Bron: Marco Teruggi, 
Pagina12 10 april 2021 (ES)
amerika21 10 april 2021 (DE)

Een bron bij de Nationale Kiesraad spreekt van een complot tegen kandidaat Andrés Arauz

Uit Quito. Naar verluidt zal er in Ecuador verkiezingsfraude gepleegd worden bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van aanstaande zondag. De belangrijkste actoren, de uitvoeringstrajecten en de financiering zijn al in volle gang, aldus een bron uit de leiding van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral, CNE) tijdens een bijeenkomst in het zuiden van Quito.

De persoon legde uit dat zij zich uitspreekt om ervoor te zorgen dat de presidentsverkiezingen transparant verlopen en om te voorkomen dat er een manoeuvre wordt voorbereid door twee sleutelfiguren: Guillermo Lasso, presidentskandidaat van de Creo-partij (Movimiento Creo, Creando Oportunidades), en Jaime Nebot, leider van de Sociaal-Christelijke Partij (Partido Social Cristiano, PSC).

De acteurs

Volgens de bron kent de architectuur van de fraudepoging vier hoofdniveaus in de CNE: de top, de verbindingsbureaus, de middenniveaus en de provinciale delegaties.

Eerstgenoemde, de top, zou onder het bevel staan van de twee sterke mannen van Ecuadoriaans rechts, die drie van de vijf leden van de raad hebben benoemd. Lasso plaatste Enrique Pita in het ambt van vice-president, Nebot plaatste José Cabrera. Wat CNE-voorzitster Diana Atamaint betreft, “zij kwam in het spel via sociale organisaties en toen zij raadslid werd, werd er in het huis van Nebot op het eiland Mocolí een pact gesloten om haar voorzitter van de CNE te maken en sindsdien volgt zij hem,” vervolgt de bron, die vraagt om haar identiteit om veiligheidsredenen geheim te houden.

Het tweede, de verbindingsbureaus, zijn de banden tussen de raadsleden en Lasso en Nebot. Twee mannen buiten de structuur van de CNE spelen hier de beslissende rol: César Monge, voorzitter van Creo, en Pascual del Cioppo van de PSC-leiding. “Zij zijn degenen met wie de raadsleden vergaderen, of hun ondergeschikte adviseurs, en zij geven de richtlijnen aan hen door,” zei de bron, terwijl hij een organigram liet zien dat elk stukje van de puzzel en diens rol laat zien.

Het derde niveau, de middenniveaus, wordt gevormd door de individuele beoordelaars en hun personeel, die een centrale rol spelen in de manoeuvre. Andrea Cárdenas en Christian Solis, die voor Pita werken; Francisco Yépez en Valeria Grande, onder het bevel van Atamaint; en Gabriela Zurita en Fidel Ycaza, onder het bevel van Cabrera. Een van hun taken is “het uitvoeren van verschillende acties in de provincies, zoals het vervangen van directeuren en technisch personeel, het voorstellen van namen zodat deze mensen ambtenaren worden, en het plaatsen van lasso-mensen op sleutelplaatsen voor de oplichterij”.

Eén rang lager, bevindt zich de Technische Commissie voor verkiezingsprocedures en informatietechnologie, die een cruciale rol speelt.

Hier bevinden zich sleutelfiguren als Lucy Pomboza, die ook nationaal directeur van verkiezingsprocedures is, alsmede Stalin Cardona en Esteban Montero. “Alle nationale en provinciale bestuurders zijn verplicht te informeren en te handelen volgens de door de Commissie vastgestelde richtlijnen”, verklaart de bron, die gealarmeerd is door de op handen zijnde handhaving van een gestructureerde, onzichtbare fraude die Lasso de overwinning zou kunnen bezorgen.

De manieren

Deze samenstelling van politieke actoren, leidinggevenden, verbindingsbureaus en middenkader is de drijvende kracht achter de reeds vergevorderde voorbereiding van het plan voor verkiezingsfraude, dat zich naar verwachting op twee manieren zal ontvouwen: in de stemlokalen en in de computercentra. De eerste tijdens de verkiezingsdag en de tweede bij het tellen van de stemmen.

De fraude in de stembureaus kan worden gerealiseerd op basis van een centraal feit: De CNE is in het bezit van ongeveer 600.000 niet-officiele stembiljetten die zij vóór de eerste stemronde in handen heeft gekregen. Dit gebeurde toen er een fout optrad bij het drukken van meer dan zes miljoen stembiljetten, waardoor opnieuw – gereglementeerd en in Canada ingekocht – veiligheidspapier moest worden ingekocht, hetgeen een overschot opleverde dat niet werd gecontroleerd. Dat betekent “dat je in verschillende provincies originele stembiljetten kunt vervalsen met veiligheidspapier ten gunste van Lasso,” legt zij uit.

