Bron: Telesurenglish 22 februari 2021 ~~~

President Maduro veroordeelde de voortdurende aanvallen tegen zijn land en herinnerde eraan dat die middelen gebruikt hadden kunnen worden om de pandemie te bestrijden.

Tijdens de 46e zitting van de Verenigde Naties, Mensenrechtenraad (HRC) die maandag werd gehouden, verwierp de Venezolaanse president Nicolas Maduro de eenzijdige sancties die de Verenigde Staten en de Europese Unie aan zijn land hebben opgelegd en herhaalde dat deze hebben bijgedragen aan het verdiepen van de epidemiologische crisis.

“De VS hebben meer dan 450 unilaterale dwangmaatregelen toegepast, die voor meer dan 30 miljard dollar economische schade hebben veroorzaakt, die had kunnen worden gebruikt om de COVID-19-pandemie te bestrijden en een betere levensstandaard voor de Venezolanen te bereiken,” zei Maduro.

Zijn uitspraken werden eerder bevestigd door de mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties, Alena Douhan, die onlangs een bezoek bracht aan Venezuela en een rapport uitbracht over de negatieve gevolgen van de Amerikaanse sancties voor deze Zuid-Amerikaanse natie.

Hoewel de blokkade door de VS een belangrijk obstakel vormt in de strijd tegen COVID-19, is Venezuela er tot dusver in geslaagd de overdracht van het virus onder controle te houden.

Naast het erkennen van het belang van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de wereldwijde pandemie het hoofd te bieden, bekrachtigde de Venezolaanse president dat een multilaterale aanpak de meest effectieve oplossing is om de pandemie te overwinnen, aangezien het een probleem is dat iedereen in gelijke mate treft.

Daarom riep Maduro de wereldleiders op om hun krachten te bundelen en egoïstische en individualistische gedragingen opzij te zetten bij de aanpak van de distributie van COVID-19-vaccins.

Op maandagochtend had Venezuela 136.068 gevallen van COVID-19 gemeld en 1.316 gerelateerde sterfgevallen.

Topfoto: President Nicolas Maduro houdt een virtuele toespraak, Caracas, Venezuela, 22 feb. 2021. | Foto: Twitter/ @CancilleriaVE