Bron: TelesurTV 1 december 2020 (SP)
orinocotribune 2 december 2020 (EN) ~~~ 

De Zuid-Amerikaanse natie herhaalde haar bereidheid om te allen tijde met het ICC samen te werken.

Het Venezolaanse ministerie heeft in een document van 2 oktober 2020 een uitgebreid rapport uitgebracht om tegemoet te komen aan alle verzoeken van de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC).

Zoals de instelling deze maandag heeft aangekondigd, maakt dit antwoord van 30 november, dat tijdig is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de procureur-generaal, deel uit van de vaste overtuiging van de Venezolaanse instellingen om te voldoen aan de internationale verplichtingen die gepaard gaan met de ratificatie van het Statuut van Rome in 2000.

Een van de vereisten van het Statuut van Rome is de eerbiediging van het beginsel van goede trouw, evenals de samenwerking die de Venezolaanse staat te allen tijde kan onderhouden met het bureau van de aanklager van het Internationaal Strafhof.

Nu geeft het Openbaar Ministerie van de Bolivariaanse Republiek Venezuela een verklaring af over de overlevering -en ontvangst- vandaag #30Nov bij het Bureau van de Aanklager van het Internationaal Strafhof: VAN EEN UITDRUKKELIJK VERZOEK om te reageren op de verzoeken van de genoemde @CourPenaleInt pic.twitter.com/n6l8bdkRFO

Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 30 november 2020

Om dit proces zo transparant mogelijk te maken, werd de uitnodiging van de Venezolaanse staat aan de hoofdaanklager, Fatou Bensouda, en haar team om de Zuid-Amerikaanse natie te bezoeken, nogmaals herhaald in het document dat maandag werd ingediend en door het bureau van de aanklager van het ICC werd ontvangen.

Het ICC heeft twee zaken in onderzoek, “Venezuela I” en “Venezuela II” genoemd, waarbij wordt beoordeeld of er al dan niet een procedure op grond van deze zaken moet worden ingeleid.
De eerste zaak houdt verband met vermeende schendingen van de mensenrechten op Venezolaans grondgebied, terwijl de andere zaak is aangespannen door Venezuela en beschuldigt de Amerikaanse regering van misdaden tegen de menselijkheid als gevolg van illegale dwangmiddelen.

De Venezolaanse autoriteiten hebben de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen ontkend en hebben opnieuw bevestigd dat de deelnemers aan de gebeurtenissen in kwestie door de plaatselijke wetgeving zijn vervolgd en gestraft. Als gevolg daarvan heeft Venezuela de relevantie van een internationaal onderzoek afgewezen, met de argumenten die in het verslag van maandag jongstleden zijn uiteengezet.

Topfoto: Het Internationaal Strafhof heeft geen juridische procedure tegen Venezuela ingeleid, hoewel er twee zaken in behandeling zijn. | bron: ICC

Venezuela I – Van de VS tegen Venezela i.v.m. vermeende repressie . (ICC v.a. sept 2018)
Venezuela II – Van Venezuela tegen de VS+EU i.v.m. eenzijdige dwangmaatregelen. (ICC v.a. februari 2020)


Eerdere berichten hierover in dit archief: