bezorgen in een poging om de nieuwe Sandinistische regering te destabiliseren.

Een andere door ambassadeur Trivelli geclassificeerde State Department cable van januari 2007 toont aan dat Téllez en de leiders van de MRS een ontmoeting hadden met de ambassade voor een “cocktail”-ontmoeting die “ontspannen en hartelijk” was.

Getiteld “MRS verliest caucus status maar blijft meest vocale oppositiegroepering,” onthult het document dat Téllez op de bijeenkomst met de Amerikaanse ambassadeofficieren vergezeld werd door de mislukte MRS presidentskandidaat Jarquín, Nationaal Assembleelid Enrique Saenz, en partij mede-oprichter Luis Carrion.

Het is opmerkelijk dat de VS-ambassade ervoor koos om deze MRS-leiders te ontmoeten op een cocktail-evenement, wat hun gedeelde elite-achtergrond benadrukt.

Carrion is de zoon van een rijke bankier uit een machtige familie, en Saenz heeft lange tijd in de buitenlandse NGO-sector gewerkt, voor de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Jarquin is getrouwd met de ultra-rijke oligarch Claudia Chamorro Barrios (een dochter van de door de VS gesteunde rechtse president Violeta Barrios de Chamorro). Hij werkte meer dan tien jaar voor de neoliberale Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in Washington DC, nadat de Sandinisten in 1990 de macht hadden verloren.

De elite-achtergrond van deze MRS leiders weerspiegelde duidelijk de basis van de partij, die toen en nu nog steeds bestaat uit Nicaraguanen uit de hogere midden- en hogere klasse, hoog opgeleid, vloeiend in Engels, met mogelijkheden om te reizen, en lucratieve banen (betaald in dollars) in het non-profit industrieel complex, de academische wereld, en de media.

Het Sandinistisch Front daarentegen is altijd sterk geassocieerd gebleven met arme Nicaraguanen uit de arbeidersklasse, met zijn basis in verarmde wijken waar de bewoners in het neoliberale tijdperk 1990-2007 niet eens verharde wegen hadden, en in plattelandsgebieden waar de mensen geen elektriciteit of drinkbaar water hadden.

In feite is de anti-Sandinistische oppositie berucht voor het bespotten van FSLN aanhangers met classistische framing, door te beweren dat militanten van de Sandinistische Jeugd ongeschoold zijn en door hen te vernederen omdat ze Engelse woorden niet correct kunnen uitspreken.

Tijdens hun vriendschappelijke cocktailbijeenkomst in 2007 met de ambassade van de VS voorzagen de leiders van de MRS de buitenlandse diplomaten van gevoelige informatie over het reilen en zeilen van de Nicaraguaanse politiek.

Uit het WikiLeaks-document blijkt dat Téllez Washington informatie verschafte over de politiecommissaris en het hoofd van de politie van het land.

Maar deze twee ontmoetingen waren zeker niet de enige keren dat vertegenwoordigers van de MRS-partij van Nicaragua de regering van de VS ontmoetten en met hen samenspanden. De knusse relatie ging nog veel verder.

Een Amerikaanse regeringskabel van april 2007, getiteld “MRS gericht op wetgevende agenda, gemeenteraadsverkiezingen,” onthult dat de afgevaardigden van de Nationale Assemblee van de partij, Enrique Saenz en Hugo Torres, samen met Torres’ plaatsvervanger, Victor Hugo Tinoco, in maart een ontmoeting hadden met de politieke functionaris van de ambassade, evenals met analisten van het Bureau of Intelligence and Research (INR), de inlichtingendienst van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De leiders van de MRS gaven de buitenlandse diplomaten informatie over de pas verkozen Sandinistische regering en de plannen van de MRS om te ondermijnen, wat zij beschouwden als een “autoritair project”.

Torres gaf de Amerikaanse regeringsambtenaren inlichtingen over het Nicaraguaanse leger, waarvan hij hoopte dat ze gebruikt konden worden om de gekozen president te ondermijnen.

“Torres zei dat hij hoop had voor de toekomst van het leger,” schreef de ambassade. “Omar Halleslevens, hoofd van het Nicaraguaanse leger, en Torres waren schoolgenoten en Torres respecteert hem. Hij gelooft dat Halleslevens in staat zal zijn het op te nemen tegen Ortega.”

Saenz, de andere MRS-wetgever, verzekerde de ambassade “dat de Nicaraguanen het belang van de relatie met de Verenigde Staten erkennen”.

Torres’ samenwerking met de Amerikaanse regering ging nog jaren door. Uit een andere State Department cable van juli 2008 blijkt dat Torres Washington gedetailleerde analyses verschaft over het reilen en zeilen van de Sandinistische regering.

In juni 2021 werden Torres en Tinoco gearresteerd op beschuldiging van samenzwering met en het aannemen van fondsen van buitenlandse mogendheden om de regering te destabiliseren, in overtreding van de soevereiniteitswet 1055.

Washington beweerde dat de aanklachten ongegrond waren en politiek gemotiveerd, maar de door WikiLeaks gepubliceerde geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertellen een heel ander verhaal.

MRS-leider Sergio Ramírez spreekt in het door de Amerikaanse regering gesteunde Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN) in 2016

Oprichter MRS-leider Sergio Ramírez heeft decennialang als informant voor de Amerikaanse ambassade gediend

De samenwerking van Washington met de leiders van de MRS gaat helemaal tot aan de stichtende voorzitter van de partij, Sergio Ramírez Mercado, die in feite decennialang als informant van de Amerikaanse regering heeft gediend.

Ramírez was een elitelid van Nicaragua’s intelligentsia onder de door de VS gesteunde dictatuur van Anastasio Somoza. Hoewel hij geen rol speelde in de gewapende strijd, steunde hij de Sandinistische Revolutie, en als verzoenend symbool werd hij gekozen als Ortega’s vice-president van 1985 tot de Sandinisten de macht verloren in 1990.

Zoals vele andere rijke Nicaraguanen die zich uit opportunisme bij het Sandinistisch Front hadden aangesloten, maakte Ramírez in de jaren ’90 een bocht naar rechts. Hij en Dora María Téllez, en anderen, creëerden in 1995 de MRS als een rechtse factie die zich afsplitste van het FSLN.

Ramírez leidde de partij tot Téllez het van 1998 tot 2007 overnam. Bij de verkiezingen van 1996 was hij de eerste presidentskandidaat van de MRS, maar hij behaalde slechts 1% van de stemmen.

Hoewel hij slechts drie jaar aan het hoofd stond van de MRS, was de partij zo nauw verbonden met Ramírez – en zijn zelfoverschatting was zo berucht – dat de Nicaraguanen er grappen om maken dat hij de partij naar zichzelf heeft genoemd: MRS is de omkering van zijn initialen, SRM.

Bijna geen enkele doorsnee Nicaraguaan uit de arbeidersklasse gaf steun aan Ramírez en zijn MRS. Hij had echter het oor van de Amerikaanse regering – en uit interne documenten die door WikiLeaks zijn gepubliceerd blijkt dat hij op zijn minst sinds 1978 als informant voor de Amerikaanse regering heeft gediend.

In januari 2007, enkele dagen nadat president Ortega was teruggekeerd aan de macht, had Ramírez een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur, Trivelli, voor een vriendschappelijke tete-a-tete.

Een geheime kabel van het State Department met de titel “Ex-Sandinistische VP Sergio Ramirez: Recente acties Ortega voorspellen niet veel goeds voor Nicaragua” laat zien dat Ramírez de Amerikaanse ambassadeur waardevolle informatie verschafte over Ortega’s kabinetskeuzes en de relatie van de nieuwgekozen president met het leger en de politie.

“Ramirez prees de aanpak van de USG [regering van de VS] ten opzichte van president Ortega,” stond in het document te lezen.

Het rendez-vous van de MRS-leider met de ambassadeur was blijkbaar ook bedoeld om meer financiële druk vanuit Washington op Managua te genereren. Ramirez wees op de belangrijke rol van internationale donoren, die Ortega ter verantwoording moeten roepen”, aldus het rapport. Hij benadrukte de invloed die de economische hulp van de Europese Unie aan Nicaragua heeft gekregen tijdens de neoliberale periode, en zei dat “de EU en een aantal lidstaten hun hulp moeten koppelen aan” politieke eisen.

Tijdens de vergadering liet Ramírez zijn rechtse strepen zien door de democratisch gekozen regering van de Venezolaanse president Hugo Chávez aan te vallen en te beweren dat hij een geheime marionettenmeester is die “de lakens uitdeelt” in Nicaragua.

In dezelfde geest demoniseerde Ramírez China, Iran en Cuba – waarmee hij ondubbelzinnig duidelijk maakte dat hij vastberaden aan de kant van de Verenigde Staten stond.

Het ambassadedocument voegde er met genoegen aan toe dat Ramírez, vóór de verkiezingen van 2006, de Nicaraguanen publiekelijk had opgeroepen om te stemmen op de neoliberale kandidaat Eduardo Montealegre, de corrupte rechtse multimiljonair bankier. Het was slechts één episode in de lange relatie tussen de MRS en Montealegre.

In mei 2007 organiseerde de VS-ambassadeur in Nicaragua een diner met als doel de oppositie te verenigen om het Sandinistisch Front te verslaan in de gemeenteraadsverkiezingen van 2008. Ambassadeur Trivelli nodigde onder anderen de bankier Montealegre, de voormalige MRS-presidentskandidaat Edmundo Jarquín en Sergio Ramírez uit.

Een voorheen geheime kabel onthult de plannen van Washington voor “Het recept voor succes van de oppositie: Een Montealegre-Jarquin-Rizo alliantie.” Het document toont aan dat, tijdens het “door de Ambassadeur georganiseerde diner van 3 mei, Montealegre en Jarquin de eenheid van de oppositie bespraken met vijf prominente Nicaraguaanse politieke analisten en ambassadeambtenaren.”

Ramírez was één van die vijf invloedrijke deskundigen. Hij dineerde samen met de PolCouns (politiek adviseur) en het plaatsvervangend hoofd van de missie (DCM) van de Amerikaanse ambassade, evenals met figuren uit de conservatieve en liberale bewegingen van Nicaragua.

De anti-Sandinistische oppositieleiders spanden gezamelijk schaamteloos samen met de regering van de VS, om manieren te bedenken om de democratisch gekozen regering van president Ortega te verzwakken en uiteindelijk omver te werpen.

Tijdens het diner klaagde MRS-veteraan Jarquin tegen de Amerikaanse diplomaten dat Ortega een “viscerale afkeer heeft van vrije markteconomieën, en [een] ingebakken afkeer van de Verenigde Staten”.

Een ander WikiLeaks document uit 2008 herinnert aan een reis die John Feeley, de directeur voor Centraal-Amerikaanse zaken van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, in maart van dat jaar naar Nicaragua maakte. Feeley had een ontmoeting met Ramírez, die zei dat hij “het algemene engagementsbeleid van de USG [Amerikaanse regering] in Nicaragua steunde.” (In het telegram wordt ook betreurd dat “de partners van USAID op het gebied van democratie waarschuwden dat een verdeeld en verzwakt maatschappelijk middenveld niet in staat is een georganiseerde oppositie tegen Ortega op te zetten”).

Deze ontmoetingen in 2007 en 2008 waren lang niet de eerste keer dat Sergio Ramírez als informant voor de Amerikaanse regering diende. Al in oktober 1978, aan de vooravond van de Sandinistische Revolutie, gaf hij inside informatie door aan Washington.

Uit een telegram van het State Department van dat jaar blijkt dat Ramírez een ontmoeting had gehad met de Amerikaanse ambassade en haar inlichtingen had verstrekt over de anti-Somoza oppositie.

Ramírez was “open en vriendelijk”, herinnerde de ambassade zich. Ze benadrukte dat hij meer dan bereid was tot een compromis met “meer gematigde elementen.”

