Bron: Telesur-english 23 februari ~~~

De landen van de regionale alliantie ALBA-TCP hebben de eenzijdige dwangmaatregelen van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie tegen Venezuela veroordeeld.

De landen van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika-Volksverdrag (ALBA-TCP) hebben in een gezamenlijk communiquè de laatste door de Europese Unie (EU) goedgekeurde sancties tegen 19 vertegenwoordigers van de verschillende machten van de Bolivariaanse Republiek Venezuela “energiek” verworpen.

“Deze acties vormen een duidelijke schending van het internationaal recht en zijn een onaanvaardbare vorm van interventionisme die op geen enkele manier bijdraagt aan de ontwikkeling van het Venezolaanse volk”, zo wordt in de tekst onderstreept.

In die zin heeft de Zuid-Amerikaanse alliantie haar “solidariteit” met en steun aan de Venezolaanse regering en bevolking bekrachtigd en de internationale gemeenschap opgeroepen de maatregelen van Brussel te verwerpen en “te demonstreren ter verdediging van de beginselen van eerbiediging van de soevereiniteit, zelfbeschikking en onafhankelijkheid van de volkeren”.

Evenzo dringt de nota er bij de regering van de VS en de EU op aan de “unilaterale dwangmaatregelen tegen Venezuela” op te heffen, aangezien deze ernstige gevolgen hebben voor het genot van de mensenrechten van de gehele Venezolaanse bevolking.

Venezuela: Nieuwe EU-sancties gebaseerd op valse argumenten, komen neer op agressie https://t.co/btq0v6UtGH – Press TV (@PressTV) 23 februari 2021

Ondertussen heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, in een op Twitter gepubliceerde boodschap het gebaar van de ALBA-TCP-regeringen geprezen en tegelijkertijd de stopzetting van de “Europese neokoloniale pretenties” geëist.

De Venezolaanse autoriteiten dringen er bij de EU op aan een einde te maken aan haar systematische agressie en haar benadering van haar betrekkingen met Latijns-Amerika te wijzigen en haar bereidheid uit te spreken om nieuwe banden met het gemeenschapsblok aan te knopen op basis van wederzijds respect om het vertrouwen te herstellen.

De nieuwe anti-Venezolaanse maatregel komt er als reactie op de parlementsverkiezingen van 6 december 2020 in het Bolivariaanse land, verkiezingen die Brussel als onwettig en zonder garanties beschouwt.

Caracas verzekert echter dat het al vele jaren een betrouwbaar kiesstelsel heeft, dat wordt beheerd door de Nationale Kiesraad van het land (CNE), en hekelt dat de kritiek in dit verband wijst op een brutale inmengingscampagne tegen de Bolivariaanse natie.

Venezuela verwerpt het besluit van de Raad Buitenlandse Zaken van de #EU, die willekeurig eenzijdige dwangmaatregelen oplegt aan 19 Venezolaanse ambtenaren, als uiting van haar frustratie over het falen van haar agressie tegen ons volk. pic.twitter.com/IdDTbQC6gW
Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 22 februari 2021

Topoto: Een hand-out foto ter beschikking gesteld door het persteam van de voorzitter van de Nationale Assemblee van Venezuela Jorge Rodriguez, toont Jorge Rodriguez (R) tijdens een zitting van het Venezolaanse Parlement, debatterend over EU-sancties, in Caracas, Venezuela, 23 februari 2021. | Foto: EFE/EPA/Presidium Nationale Assemblee


Gerelateerde berichten, opinie en analyses in dit archief: