Bron: ultimasnoticias 27 december 2020 (SP), 
orinocotribune 28 september 2020 (EN) ~~~ 

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, heeft de interpretatie van de Overeenkomst van Genève van 1966 door het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in de zaak van de gedeeltelijke rechtszaak van de Coöperatieve Republiek Guyana tegen Venezuela verworpen.

De diplomaat heeft dit tot uitdrukking gebracht via zijn relaas op het sociale netwerk Twitter: “De interpretatie die het Hof van de Overeenkomst van Genève van 1966 heeft gegeven, gaat voorbij aan de geest van billijkheid en het fundamentele streven naar verzoening tussen de partijen, zoals de Overeenkomst is bedacht”.

In een verklaring legde de minister van Buitenlandse Zaken aan de nationale en internationale gemeenschap het standpunt van de Venezolaanse staat uit over de beslissing van het Internationaal Gerechtshof die werd voorgelezen tijdens een hoorzitting per videoconferentie op 18 december, met betrekking tot de gedeeltelijke zaak van de Coöperatieve Republiek Guyana tegen de Bolivariaanse Republiek Venezuela over de geldigheid van de Arbitrage-uitspraak van 1899.

Zij verklaarde dat Venezuela het arrest van het Internationaal Gerechtshof in bovengenoemde termen verwerpt, terwijl zij de geldigheid van de Overeenkomst van Genève van 1966 opeist en bekrachtigt dat zij haar recht tegen de spot en het bedrog van de Arbitrage-uitspraak en de schade die zij aan de territoriale integriteit van Venezuela heeft toegebracht, zal blijven ondersteunen en uitoefenen.