“We zijn van plan om onze directe contacten met Ramirez voort te zetten,” aldus het telegram.

Ramirez’ rol als informant van de Amerikaanse regering ging vanaf dat moment inderdaad verder. In augustus 1979, slechts een maand na de triomf van de Sandinistische Revolutie, ontmoette Ramírez de Amerikaanse ambassadeur, Lawrence Pezzullo, en verschafte hem inlichtingen over Nicaragua’s nieuwe revolutionaire regering, met de nadruk op haar interne debatten over buitenlands beleid en onderwijsstrategie.

Die november had de vermeende revolutionair een ontmoeting met ambassadepersoneel en Congreslid Dante Fascell uit Florida. Ramírez verzekerde Washington ervan dat de Sandinistische regering de particuliere sector niet zou bedreigen, en riep op de export naar de VS op te voeren.

Ramírez gooide ook graag Fidel Castro’s beweging onder de bus, en hield vol dat “Nicaragua niet van plan is om een nieuw Cuba te worden, en is, inderdaad, een beetje beinvloed met deze valse beschuldiging,” herinnerde de ambassade zich.

Deze documenten tonen duidelijk aan dat Ramírez – de oprichtende voorzitter van de MRS partij – nooit echt toegewijd was aan de socialistische en anti-imperialistische ideologie van het Sandinistisch Front. In plaats daarvan sloot hij zich opportunistisch aan bij de Sandinistische beweging toen deze in opkomst was; en toen deze de macht verloor, liet hij deze snel in de steek.

In september 2021 gaf Nicaragua opdracht tot de arrestatie van Ramírez, omdat hij ervan beschuldigd werd samen te zweren met buitenlandse regeringen om het land te destabiliseren. De regering van de VS, dankbaar voor de inlichtingen die hij haar zo lang had verschaft, betuigde onmiddellijk haar steun aan Ramírez, evenals Spanje, de vroegere kolonisator van Nicaragua.

Ramírez ondervond geen gevolgen van zijn decennialange samenwerking met de VS-ambassade, aangezien hij in Costa Rica woont, een belangrijk Amerikaanse steunpunt in de hybride oorlog tegen Nicaragua. Maar de rijke Nicaraguaanse schrijver maakte wel gebruik van de aanklachten tegen hem om een ikoon te worden in de Westerse media, regelmatig verschijnend op kanalen van CNN tot de BBC om Nicaragua’s Sandinistische regering te demoniseren.

MRS leiders lobbyen bij neocons in Washington voor meer Amerikaanse inmenging in Nicaragua

Hoewel de Movimiento Renovador Sandinista (MRS) nooit meer dan een paar procent van de stemmen heeft gehaald in nationale verkiezingen, heeft het een aanzienlijke invloed in de non-profit sector, de academische wereld en de media, zowel binnen als buiten Nicaragua.

Dit komt grotendeels omdat de leiders van de MRS overwegend uit rijke, bevoorrechte milieus komen, en terwijl ze geen contact kunnen leggen met arme Nicaraguanen uit de arbeidersklasse, voelen ze zich het meest op hun gemak bij politici, denktanks, beleidsmakers en mediapundits in het Noorden van de wereld.

Veel leiders van de MRS leiden NGO’s en mediakanalen die gefinancierd worden door de Amerikaanse regering, via de National Endowment for Democracy (NED) en/of USAID.

Een casestudy van deze MRS-leiders, die door elitaire Westerse instellingen worden gecultiveerd en in trouwe neoliberale voetsoldaten worden veranderd, is Ana Margarita Vijil Gurdian, die van 2012 tot 2017 voorzitter van de MRS was.

Vijil, die al heel lang de romantische partner van Dora María Téllez is, heeft genoten van een jetsettend leven van luxe, terwijl de overgrote meerderheid van de Nicaraguanen heel weinig geld verdient en het zich nooit zou kunnen veroorloven om buiten het land te vliegen.

Nadat ze was afgestudeerd aan Nicaragua’s meest elitaire privé-universiteit, la Universidad Centroamericana (UCA), verhuisde Vijil naar Nederland, waar ze werkte in Den Haag bij de beruchte corrupte Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) – die door meerdere klokkenluiders is ontmaskerd als in wezen een instrument dat door westerse regeringen wordt gebruikt om onafhankelijke landen als Syrië aan te vallen.

Vijil kreeg vervolgens een Fulbright-beurs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die zij gebruikte om in Arizona een mastergraad in politieke wetenschappen te behalen.

Nadat zij haar door de Amerikaanse regering gefinancierde studie in de Verenigde Staten had voltooid, keerde Vijil terug naar Nicaragua om te proberen de politiek in te gaan als een hardcore anti-Sandinistische activiste. Ze klom al snel op tot voorzitter van de MRS – de positie die ooit werd bekleed door haar mentor en levenspartner Téllez.

In haar hoedanigheid van MRS-voorzitter keerde Vigil in 2016 terug naar de Verenigde Staten om te lobbyen voor de steun van Washington voor regimeverandering in Nicaragua. Daar ontmoette Vigil het neoconservatieve Congreslid Ileana Ros-Lehtinen uit Florida, de voormalige vertegenwoordigster van hardcore rechtse anti-Cuba en anti-Venezuela elementen in Miami.

Voormalig MRS-voorzitster Ana Margarita Vigil, de levenspartner van Dora María Téllez, ontmoet neoconservatieve Congreslid Ileana Ros-Lehtinen uit Florida in het kader van een lobbycampagne voor regime-verandering in 2016

Vigil sloot zich aan bij de ontmoeting met Ros-Lehtinen (die rechts van haar staat op de foto) met de rechtse Nicaraguaanse activiste Violeta Granera, een verstokte conservatief en voormalig ambtenaar van de Wereldbank die afkomstig is uit een machtige familie die de dictatuur van Anastasio Somoza sterk steunde.

Granera is een uitgesproken voorstander van de coupplannende hardrechtse leider van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, die in 2019 toezicht hield op een militaire staatsgreep tegen de democratisch verkozen socialistische regering van Bolivia, geleid door fascistische extremisten.

In juni 2021 arresteerde de Nicaraguaanse regering Téllez, Vigil en Granera, allen op beschuldiging van samenzwering met buitenlandse regeringen om het land te destabiliseren.

Terwijl de arrestaties van de leiders van de MRS en andere prominente coupplegers luid werden veroordeeld door de Westerse regeringen en de buitenlandse media, waren veel Nicaraguanen die de bloedige poging tot staatsgreep van 2018, die door deze oppositieleiders werd georkestreerd, overleefden, in feite opgelucht.

Familieleden en vrienden van slachtoffers van de staatsgreep, van wie de geliefden het doelwit waren geworden, gemarteld of zelfs gedood door de door de VS gesteunde tranquistas, hielden de gedetineerden verantwoordelijk.

Een veiligheidsagent voor het kantoor van de burgemeester in de stad Masaya, genaamd Reynaldo Urbina Cuadra, werd ontvoerd en brutaal gemarteld door anti-Sandinistische extremisten tijdens de door de VS gesponsorde couppoging van 2018. Hij raakte zo zwaar gewond dat hij bijna stierf, en verloor zijn linkerarm.

Urbina diende een formele klacht in bij de staat waarin hij de fanatieke rechtse mediapundit Miguel Mora, van het door de Amerikaanse regering gefinancierde 100% Noticias, ervan beschuldigde verantwoordelijk te zijn voor het aanzetten tot geweld tegen hem en zijn collega’s op het kantoor van de burgemeester.

Mora werd in juni 2021 door de Nicaraguaanse regering in hechtenis genomen, in een actie die door westerse hoofdsteden op grote schaal werd veroordeeld.

Reynaldo Urbina Cuadra, een veiligheidsagent voor het Masaya burgemeesterskantoor, werd gemarteld door extremisten tijdens de door de VS gesteunde couppoging van 2018, waardoor hij zijn linkerarm verloor.

In een interview met The Grayzone, prees Urbina de Nicaraguaanse regering voor de arrestatie van Mora. “Dit is het begin van gerechtigheid,” zei hij. “Maar niets kan terugbrengen wat die terroristen van me hebben afgenomen.”

Urbina’s opmerkingen over de arrestatie door de Sandinistische regering van ongeveer twee dozijn oppositieleiders in 2021, die allen nauw betrokken waren bij de gewelddadige couppoging, worden vaak herhaald in arbeidersgemeenschappen in Nicaragua.

Terwijl de regeringen van het Noorden en de media de arrestaties misbruikten om president Ortega als autoritair af te schilderen, waren de arrestaties erg populair in arme, nederige wijken, waar Nicaraguanen die de terreur van de tranques overleefden de oppositieleiders beschouwen als criminelen die een staatsgreep beraamden en die al veel eerder dan 2021 achter de tralies hadden moeten zitten.

Oorsprong van de MRS in de klasse-tegenstellingen van de Sandinistische Revolutie

De sleutelrol van de MRS in de bloedige couppoging van 2018 in Nicaragua maakte de schaamteloze alliantie van de partij met de Nicaraguaanse rechtervleugel volstrekt onmiskenbaar.

En hoewel de MRS zichzelf voorheen als een centrum-linkse sociaal-democratische partij had afgeschilderd, waren haar historische wortels altijd politiek rechts geweest.

De zelfverklaarde “linkse” critici van het Sandinistisch Front en President Ortega – waarvan velen buiten Nicaragua wonen en de interne politiek niet van nabij hebben gevolgd sinds het neoliberale tijdperk in 1990 begon – wijzen vaak op het revolutionaire verleden van sommige oudere MRS leiders om te proberen de partij af te schilderen als de echte fakkeldrager van het Sandinismo.

Maar dit revolutionaire verleden is rechtstreeks tegengesproken door decennia van openlijke rechtse activiteiten.

Op het eerste gezicht lijkt vooral het verhaal van Dora María Téllez boeiend. In augustus 1978, toen ze pas 22 jaar oud was, was Téllez de derde-in-bevelhebber van een grote operatie waarbij het Sandinistisch Front het Nationaal Paleis in de hoofdstad Managua veroverde, wat haar de strijdnaam “Comandante Dos” (Commandant Twee) opleverde.

Maar hoe Téllez veranderde van een jonge revolutionair in een informant van de VS-ambassade, geallieerd met de rechtse coupplegers, is een proces dat de politieke tegenstrijdigheden weerspiegelt die in de Sandinistische Revolutie vanaf het begin aanwezig waren.

In juli 1979, na jaren van strijd, wierpen Sandinistische revolutionairen de door de VS gesteunde dictatuur van generaal Anastasio Somoza omver, wiens familiedynastie het land decennia lang had geregeerd.

Maar in sommige opzichten was het omverwerpen van Somoza gemakkelijker dan regeren. Toen hij het land met ijzeren vuist regeerde, was het gemakkelijk om oppositiekrachten tegen Somoza te verenigen, afkomstig uit een brede waaier van klassenbelangen.

De Sandinistische Revolutie kreeg brede steun van verschillende klassen, niet alleen van arme Nicaraguanen en de arbeidersklasse. Aanzienlijke delen van de middenklasse en zelfs een deel van de hogere klasse hadden het vertrouwen in de dictatuur van Somoza verloren.

Somoza had een achterlijk economisch beleid gevoerd dat de klassebelangen van de rijke elites diende, maar zijn regime werd steeds decadenter, corrupter en incompetenter, en dacht dat de oplossing voor alle problemen meer geweld en repressie was. Het was slechts een kwestie van tijd tot er een sociale explosie zou plaatsvinden.

De meeste stichters en leiders van de MRS kwamen uit de comfortabele hogere middenklasse van Nicaraguanen die tegen Somoza waren en aanvankelijk de revolutie steunden.

Velen waren ook vrij jong. Téllez was een studente geneeskunde toen zij zich als activiste bij het Sandinistisch Front aansloot, en op het ogenblik van de overwinning van de revolutie was zij slechts 23 jaar oud.

