Bron: Bolivariaanse Republiek Venezuela
Co-op Antiwar Cafe Berlijn, 5 september 2020 (DE)

Caracas, 4 september 2020

De regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela herhaalt tegenover de internationale gemeenschap haar veroordeling van de interventionistische agressie van de Amerikaanse regering, die, in strijd met het internationaal recht, voornemens is eenzijdige dwangmaatregelen op te leggen aan de Venezolaanse democratische instellingen, met name door middel van de poging van de VS om zich te bemoeien met de parlementsverkiezingen die volgens de grondwet in december 2020 moeten worden gehouden.

Het is duidelijk dat de heilige waarde van de democratie niets anders is dan lege retoriek voor een regering die er prat op gaat haar belangrijkste verdediger in de wereld te zijn. Met deze illegale maatregelen wil de Trump-administratie het onvermijdelijke voorkomen. Geen enkele druk van buitenaf kan het Venezolaanse volk ervan weerhouden zijn stemrecht uit te oefenen en zijn lot op soevereine wijze te bepalen.

Deze agressie tegen de voorzitter van de Nationale Kiesraad, twee van zijn belangrijkste rectoren en de procureur-generaal van de Republiek zal geen afbreuk doen aan de verplichting van de instellingen van de Venezolaanse staat om ervoor te zorgen dat de grondwettelijke en wettelijke bepalingen en de wil van het volk worden geëerbiedigd. Integendeel, deze zogenaamde sancties vormen een extra stimulans om effectiever en moreel gezien te werken aan de verwezenlijking van de verkiezingsdoelstellingen.

De Bolivariaanse Republiek Venezuela verwerpt met kracht deze poging tegen haar soevereiniteit en tegen haar patrimoniale integriteit. De Venezolaanse samenleving zal zich verzetten tegen deze nieuwe agressie door een imperium dat openlijk in verval is. Een rijk dat herhaaldelijk heeft gefaald tegenover de waardigheid van de zonen en dochters van Simón Bolívar. Het Venezolaanse volk is vrij, onafhankelijk en vastbesloten om zijn eigen toekomst in democratie en vrede op te bouwen. Geen enkele dreiging in verband met de wanhoop en het falen van het Witte Huis zal de volledige uitoefening van onze democratische garanties in de weg staan.