Bron: curacaochronicle 2 december 2020,
met update en opinie van HandsoffVenezuela-NL, 5 december 2020 ~~~

WILLEMSTAD – Premier Eugene Rhuggenaath deed dinsdag een beroep op het parlement om in te stemmen met de Nationale Verordening Buitengewone Situatie. Deze omstreden nationale verordening, die ook wordt omschreven als een noodwet, werd dinsdag uitgebreid besproken tijdens een vergadering in het parlement die ‘s ochtends vroeg begon en ‘s avonds laat werd opgeschort.

De nieuwe noodwetgeving omvat wet- en regelgeving die in werking kan treden tijdens noodsituaties, zoals tijdens een pandemie. Dit zijn noodwetten die klaar zijn voor gebruik, om snel te kunnen worden gebruikt in speciale situaties. Ook noodverordeningen die op het laatste moment worden uitgevaardigd (zoals een uitgaansverbod) vallen onder de landelijke verordening.

Er is veel kritiek van de oppositie op de vergaande macht die de overheid met de wet krijgt. Rhuggenaath legde op zijn beurt uit dat Curaçao op dit moment ernstig wordt bedreigd door het COVID-19 virus. Hij noemde de ontwikkelingen zorgwekkend.

Als voorbeeld noemde Rhuggenaath onder meer dat de politie zonder noodwetgeving geen boetes kan uitdelen als mensen zich niet aan de COVID-19 maatregelen houden. Ook is het moeilijk om bijeenkomsten te voorkomen. En dat is volgens hem dringend noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maatregelen houden.

Volgens de minister-president zijn eerdere bezwaren van het parlement beantwoord door het wetsvoorstel op verschillende punten aan te passen. Zo bepaalt de tweede nota van wijzigingen dat grondrechten zoals de vrijheid van drukpers, de onschendbaarheid van de woning en de geheimhouding van brieven alleen bij rijksbesluit kunnen worden beperkt. Dit om te voorkomen dat een minister de noodwetgeving voor andere doeleinden misbruikt.

Door rekening te houden met de kritiek, zowel van de bevolking als van het parlement, bevestigt Rhuggenaath ook dat dit geen poging tot dictatuur is.

De minister legde ook uit dat de noodwet in veel noodsituaties kan worden toegepast. Niet alleen in geval van oorlog, zoals velen denken. Hij gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het parlement niets anders kan doen dan de Rijksverordening als wet aan te nemen, omdat hij van mening is dat dit een noodzakelijk instrument is voor de regering om effectief tegen de COVID-19-crisis op te kunnen treden.

Het debat in het parlement wordt op donderdag 3 december voortgezet. De voorzitter van het parlement, Ana Maria Pauletta, kondigde dit aan aan het einde van de lange vergadering op dinsdag.


UPDATE: Deze omstreden wetswijziging is op donderdag 4 december door het Parlement van Curaçao aangenomen


Opinie van de redaktie van HandsoffVenezuela-Nederland:

Deze landelijke verordening voor een noodsituatie, in feite een wetswijziging ter voorbereiding van een militair incident onder valse vlag en aansluitende oorlogsverklaring met Venezuela, is op onheuse argumenten doorgedrukt, zoals reeds veel voorgaande besluiten van de Rhuggenaat regering en beleid van de Nederlandse regering op onheuse argumenten doorgedrukt zijn. Om er een paar te noemen:

Het Sofa verdrag van Curaçao en Nederland met de VS zou met name nodig zijn voor hulp bij orkanen. Er zijn echter geen orkanen in het zuidelijke deel van de Caribische zee en ze zullen er ook niet komen. De VS levert bovendien niet eens hulp aan zijn eigen kolonie Porta Rico na een orkaanramp, anders dan het repatriëren van zijn eigen mensen.
En al zou de VS ineens hulp aan Curaçao willen leveren waarom is er dan een regeling nodig waarmee hun militairen en contractanten boven de lokale wetgeving staan.

Het zenden van het grote aanvalsondersteunende Oorlogsschip, Hr.Ms. Karel Doorman, zou nodig zijn voor ondersteuning bij de corona pandemie. Meteen na haar aankomst was er vanuit Colombia en Aruba een Zee-invasie van Colombiaanse en Amerikaanse huurlingen. Drie weken daarna was de Karel Doorman betrokken bij de maritieme zeeblokkade en bedreiging van Iraanse olietankers. Het opereerde met uitgezette locatie-baken.
Er is geen enkele rapportage van zgn epidemie-ondersteuning bekend, en bij terugkeer naar den Helder liet het veel materieel achter, waaronder rijdend materieel op alle eilanden en een drone-team met drones en lanceerinstallatie op Aruba.

Het FOL-verdrag waarmee de VS militaire bases op Aruba en Curacao kreeg en het luchtruim voor militaire operaties kan gebruiken, alsook de upgrade van de landingsbanen en militaire faciliteiten op de eilanden, zouden nodig zijn voor het onderscheppen van drugstransporten. Volgens bij ons bekende informatie zijn de verdragen met de VS voor deze militaire bases en luchtmachtoperaties op 2 maart 2000 zonder expliciete goedkeuring van de parlementen van Nederland, Curaçao en Aruba afgesloten, omdat ze tijdelijk zouden zijn. Voor de verlengingen ervan zou eveneens nooit om de toestemming van de parlementen gevraagd zijn, omdat het verlengingen zouden betreffen.

Zelfs voor de dagelijks opererende verkenningsvliegtuigen van de VS (een AWACS en een JSTARS – vliegtuigen die overal de oorlogen van de VS ondersteunen) en de stationering van twee Stratotankers (voor het bijladen van bommenwerpers), is geen goedkeuring van de Parlementen gevraagd, omdat ook dit agressieve verkennen van de Venezolaanse land- en zeegebied zogenaamd voor het tegengaan en onderscheppen van drugstransporten zou zijn, en dus onder de voorwaarden van het FOL-verdrag zou vallen.

Voor de precisieaanval op 27 oktober 2020 2:30 pm op de Venezolaanse Amuay Raffinaderij, minder dan 100 Km ten zuiden van Aruba, zijn de verzamelde strategische data van deze verkenningsvliegtuigen mogelijk gebruikt. Ook voor alle toekomstige luchtaanvallen kunnen de strategische data van deze vanaf Curaçao opererende verkenningsvliegtuigen gebruikt worden. In dat verband zijn de verkenningsvluchten in combinatie met de guided missile destroyers van de VS aan de rand van Venezuela’s territoriale wateren een imminente bedreiging voor het hele Venezolaanse grondgebied.

Een scenario waarbij de VS en Nederland de dreiging opvoeren en een incident uitlokken, met een al dan niet in scene gezette reactie waarvan Venezuela beschuldigd wordt, is niet uit te sluiten. Bijna alle oorlogen beginnen met zo’n scenario. Curaçao en Aruba belanden dan midden in oorlogsgebied en de in werking gestelde landsverordening voor uitzonderingstoestanden zal alle onderzoek, dialoog en evt protest onmogelijk maken en oorlogshandelingen een hogere prioriteit geven dan het welzijn van de burgers.