Téllez werkte slechts 15 jaar met het Sandinistisch Front, en werd later een van de felste tegenstanders van het Front, en werkte de laatste 27 jaar aan het organiseren ertegen. Haar tijd als Sandinistische militante is in het niet vergeleken bij haar tijd als informante van de VS-ambassade en bondgenoot van de Nicaraguaanse rechtervleugel.

Dora María Téllez (met de zwarte baret op) in Leon, Nicaragua in 1979

Het omverwerpen van een impopulaire dictator is niet zo moeilijk als het besturen van een land dat wordt aangevallen door de hegemon van de wereld. En interne politieke tegenstellingen doken snel op in de jaren ’80.

De rechtse oligarch Violeta Barrios de Chamorro, die de elementen van de hogere klasse vertegenwoordigde die zich tegen Somoza hadden gekeerd, keerde zich begin 1980 snel tegen de Sandinistische Revolutie.

De Amerikaanse regering lanceerde vervolgens een terroristische oorlog tegen Nicaragua, waarbij de CIA miljoenen dollars stak in het bewapenen en opleiden van extreem-rechtse doodseskaders, bekend als de Contra’s, die burgers afslachtten; Sandinistische leiders, rechters, politie- en overheidsfunctionarissen vermoordden; en ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen in brand staken.

Washington legde ook een verwoestende – en internationaal illegale – blokkade op, die de economie van de verarmde Centraal-Amerikaanse natie verlamde. Het doel van de VS was de Nicaraguaanse bevolking tot onderwerping te terroriseren, de Sandinisten omver te werpen en een volgzaam neoliberaal regime te installeren.

Geconfronteerd met zo’n meedogenloze aanval door het machtigste rijk ter wereld, verloor de Sandinistische regering van Nicaragua de steun van de middenklasse die ooit de opstand tegen Somoza had gesteund.

Washington rekruteerde de Nicaraguaanse rijke elites en de ontgoochelde middenklasse, en slaagde er uiteindelijk in de Sandinisten te breken. De FSLN won de verkiezingen van 1984 met een ruime meerderheid, maar tegen het einde van het decennium waren veel Nicaraguanen uitgeput door de door de VS geleide oorlog en de economische depressie.

In 1990 verloren de Sandinisten de verkiezingen aan Violeta Chamorro, de rechtse oligarch van één van de machtigste families in Nicaragua, wiens presidentiële campagne was opgezet, geadviseerd en gefinancierd met miljoenen dollars door de VS regering.

Dit betekende dat het Sandinistisch Front van de regeringspartij veranderde in de politieke oppositie. En er begonnen al snel scheuren te ontstaan.

MRS oprichters leiden rechtse afsplitsing van Sandinistisch Front.

In de jaren negentig zagen revolutionairen hoe linkse bewegingen over de hele wereld ten val werden gebracht, met staatsgrepen in de voormalige Sovjet-Unie en daaropvolgende door de VS gesteunde neoliberale “kleurenrevoluties” in haar voormalige republieken.

Gezien zowel de nationale als de internationale context van contrarevolutie werd het Sandinistisch Front in de greep gehouden door een reeks ernstige interne debatten.

Binnen het FSLN ontstonden twee grote facties: Aan de ene kant was er de linkse factie die trouw bleef aan de revolutie, de principistas genoemd, die meer bestond uit activisten van de arbeidersklasse die dicht bij de vakbonden stonden, een confronterende aanpak zochten tegen de neoliberale door de VS gesteunde regering van President Chamorro, en ondanks het einde van de Koude Oorlog toegewijd bleven aan het socialisme en het anti-imperialisme. De principistas werden geleid door Daniel Ortega.

Aan de andere kant stond de rechtse factie, de renovadores. Zij streefden naar een dialoog met de andere neoliberale politieke partijen en een meer verzoenende strategie met Chamorro, en wilden het Sandinistisch Front omvormen tot een gematigde sociaal-democratische partij, gemodelleerd naar Europees centrum-links.

De renovadores werden geleid door Sergio Ramírez, met andere prominente leden zoals Dora María Téllez en Luis Carrión Cruz. Zij demoniseerden de revolutionaire principistas onder leiding van Ortega als “archaïsche,” “verouderde,” marxistisch-leninisten.

Tijdens een “Buitengewoon Congres” in 1994 hield de FSLN een interne stemming, die de renovadores verloren. Daarom verlieten enkele van hun belangrijkste aanhangers de partij uit protest, waaronder de dichter Ernesto Cardenal en de schrijfster Gioconda Belli.

Deze leden van de rechtse factie van het front publiceerden vervolgens een open brief getiteld “Voor een Sandinismo dat terugkeert naar de meerderheden” (“Por un Sandinismo que vuelva a las Mayorías”).

Deze brief zou in wezen het oprichtingsdocument van de MRS worden, en werd ondertekend door alle belangrijke figuren in wat spoedig de nieuwe partij zou worden, een Who’s Who van anti-Sandinistische oppositieleiders:

 • Dora María Téllez Sergio Ramírez Mercado, een rijke schrijver
 • Luis Carrión Cruz, een rijke activist uit een oligarchische bankiersfamilie
 • Carlos Fernando Chamorro, een mediamagnaat uit de machtigste dynastie van Nicaragua, die grote anti-Sandinistische mediakanalen runt met financiële steun van de Amerikaanse regering
 • Xavier Chamorro Cardenal, een andere media-oligarch die de anti-Sandinistische krant El Nuevo Diario leidde
 • Claudia Chamorro Barrios, nog een lid van de Chamorro-dynastie Carlos Mejía Godoy, een vooraanstaand musicus
 • Ernesto Cardenal, katholiek priester en beroemd dichter Gioconda Belli, een schrijfster uit een rijke Nicaraguaanse familie die voordien werkte als Pepsi-Cola directeur
 • Oscar René Vargas, een academicus die opriep tot een militaire invasie door de VS en een bloedige staatsgreep in Nicaragua Sofía Montenegro, een liberale feministe die NGO’s leidt die door de regering van de VS worden gefinancierd

Het was opmerkelijk dat bijna al deze figuren uit welgestelde families kwamen, en velen waren opgeleid in de Verenigde Staten en spraken Engels.

Zij vertegenwoordigden de hogere klasse, hogere middenklasse en burgerlijke facties die Sandinismo in de jaren tachtig hadden gesteund, van wie velen comfortabele regeringsposities hadden bekleed als minister of adviseur, maar die zich tegen de beweging keerden toen deze in de jaren negentig de macht verloor.

Deze Nicaraguaanse elites hadden met genoegen in de regering gewerkt toen ze de kans kregen om van de macht te proeven, maar toen de FSLN in 1990 in de oppositie kwam en ze het zware werk moesten doen om zich te organiseren met de arbeidersklasse, verlieten de meesten het land om naar het Noorden te trekken, en ze dreven snel af naar rechts.

In 1995 namen meer mensen van de renovadores-factie ontslag uit het FSLN, en zij vormden officieel een afzonderlijke partij: de Sandinistische Renovatiebeweging (Movimiento Renovador Sandinista, of MRS).

Op dat moment was het duidelijk dat de MRS een rechtse afsplitsing van het front was. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in het oprichtingsdocument van de partij, “Voor een Sandinismo dat terugkeert naar de Meerderheden”.

In de open brief hebben de leiders van de MRS met opzet elke verwijzing naar socialisme of anti-imperialisme weggelaten. Geen van beide woorden wordt genoemd. In plaats daarvan spreekt het document zich alleen uit tegen het “neoliberalisme”.

Bovendien maakte de oprichtingsbrief van de MRS duidelijk dat de leiders van de nieuwe partij zich wilden verzoenen met het VS-imperialisme, door expliciet te stellen: “Onze betrekkingen met de Verenigde Staten moeten wederzijds respect zijn.”

Om de ideologische verdeeldheid en de geschiedenis te begrijpen die uiteindelijk tot de splitsing hebben geleid, interviewde The Grayzone de vooraanstaande FSLN-leider Carlos Fonseca Terán, een zoon van de stichter van het front en vooraanstaand lid van de revolutionaire linkervleugel van de partij.

Fonseca Terán legde uit dat de vele debatten die binnen het Sandinistisch Front werden gevoerd toen het in de jaren ’90 in de oppositie kwam, neerkwamen op vier fundamentele kwesties:

 1. Socialisme
 • de renovadores, die de MRS werden, wilden het socialisme uit de missie van het FSLN schrappen
 • de principistas, geleid door Ortega, waren voorstander van het socialisme
 1. Strijd van het volk
 • de renovadores waren tegen elke vorm van geweld door de arbeidersklasse, met inbegrip van boeren die hun land probeerden te verdedigen tegen gewelddadige overname door landeigenaren en bedrijven of arbeiders die een militante strijd tegen bedrijven voerden
 • de principistas wilden niet terugkeren naar de gewapende strijd, maar steunden wel het recht van de Nicaraguaanse arbeiders om zichzelf te verdedigen
 1. Anti-imperialisme
 • de renovadores wilden het anti-imperialisme opgeven en goede betrekkingen met de Verenigde Staten nastreven
 • de principistas waren bovenal overtuigd van het anti-imperialisme
 1. 4. Voorhoedekarakter
 • de renovadores beschouwden het voorhoedemodel als verouderd en wilden de Europese sociaal-democratische partijen evenaren
 • de principistas bleven de FSLN zien als de voorhoedepartij die de arbeidersklasse zou leiden in haar strijd tegen kapitalisme en imperialisme

“Naarmate de tijd verstreek, werd het rechtse karakter van de MRS duidelijker. Het kon niet meer ontkend worden,” zei Fonseca Terán. “Maar vanaf het begin waren ze al rechts.”

“Ze waren altijd hervormingsgezind,” voegde hij eraan toe. “En ze hebben zich nooit iets aangetrokken van anti-imperialisme.”

Fonseca Terán zei dat de kritiek van de MRS op het economisch beleid van de Sandinistische regering bijzonder hypocriet is, aangezien de partij gedurende vele jaren herhaaldelijk steun heeft betuigd aan neoliberale hervormingen.

“De enige manier om ons economisch programma linkser te maken zou zijn om te beginnen met het onteigenen van eigendommen,” argumenteerde Fonseca, verwijzend naar de huidige FSLN-geleide regering.

MRS-partijvoorzitter Dora María Téllez (links, in oranje) met de rechtse multimiljonair bankier Eduardo Montealegre (midden, in het wit) en MRS-presidentskandidaat Edmundo Jarquín (rechts, in het roze)

MRS vormt allianties met de rechtse elites van Nicaragua

De oprichting van de MRS als een rechtse, sociaal-democratische breuk met het Sandinistisch Front liep parallel met soortgelijke splitsingen die in die tijd plaatsvonden binnen revolutionaire socialistische partijen over de hele wereld.

Gezien hun elitaire klasseposities en kennis van het Engels, boorden de MRS leiders zich snel in de media, NGO’s, en de academische wereld, waarbij ze de controle over deze sectoren overnamen en ze in anti-Sandinistische buitenposten veranderden. Ze gebruikten ook hun vrienden in het buitenland om te proberen internationaal links tegen het FSLN op te zetten.

Na de afsplitsing van het FSLN had de MRS echter moeite om in eigen land steun te vinden bij de bevolking. Bij de presidentsverkiezingen van 1996 kreeg de kandidaat van de partij, Sergio Ramírez, slechts 1% van de stemmen (vergeleken met 38% voor Ortega, de kandidaat van het FSLN).

Na grondig verslagen en in verlegenheid gebracht te zijn, besloot de MRS voor haar eerste en enige plan-B, door te besluiten een kortstondige alliantie te vormen met het Sandinistisch Front voor de verkiezingen van 2001. Maar toen ze die verkiezingen verloren, keerde de MRS zich definitief tegen het FSLN, en begon aan haar lange reis naar rechts.

In 2006 behaalde MRS-presidentskandidaat Edmundo Jarquín slechts 6%, tegenover Ortega die de verkiezingen won met 38%.

