Bron: ultimasnoticias 29 januari 2021 (SP), 
orinocotribune 30 januari 2021 (EN) ~~~

Vandaag zijn de leden van de Puebla-groep, via een krachtige oproep om de eenheid in Latijns-Amerika te herstellen, begonnen met het leggen van de fundamenten van een Progressief Manifest, gebaseerd op een model van solidariteit, ver van het neoliberalisme.

Een intens online debat van twee uur markeerde de vijfde bijeenkomst van de alliantie. De bijeenkomst vond virtueel plaats, via videoconferenties, waarbij politieke persoonlijkheden aanwezig waren zoals de president van Argentiniƫ, Alberto FernƔndez, die in 2019 een van de voorvechters van de alliantie was, en voormalige presidenten van verschillende landen zoals Dilma Rousseff en Luis Inacio Lula da Silva van Braziliƫ, Rafael Correa van Ecuador, en Ernesto Samper van Colombia.

Samper, een zeer actief lid van de Groep, was belast met het uitspreken van de slotopmerkingen over het Manifest, een voorstel in wording dat Latijns-Amerika wil consolideren door middel van progressivisme als een regio van vrede, en een einde wil maken aan ongelijkheid door middel van het reactiveren van regionale solidariteit, zoals onder andere economische samenwerking.

De toespraken en interacties over de noodzaak om de regionale integratie te versterken liepen uiteen, maar hadden alle betrekking op dringende kwesties, zoals de zorg voor de universele beschikbaarheid van COVID-19-vaccins.

In zijn slotopmerkingen verklaarde Samper dat het document oproept tot een initiatief om te zoeken naar gemeenschappelijke noemers binnen het progressivisme, waarbij hij verwees naar de versterking van de staat, de controle van de markt en de organisatie van de burgermaatschappij.

Ook benadrukte hij de voorstellen van verschillende deelnemers over de rol van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC), de digitale kloof, de noodzaak om eensgezind te zijn en de integratie te versterken, en ook om zusterlanden als Cuba en Venezuela niet buiten beschouwing te laten.

Lula, die een rode guayabera droeg die hij had meegenomen van zijn recente reis naar Havana, bedankte de Cubaanse broeders en zusters voor de medische behandeling die hij daar kreeg om te herstellen van COVID-19 en drong aan op steun aan de eilandnatie en aan Venezuela.

De kwestie van de zachte staatsgrepen en de vraag wie de sociale kosten van de pandemie moet betalen, waarop de voormalige president van Ecuador, Correa, heeft gewezen, vormen de kern van het document waarin progressieve persoonlijkheden ook hun bezorgdheid uiten over het ontbreken van solidariteitsmechanismen van internationale samenwerking voor de toegang tot vaccins.

Naast een oproep om de oplossingen voor de problemen waarmee de regio te kampen heeft, in praktijk te brengen, hebben de leden van de alliantie ook overeenstemming bereikt over de kwestie van de internationale rol van de Puebla-groep, die bestaat uit personen uit 17 landen.

In dit verband stelde Samper voor om binnen dit vooruitstrevende mechanisme een adviescommissie voor internationale politiek op te richten, waarin voormalige ministers van Buitenlandse Zaken zitting zullen hebben.

Aan het slot van de vergadering verklaarde Marco EnrĆ­quez-Ominami, oprichter van de Puebla-groep en voormalig presidentskandidaat van Chili, dat het manifest voor de alliantie een trigger is om op een participatieve manier het progressivisme door middel van actie vooruit te helpen.

Topfoto:: De Puebla-groep hield de bijeenkomst via videoconferentie. Foto met dank aan Prensa Latina.