Bron: telesur 22 juli 2021 ~~~

Rodriguez Parilla legde uit dat “CNN-Español het recht van Amerikanen en burgers van de wereld om vrije en waarheidsgetrouwe informatie te ontvangen niet respecteert, en dat de zender FOX beelden en video’s manipuleert met hoogwaardige technologie.”

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla hekelde donderdag nieuwe destabilisatiepogingen van de VS en verwierp het besluit van de VS om nieuwe sancties op te leggen aan topambtenaren van de regering.

“Ik keur af dat het ministerie van Buitenlandse Zaken offensieve en vernederende druk uitoefent op Europese landen, met name 6 uit Oost-Europa en 8 uit Latijns-Amerika, om hen te dwingen een verklaring te steunen waarin Cuba wordt veroordeeld”, zei de minister van Buitenlandse Zaken, verwijzend naar een gezamenlijke verklaring die circuleert onder de leden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Rodriguez Parilla verklaarde dat “CNNEspañol het recht van Amerikanen en burgers van de wereld om vrije en waarheidsgetrouwe informatie te ontvangen niet respecteert, op dezelfde manier als de zender FOX beelden en video’s manipuleert met behulp van spitstechnologie.”

De minister van Buitenlandse Zaken legde uit dat, in tegenstelling tot eerdere opmerkingen, nu Joe Biden Cuba tot zijn topprioriteiten rekent, waardoor de druk tegen het eiland wordt opgevoerd.

Bovendien merkte de ambtenaar op dat “als de Amerikaanse regering om het welzijn van het Cubaanse volk gaf, zij een einde zou maken aan de blokkade waarmee zij ons probeert te verstikken, aan de illegale acties van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Cuba en aan de desinformatiecampagnes om haar agressiemaatregelen met leugens te rechtvaardigen.”

Topfoto: De minister van Buitenlandse Zaken legde uit dat, in tegenstelling tot eerdere uitlatingen, nu Joe Biden Cuba als een van zijn topprioriteiten beschouwt en dat hij de druk tegen het eiland zal opvoeren. | Foto: Twitter/ @BrunoRguezP


Redaktionele notitie (openbaararchief):

Een vergelijkbare pressie op Europese deelstaten is vanuit het EU-parlement reeds in gang gezet. Het Venezolaans/Spaanse EU-parlementslid Leopoldo Lopez Gil, veroordeeld couppleger van de staatsgreep in 2002 tegen Hugo Chavez, en vader van de huidige couppleger Leopoldo Lopez jr, heeft onmiddellijk tijdens de opgezette kleurenrevolutie om reacties van de EU gevraagd.

De tekst van zijn brief luidt:

Op 11 juli 2021 weerklonken kreten als “Vrijheid!” tijdens de grootste demonstratie van Cubanen tegen het communistische regime sinds decennia, die werd uitgelokt door de zeer ernstige economische, gezondheids- en sociale situatie.

Uren later hield president Diaz-Canel een toespraak waarin hij opdracht gaf gevechtsposten in te nemen en revolutionairen en aanhangers van het regime opriep de straat op te gaan.

Later werden de straten bezet door speciale troepen en politieagenten in uniform om te proberen de demonstranten in bedwang te houden, wat leidde tot honderden gewonden, huiszoekingen door de politie, arrestaties bij demonstranten thuis en politiegeweld.

1. Hoe zullen de EEAS en de EU-delegatie in Havana ervoor zorgen dat de Cubaanse burgers die vreedzaam de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen het gebrek aan vrijheid, de “sociale crisis en de repressie, weten dat de EU solidair met hen is?

2. Is de Hoge Vertegenwoordiger voornemens de Raad te verzoeken om sancties tegen de partijen die aanzetten tot gewelddadige confrontaties tussen de Cubaanse bevolking om de vreedzame demonstraties het zwijgen op te leggen?

3. Is hij van mening dat het bevel van president Dlaz-Canel om gevechtsposten in te nemen in overeenstemming is met de bepalingen in de “Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba” betreffende het waarborgen en beschermen van de mensenrechten?

In verband met het zomerreces is daar nog geen vervolg aan gegeven. we zullen hier in augustus verder over berichten (Redaktie openbaararchief)

Dergelijke acties van de VS en hun neokoloniale partners bij de EU doen vermoeden dat de door hen in Cuba opgezette kleurenrevolutie het antwoord is op de Resolutie van de VN om de sancties tegen Cuba te beëindigen. Deze oproep werd op de nationale verzameling van de VN van 23 juni jl. ondersteund door alle deelstaten m.u.v. de VS en Israël (tegen) en Colombia, Oekraïne en de VAE (onthouding).