In dat jaar begon de alliantie van de MRS met de beruchte Nicaraguaanse oligarch Eduardo Montealegre, van de rechtse Onafhankelijke Liberale Partij (PLI).

Montealegre, een multimiljonair bankier, is in Nicaragua berucht om zijn corruptie, en betrokkenheid bij een grootschalig schandaal rond schuldobligaties.

“De term conservatief werkt niet meer in Nicaragua. Iedereen die het woord gebruikt, verliest steun. Dus alle rechtsen noemen zichzelf liberalen,” legde Fonseca Terán uit in zijn interview met The Grayzone. “Maar Montealegre is niet eens een liberaal; hij is een conservatief, een bondgenoot van het grootkapitaal.”

MRS-partijvoorzitter Dora María Téllez (links) met de rechtse multimiljonair bankier Eduardo Montealegre (rechts)

In een document van het State Department uit 2006 over de ontmoeting van de VS-ambassade met Dora María Téllez stond dat de toenmalige MRS-presidentskandidaat Edmundo Jarquin achter de schermen een geheime ontmoeting had gehad met Montealegre en “hun eerdere afspraak om elkaar niet aan te vallen, hernieuwd hadden”. De Amerikaanse ambassade merkte op dat “toevoegingen van de MRS waarin Montealegre werd bekritiseerd, zijn verdwenen”.

Montealegre was van zijn kant ook een informant van de Amerikaanse ambassade. Uit een door WikiLeaks gepubliceerde State Department cable van 2007 blijkt dat hij in januari van dat jaar een ontmoeting had met ambassadeur Trivelli van Washington om gevoelige informatie te verstrekken.

Toen de MRS en Montealegre’s PLI de verkiezingen van 2006 verloren en de Sandinisten opnieuw aan de macht kwamen, begon de MRS openlijk samen te werken met de plutocratische bankier.

In 2008 stelde Montealegre zich kandidaat voor het burgemeesterschap van de hoofdstad Managua, en de MRS steunde publiekelijk zijn rechtse campagne tegen FSLN-kandidaat Alexis Argüello, een legendarische Nicaraguaanse bokser, die uiteindelijk de verkiezingen won.

Téllez zelf steunde Montealegre, terwijl ze zich op karakteristieke wijze in een ideologische paradox bracht, door te beweren dat zij en haar partij hem niet steunden.

“De MRS roept op om voor Eduardo Montealegre te stemmen, hoewel we hem onder de tafel niet steunen,” hield Téllez vol.

Om hun onbetwistbare alliantie met rechts te rechtvaardigen, beweerde MRS-leider Edmundo Jarquín: “Dit is geen conflict tussen rechts en links; het is een conflict tussen dictatuur en democratie”.

Dora María Téllez en MRS-leiders steunen de rechtse politicus Eduardo Montealegre

De rechtse koers kwam vanaf dat moment in een stroomversnelling, en in de jaren 2010 had de MRS haar vermeende inzet voor links volledig opgegeven en was een rechtse partij geworden.

In 2015 tekende de MRS opnieuw een overeenkomst met de rechtse Onafhankelijke Liberale Partij (PLI), in de hoop het FSLN te verslaan in de verkiezingen van 2016 als onderdeel van een kortstondige Nationale Coalitie voor Democratie (Coalición Nacional por la Democracia).

Toen de Nicaraguaanse regering plannen goedkeurde voor een Chinees bedrijf om een interoceanisch kanaal te bouwen dat het monopolie van het door de VS gedomineerde Panamakanaal zou kunnen uitdagen, hielp de MRS oppositie tegen het project te organiseren. Téllez en andere leiders van de MRS maakten gebruik van liberale milieupraatjes om de geopolitieke agenda van Washington door te drukken, dat wanhopig, maar met succes, probeerde de aanleg tegen te houden.

Een flagrant voorbeeld van het rechtse karakter van de MRS kwam in 2016, toen de partij op haar Facebook-pagina (waar ze nauwelijks volgers heeft) een meme plaatste waarin ze de recente dood van de Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro toejuichte, evenals de ondergang in 2013 van de socialistische president van Venezuela, Hugo Chávez.

“Het uur breekt aan voor alle varkens, de volgende is Daniel Ortega,” schreef de MRS. “In de hel zal hij alles betalen wat hij het volk schuldig is.”

MRS-voorzitter Ana Margarita Vijil, de partner van Téllez, schreef in 2017 een opiniestuk, getiteld “De MRS en privé-ondernemingen,” dat de volledige afdaling van de partij naar het neoliberalisme onderschreef.

Gepubliceerd in de door de Amerikaanse regering gefinancierde rechtse krant La Prensa, die eigendom is van de oligarchische Chamorro-dynastie, klonk de retoriek van Vigil in het artikel als totaal niet te onderscheiden van die van een ambtenaar van de Wereldbank.

“Wij geloven in een permanente dialoog en in de alliantie tussen de openbare en de particuliere sector,” schreef Vijil.

Vigil verwelkomde “grote bedrijven” in Nicaragua, terwijl zij ook lippendienst bewees aan het steunen van “kleine bedrijven”, en verklaarde: “Wij verwelkomen buitenlandse investeringen,” om “kapitaalstromen in het land te injecteren.”

Toen de gewelddadige door de VS gesteunde couppoging in 2018 van start ging, speelde de MRS een cruciale rol. De MRS nam het voortouw bij het leiden van de Unidad Nacional Azul y Blanco (Blauwe en Witte Nationale Eenheid), een neoliberale oppositiealliantie die de putsch krachtig steunde, met steun van Washington.

Maar toen de staatsgreep mislukte, kwam de MRS in een crisis terecht en besloot het zijn naam te wijzigen.

MRS verandert van naam en laat elke verwijzing naar Sandinismo vallen

De MRS beweerde ooit absurd genoeg de ware vertegenwoordiger van Sandinismo te zijn, maar liet die cynische marketingstrategie in 2020 varen.

In dat jaar hield de MRS een interne stemming en besloot zichzelf om te dopen tot Unión Democrática Renovadora (Unie voor Democratische Renovatie), of kortweg UNAMOS.

Met deze naamsverandering heeft de MRS voor eens en voor altijd haar masker van Sandinismo afgeworpen. In een interview met Nicaragua Investiga, een rechtse mediaketen gefinancierd door de Amerikaanse regering, gaf Dora María Téllez toe dat MRS/UNAMOS, de partij die zij hielp oprichten, een grote allemanspartij was zonder een echte coherente ideologie.

“We hebben mensen die uit het liberalisme komen, uit het Sandinismo, uit het conservatisme, mensen die in geen enkele politieke partij hebben gezeten,” zei Téllez.

Terwijl MRS aanhangers buiten Nicaragua decennia lang de groep hadden afgeschilderd als een vermeend “links” alternatief voor het Sandinistisch Front, gaven Téllez en haar bondgenoten toe dat ze geen echte loyaliteit aan Sandinismo hadden, en zelfs niet langer de pretentie hadden een linkse partij te zijn.

De MRS heeft lange tijd sociaal-liberale thema’s zoals LGBT-rechten en steun voor abortus gebruikt om links buiten Nicaragua aan te spreken, maar er is niets socialistisch aan de partij.

In feite was voor de buitenlandse sponsors van de MRS de decennialange rechtse koers van de groepering volledig voorspelbaar. De centristische renovador hervormers die zich in 1995 afsplitsten van het FSLN en de MRS vormden, waren in de eerste plaats nooit erg ideologisch toegewijd.

Uit een door WikiLeaks gepubliceerde kabel van de Amerikaanse regering uit 1978 blijkt dat de voormalige Sandinistische militant Hugo Torres Jiménez, die later vice-president van de MRS werd, nooit een samenhangende linkse ideologie heeft omarmd.

Het document onthult ook dat de Amerikaanse journalist Tad Szulc, die verslaggever was voor de New York Times en de Washington Post, informant was geweest bij het State Department.

Aan de vooravond van de revolutie had Szulc een ontmoeting met de top van het Sandinistisch Front – mede-oprichter Tómas Borge, Edén Pastora (Comandante Cero), Hugo Torres (Comandante Uno), en Dora Maria Téllez (Comandante Dos) – voor een lang interview. Szulc vertelde zijn ontmoeting tot in de kleinste details aan de Amerikaanse regering, zodat deze de inlichtingen kon gebruiken om het FSLN te ondermijnen.

Szulc vertelde de Amerikaanse ambassade dat Borge “een militante ideologische marxist” was en de meest ideologisch geëngageerde van alle leiders. Hij merkte op dat “Borge een duidelijker idee leek te hebben van waar hij heen wilde en hoe daar te komen dan [Comandantes] Zero [Pastora] of Uno [Torres].”

“Er was een duidelijke splitsing tussen de redders (geleid door Zero [Pastora] en Uno [Torres] en de geredden (geleid door Borge),” verklaarde Szulc aan de Amerikaanse ambassade. “De groep Borge zou onverzettelijk zijn in zijn vastberadenheid om de macht in Nicaragua te grijpen zonder bourgeois hulp, terwijl Zero en Uno meer geneigd zijn tot flexibiliteit in tactiek.”

Dat wil zeggen dat Torres deel uitmaakte van de minder ideologisch socialistische, meer opportunistisch rechts georiënteerde factie, zelfs nog voor de revolutie zegevierde, en hij was altijd bereid om een deal te sluiten met Nicaragua’s kapitalistische oligarchen.

Anderzijds was Borge, een van de oorspronkelijke leiders van het FSLN, die trouw bleef aan de partij en aan president Ortega tot aan zijn dood in 2012, altijd de meest ideologisch geëngageerde geweest.

Toen Torres in juni 2021 werd gearresteerd, werd zijn detentie door vermeende “linkse” critici aangehaald als een teken dat Ortega de revolutie zou hebben verraden. Maar de realiteit is dat Torres en zijn MRS-bondgenoten altijd bereid zijn geweest om compromissen te sluiten met de Verenigde Staten en allianties te sluiten met de conservatieve oligarchische elites van Nicaragua.

De realiteit is dat er een lange geschiedenis is van zelfverklaarde “linksen” in Nicaragua die een alliantie aangingen met de rechtervleugel en het VS-imperialisme tegen het revolutionaire Sandinistische Front.

Bij de verkiezingen van 1990 die de dynastieke oligarch Violeta Chamorro won dankzij een campagne die werd geleid en gefinancierd door de regering van de VS, hielp de CIA haar bij het opzetten van een Nationale Oppositie Unie (Unión Nacional Opositora, of UNO) die was samengesteld uit meer dan een dozijn kleine politieke partijen.

Twee van de leden van deze door de VS gecreëerde, anti-Sandinistische UNO-alliantie, die samenwerkten met harde rechtse partijen, waren de Communistische Partij van Nicaragua en de Nicaraguaanse Socialistische Partij.

Beide groepen waren klein en in wezen irrelevant, en werden geleid door obscure academici en weinig bekende intellectuelen. Maar het was een vroeg voorbeeld van de zogenaamde “linkse oppositie” tegen de Sandinisten die allianties aangingen met Washington en de meest rabiaat conservatieve en neoliberale krachten in het land.

De geschiedenis van Nicaragua staat bol van voorbeelden van zelfbenoemde “linksen” die de Sandinisten ondermijnden en de handen ineen sloegen met de regering van de VS en de rechtse oligarchie. De MRS/UNAMOS, en leiders als Dora María Téllez, Sergio Ramírez Mercado, Hugo Torres Jiménez, en Victor Hugo Tinoco zijn misschien wel de meest in het oog springende gevallen, maar zij zijn verre van de enigen.

Ben Norton
Assistent redacteur

Ben Norton is journalist, schrijver en filmmaker. Hij is de assistent-redacteur van The Grayzone, en de producent van de Moderate Rebels podcast, die hij samen met redacteur Max Blumenthal presenteert. Zijn website is BenNorton.com en hij twittert op @BenjaminNorton.