Het mechanisme zou als volgt zijn: de fraudeurs kiezen de stemlokalen waarnaar de overtollige stembiljetten worden gezonden; lokalen die bepaalde kenmerken moeten hebben. Een daarvan is de locatie: “Voornamelijk plattelandsgebieden wegens gebrek aan adequaat toezicht, en grotere stedelijke graafschappen waar politieke organisaties bijna nooit de capaciteit hebben om toezicht te houden in elk van de stemlokalen”. Een ander kenmerk is dat er aan elk van de geselecteerde stemlokalen een coördinator moet zijn die deel uitmaakt van de zwendel.

Het doel, zegt de persoon die het reilen en zeilen van de CNE kent, is de lokalen te “vullen” met overtollige en niet-aangegeven stembiljetten ten gunste van Lasso. Dit zou zich uiten in een groter aantal stemmen in verhouding tot het aantal kiesgerechtigden. Geconfronteerd met dit scenario konden de coördinatoren kiezen tussen twee mogelijkheden: het totale aantal stembiljetten erkennen in plaats van het aantal kiezers, of het overschot aan stemmen ten opzichte van het aantal kiezers annuleren.

In dit geval zouden de coördinatoren, op passende wijze voorbereid als onderdeel van de operatie, dit totale aantal stemmen van Andrés Arauz weghalen, zodat de kandidaat van Correism uiteindelijk minder stemmen zou krijgen dan hij had gekregen, en Lasso een toename zou hebben door de stembiljetten die als onderdeel van de fraude waren toegevoegd.

De tweede voorziene manier om de uitslag te manipuleren zou een hertelling van de stemmen uit de kiesdossiers zijn.

“De volgorde binnen de CNE: In het eerste geval wint Lasso. In het tweede geval, als het stemmenpercentage technisch in het voordeel is voor Lasso, zal de CNE de resultaten onmiddellijk bekendmaken, en als het stemmenpercentage technisch in het voordeel is voor Arauz, zullen zij geen resultaten bekendmaken en zal een hertelling worden bevolen. En dan zullen ze de resultaten in het proces veranderen,” zei de bron.

Het zwaartepunt van de acties van het fraudemechanisme zou in dit geval liggen “bij de provinciale delegaties met mensen en stamhoofden die de afgelopen weken door Lasso en Nebot zijn geplaatst,” bij de leiding en het middenkader van de CNE.

Daar komen de stembiljetten, die worden gescand om door het computersysteem te worden geteld, mits er geen onregelmatigheden zijn. Deze kunnen van drieërlei aard zijn: numerieke discrepanties, wat betekent dat de scanner de gegevens niet herkent en ze onleesbaar zijn; problemen met de handtekeningen; of een discrepantie tussen de te controleren verkiezingsdocumenten, waarover de politieke partij beschikt, en die van de CNE.

“Wij hebben een methode ontdekt, waarin het papier zo slecht wordt gelegd dat de scanner de te lezen punten niet herkent, waarna de stembiljetten opnieuw moeten worden geteld en de stemmen handmatig worden opgeblazen”, aldus de bron.

Handmatige wijziging kan op een aantal manieren gebeuren: Knoeien met het stembiljet zelf, dat niet van beveiligd papier is gemaakt, of het vervangen door een ander voorgedrukt document, dat vervolgens wordt gescand en gecrediteerd.

Gemiddeld bestaat een verkiezingsdossier uit 280 stemmen op een maximum van 350. Dit betekent dat het wijzigen van 1.000 bestanden gelijk zou staan aan het vervalsen van ongeveer 280.000 stemmen. Ook dit mechanisme rekent op actoren in het computercentrum, zoals Laura Molina, belast met het “versleutelen van de verslagen van onleesbare bestanden”.

“Ze kunnen tussen 1.300.000 en 1.500.000 stemmen veranderen” met de combinatie van de verschillende fraudemechanismen, verklaart de bron.

Er zijn 13.099.150 kiesgerechtigden in Ecuador, waarvan er 10.616.263 hebben deelgenomen aan de eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen op 7 februari.

De persoon die het complot aan de kaak stelt, bevestigt dat de betrokken figuren reeds klaar zijn om te handelen en dat de uitvoering van het plan een bedrog zou betekenen om de overwinning van Arauz te voorkomen.

De bedreiging van de verkiezingsautoriteiten tegen de kandidatuur van de Burgerrevolutie zijn niet nieuw. Zij vonden plaats vanaf het uur nul in het kader van een politieke en institutionele strategie om de deelneming, de overwinning en de terugkeer van Correism naar het presidentieel paleis van Carondelet te verhinderen.

Dit plan van verkiezingsfraude zou de laatste kaart zijn om te proberen de overwinning te verhinderen van degene die in de meeste opiniepeilingen aan de leiding gaat.

Topfoto: Zondag worden in Ecuador de tweede ronde van de verkiezingen tussen Arauz en Lasso gehouden. Bron: @CNEVice