Bron: Telesur 20 december 2019 ~~~ 

Als onderdeel van de ontmanteling van het inclusieve systeem dat door de regering van Evo Morales wordt gepromoot, zei de staatsminister dat de voorschriften moeten worden “ingetrokken of afgeschaft”.

De facto Boliviaanse minister van Onderwijs, Virginia Patty, drong vandaag aan op een intrekking van de Avelino Siñani-wet die in 2010 door Evo Morales is aangenomen, met richtlijnen om het land te dekoloniseren via een revolutionair en bevrijdend onderwijsstelsel.

Ze kondigde ook aan dat ze de komende dagen vertegenwoordigers van de Nationale Confederatie van leerberoepen zal ontmoeten voor de herziening van deze norm.

De huidige wet stelt vast dat onderwijs verplicht is tot de middelbare school en stelt voor om op gelijke voorwaarden onderwijs te geven, met respect voor culturele en taalkundige diversiteit en versterking van de identiteit.

De wet heeft vier fundamentele grondslagen: productief onderwijs, gendergelijkheid, de versterking van de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van het onderwijs.

Het stelt ook een basiscurriculum voor alle studenten voor en een regionaal curriculum dat rekening houdt met de geografische en culturele kenmerken van elke afdeling.

Ondanks dat de katholieke kerk destijds veel kritiek kreeg, stelt de wet als nieuwigheid een gemeenschappelijk onderwerp van religies, spiritualiteit, ethiek en waarden vast, en respecteert dat een school ook een bepaald religieus geloof onderwijst.

Topfoto: De wet heeft vier fundamentele grondslagen: productief onderwijs, gendergelijkheid, de versterking van de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van het onderwijs. | Foto: EFE