Bron: ultimasnoticias 26 december 2020, 
orinocotribune 27 december 2020 ~~~

De aftredende oppositie-afgevaardigde Juan Guaidó heeft het weer geflikt. Deze zaterdag 26 december heeft het pseudo-parlement onder leiding van de door de Verenigde Staten gesteunde politicus ermee ingestemd de zittingsperiode van de huidige afgevaardigden onder het voorzitterschap van de activist van Voluntad Popular (Volkswil) met nog een jaar te verlengen, in strijd met de bepalingen van de Venezolaanse grondwet, volgens welke zij de bevoegdheden van de wetgevende macht moeten overdragen aan de nieuwe Nationale Vergadering die door de Venezolanen is gekozen via het verkiezingsproces dat op 6 december is gehouden.

Geconfronteerd met dit onregelmatige feit, sprak de onderminister van Internationale Communicatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, William Castillo, op Twitter over wat hij het “theater van het absurde” noemde, met in de hoofdrol de rechtervleugel in de aftredende Nationale Vergadering, waarin de grondwet wordt geschonden om het bestuur van Juan Guaidó en zijn fictieve parlement met nog een jaar te verlengen.

In reactie op een publicatie van een factie van de Democratische Actiepartij, die steun geeft aan de in diskrediet gebrachte entiteit, onthulde Castillo de onderhandelingen die deze sector heeft gevoerd om hun stem te bepalen voor de nieuwe juridische willekeur van Guaidó en zijn handlangers, waarbij zij van plan waren om de controle over winstgevende bedrijven van het land in het buitenland over te nemen.

“Ze zeggen dat AD (Democratische Actie) heeft gevraagd om “het CITGO” te laten stemmen voor de farce die ze hervorming van het Overgangsstatuut noemen, waardoor het mandaat van Guaidó in Narnia voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Het werd ontkend en ze onthielden zich vervolgens van de stemming. Dit is het theater van het absurde in de wereld van de rechtse vleugelspelers”, schreef de hoge ambtenaar op het sociale netwerk.

“Constitutionele continuïteit zal worden uitgeoefend… tot er in 2021 vrije presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Een uitzonderlijke politieke gebeurtenis zal plaatsvinden in 2021, of zelfs tijdens een extra jaarlijkse parlementaire periode vanaf 5 januari 2021,” zegt een deel van de tekst die gepubliceerd is door de groep van Guaidó’s medeplichtigen die door Washington betaald zijn.

De vertegenwoordigers van de Partij voor Democratische Actie kondigden een tegenstem aan voor dit voorstel, hoewel ze tegenstrijdig genoeg ook hun steun aan Guaidó als voorzitter van de AN en “interim-president” van Venezuela herhaalden.

Op 5 januari zal de nieuwe Nationale Assemblee, die op 6 december door de Venezolanen in vrije verkiezingen is gekozen, worden geïnstalleerd, zoals de grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voorschrijft. Het orgaan is al begonnen met de internationale erkenning van de resultaten van de verkiezingen, met zeer goede resultaten, ten nadele van het verval en de corruptie die in het aftredende parlement hebben geheerst.


Eerdere berichten over diplomatieke coups van de VS en Bondgenoten