Bron: Alexandra Schmeil 
amerika21 9 april 2021 ~~~ 

Pachakutik sluit president Conaie uit vanwege zijn steun aan Arauz. Rechtse kandidaat Lasso in opspraak wegens belastingontduiking en vermogen

Quito. In de laatste week voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador op 11 april zijn er openlijke meningsverschillen gerezen binnen de invloedrijke inheemse koepelgroep Conaie. Na in februari in de eerste ronde unaniem de als derde geplaatste Pachakutikandidaat Yaku Pérez te hebben gesteund, is er nu een openlijk geschil over de verkiezingsaanbeveling.

Afgelopen weekend had de voorzitter van Conaie, Jaime Vargas, voor het eerst openlijk steun toegezegd aan de linkse kandidaat Andrés Arauz. Conaie en haar politieke tak, Pachakutik, hadden echter half maart aangekondigd dat zij Arauz of de rechts-conservatieve kandidaat Guillermo Lasso niet zouden steunen. Naar aanleiding hiervan hebben zij de campagne “voto nulo” gelanceerd, waaraan zij volgens een persconferentie blijven vasthouden, ondanks de aanbevelingen van hun voorzitter van afgelopen woensdag om het tegendeel te doen. Zij roepen de mensen op om op 11 april, de dag van de verkiezingen, ongeldig te stemmen (bericht amerika21).

Vargas stelde dat de steun aan Arauz een collectieve beslissing was van de inheemse groepen die door Conaie werden vertegenwoordigd. Als Arauz de tweede ronde zou winnen, zouden de voorstellen van Conaie in het regeringsprogramma worden opgenomen, waaronder de bevrijding van meer dan 1000 politiek vervolgde inheemse volken en territoriale zelfbeschikking. Anders zouden de inheemse nationaliteiten oproepen tot demonstraties. Arauz bedankte Vargas en Conaie vervolgens via Twitter voor hun uitgesproken steun en benadrukte het plurinationale zelfbeeld van Ecuador.

Pachakutik besloot dinsdag naar aanleiding hiervan disciplinaire maatregelen tegen Vargas te nemen. De coördinator van de partij, Marlon Santi, beschuldigde hem van corruptie en verraad. Vargas en andere leiders van de Conaie hadden Arauz in een hotel ontmoet om posten in ministeries te verdelen, zei hij. Pérez beschuldigde Vargas er ook van zijn politieke daden afhankelijk te maken van de populariteit van het “Correisme”. Volgens Santi en Pérez was Rafael Correa de hoofdverantwoordelijke voor de splitsing in de inheemse beweging.

Pachakutik heeft zich ook gedistantieerd van Virna Cedeño Escobar, die onder Pérez kandidaat was voor het vicepresidentschap, omdat zij Lasso steunt.

Er bestaan niet alleen verschillen tussen Conaie en Pachakutik, maar ook binnen de federatie. Haar communicatiedirecteur, Apawki Castro, verwees naar een besluit van 10 maart om op te roepen tot een verkiezingsboycot, waarmee hij zich tegen Vargas opstelde.

Vargas bekritiseerde op zijn beurt Pachakutik voor de uitsluiting en zei: “Ze zeggen dat Conaie deel uitmaakt van Pachakutik, maar bij deze verkiezingen handelen ze op eigen gezag en uitsluitend volgens hun eigen belangen”. Hij beweerde ook dat Pachakutik zich heeft laten beïnvloeden door Ecuadoraans rechts en nu de kant kiest van de conservatieve rechtse kandidaat Lasso.

Lasso is de grootste aandeelhouder van Banco de Guayaquil, een van de belangrijkste banken in Ecuador. Onlangs onthulde de Argentijnse krant Página12 de omvang van zijn rijkdom, waarvan een deel via lege vennootschappen in belastingparadijzen zou zijn ondergebracht. In 2020 verdiende Lasso naar verluidt een fortuin van in totaal 6,4 miljoen dollar, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Hij zou ook hebben samengewerkt met de nog zittende president, Lenín Moreno, bij een poging om de centrale bank van Ecuador te privatiseren.

Bovendien werd deze week een aanklacht wegens belastingontduiking tegen hem ingediend. Enkele burgers die behoren tot de Revolución Ciudadana partij brachten het naar het kantoor van de openbare aanklager. Lasso heeft naar verluidt in 2016 te weinig aangifte gedaan van zijn vermogen in het kader van de wederopbouw na de zware aardbeving in de provincie Manabí, en daarmee belastingen ontdoken.

Volgens waarnemers is het onwaarschijnlijk dat de onthullingen over zijn vermogen en de beschuldigingen van belastingontduiking de rechtse presidentskandidaat nog populairder zullen maken.

Het valt echter nog te bezien in hoeverre het conflict tussen Pachakutik, Conaie en de vroegere voorzitter van laatstgenoemde, Vargas, van invloed zal zijn op de uitslag van de tweede ronde van de verkiezingen op 11 april.

Topfoto: Vertegenwoordigers van Conaie op een persconferentie op woensdag waar zij, in tegenstelling tot het standpunt van haar voorzitter Jaime Vargas, hun aanbeveling voor een ongeldige verkiezing herhaalden
Bron: @CONAIE_Ecuador