Bron: redradiove 22 februari 2021 (SP), 
orinocotribune 22 februari 2021 (EN) ~~~ 

Sinds afgelopen vrijdag hebben verschillende leiders van de Venezolaanse radicale oppositie in Bogotá een ontmoeting gehad met de Amerikaanse ambassadeur James Story. De diplomaat wordt geacht de beheerder te zijn van de belangen van Washington in Caracas, maar werkt vanuit Colombia.

Deze bevestigde ontmoetingen worden gehouden met alle formaliteiten inclusief een georganiseerd protocol dat een rigoureus schema van activiteiten voorschrijft.

Jorge Rodríguez, voorzitter van de Nationale Assemblee, waarschuwde vorige week al voor deze manoeuvres. Deze maandag bevestigde hij het nieuws met de bijgevoegde afbeelding van een officiële pagina van de vergaderingen.

Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales en Carlos Vecchio waren uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Zoals vermeld door Rodríguez, zouden de ikonen van het Venezolaanse extremisme komen om “de lijn te trekken”.

“Zij zullen nieuwe sancties plannen tegen het volk van Venezuela, samenzweerderige en gewelddadige acties,” zei Rodríguez. “Ze [de gringos] zullen vertellen of ze hen toestemming geven (of niet) om deel te nemen aan de verkiezingen voor gouverneurs,” waarschuwde het hoofd van het parlement.

De vergadering wordt gehouden in het Marriott Hotel in Bogotá, met een vergaderagenda erbij, zoals blijkt uit de tweets van de Chavista afgevaardigde. De punten voor maandag 22 februari zijn:

  • Kan de oppositie zich verenigen in de strijd voor electorale voorwaarden?
  • Hoe kan een burgerlijk-politieke drukbeweging worden opgebouwd om vanuit een sterke positie over een overgang te kunnen onderhandelen?
  • Hoe kan de democratische coalitie worden uitgebreid?
  • Wie missen we en hoe bereiken we hen? Wat is de rol van elke sector?
  • Wat (sic) zijn de stimulansen voor een alomvattende en succesvolle onderhandeling (wortel en stok)?
  • Wat is de rol van Noorwegen?
  • Wie moeten de internationale garanten of bemiddelaars zijn?
  • Wie zijn de gesprekspartners aan beide zijden?
  • enz.

Volgens gepubliceerde documenten zouden de anti-Chavista leiders een ontmoeting hebben met verschillende functionarissen in Washington, met name met de Veiligheidsraad van het Witte Huis, het Bureau voor Western Hemisphere Affairs (Westerse invloeden) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Financiën en het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Verenigde Staten voor Internationale Ontwikkeling (USAID), om onder meer van gedachten te wisselen over de strategie om een burger-politieke beweging op te bouwen, de omstandigheden in Venezuela, en de rol van de internationale gemeenschap.

Geinstrueerde oppositie

Rodríguez zette vraagtekens bij de “nationale” houding van deze Venezolaanse oppositie, die ijverig en kwispelstaartig naar James Story gaat.

“Nooit eerder in de geschiedenis van Venezuela is er een geval geweest van een politieke klasse die zo… knielt voor de ontwerpen van een buitenlandse vertegenwoordiger, die volhardt in zijn misdadige pogingen uit de Trumpistische tijd,” schreef Jorge Rodríguez.

Het document met de agenda voor de vergaderingen werd door het hoofd van de wetgevende macht verkregen van een ambtenaar van Duque. Hij was “verontwaardigd dat dit op zijn grondgebied gebeurt.”

De verdenking dat in deze vergaderingen plannen tegen Venezuela worden afgesproken is geen gewaagde speculatie. Na de bijeenkomsten van Leopoldo López in december vorig jaar in Bogotá werd een plan uitgebroed om explosieven te plaatsen in de Venezolaanse Nationale Assemblee.

Dit laatste complot werd ontmanteld en de verantwoordelijke onthulde de details van het plan dat de installatie van het parlement trachtte te verhinderen en de verkozen afgevaardigden wilde vermoorden op 6 december, de dag van de inhuldiging.

Uitgelichte afbeelding: James Story en voormalig afgevaardigde Guaidó tijdens een bijeenkomst in 2020. Archieffoto.