Bron:  Elson Concepción Pérez
 op Granma 20.12.2019,  
ENG vertaling: Resumen Latinoamericano ~~~ 

Jezelf kennen als een dienaar van een vreemde macht geeft je de geur van een huurling. Jezelf op één lijn brengen met de ergste leugens om onze volkeren te schaden, is ook een schande. En Luis Almagro doet dat elke dag.

In het Cubaanse geval heeft deze man een punt gemaakt, waarmee hij, bij het minste knipperen van het oog van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zichzelf op de eerste plaats zet in de rij van de genociden, en met name nu hij zich volledig inzet omherkozen te worden als secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten [OAS], de snode instelling met de Amerikaanse achternaam.

Cubaanse doctor aan het werk in Braziliaans achterland. foto Araquem Alcantara

De meest recente samenwerking tussen de regering van Donald Trump en de OAS van Luis Almagro, was de organisatie en uitvoering van een forum in Washington met de titel “De duistere realiteit achter de Cubaanse medische missies”, waarvan het enige doel is de gezondheidsprogramma’s van de Derde Wereld, waar de artsen van het Caribische eiland een solidariteitsproject hebben uitgevoerd dat nog nooit door een ander land op wereldniveau is bereikt, in diskrediet te brengen.

Noch Trump noch Almagro zou ooit bedenken te erkennen dat meer dan 400.000 gezondheidswerkers sinds 1963 hebben deelgenomen aan missies buiten Cuba, inclusief die na orkanen, aardbevingen en de ebola-crisis in Afrika. In die tijd zijn volgens de cijfers van het Cubaanse ministerie van volksgezondheid in totaal 1.923.712.550 (bijna 2 biljoen) consulten uitgevoerd. Er zijn momenteel ongeveer 29.000 medewerkers in 65 landen.

Wie, anders dan een Trump of een Almagro, zou denken – hoezeer ze Cuba ook haten – om een ​​van de edelste pijlers van menselijke solidariteit van deze wereld, die onze natie levert, die ziekten geneest en pijn in de ziel van de onbeschermde verlicht, in twijfel te trekken?

In dit verband is de suggestie die in je opkomt om de regeringen die nog steeds bij de OAS horen te vragen om een ​​einde te maken aan een instelling die zo schadelijk is voor onze volkeren, of op zijn minst een veto uit te spreken tegen een secretaris-generaal zoals Luis Almagro, de ergste van de ergste als het gaat om het omgaan met landen en regeringen die de meest nobele solidariteitsprogramma’s promoten.

Heeft de OAS een echte afzettingsprocedure tegen zijn secretaris-generaal nodig? Misschien zou hij dan nog meer op zijn meester, Donald Trump lijken.

Hier zijn enkele momenten van de kruistocht tegen de Cubaanse medische missies

Mei 2019

De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten organiseerde in zijn hoofdkantoor in Washington een conferentie over de vermeende misdaden tegen de mensheid door Cuba in verband met Cubaanse medische samenwerking in het buitenland.

Juni 2019

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in zijn rapport over mensenhandel 2019 de internationale medische samenwerking van Cuba aan de kaak gesteld en een maand later opgelegde sancties voor visumbeperkingen opgelegd aan Cubaanse functionarissen in verband met medische missies.

Augustus 2019

Het Agency for International Development (USAID), een Amerikaanse instelling die fondsen verstrekt voor subversieprogramma’s tegen de Cubaanse overheid, heeft $ 3 miljoen toegewezen voor projecten gericht tegen Cubaanse medische brigades in het buitenland.

September 2019

De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verdrievoudigde, uit kwaadaardigheid of onwetendheid, de leugenachtige en ongegronde cijfers die door Washington worden gebruikt, dat Cuba 20.000 militairen in Venezuela onderhoudt, door te verwijzen naar de Cubaanse gezondheidwerkers.

November 2019

De medische samenwerkingsprogramma’s met Ecuador en Bolivia worden beëindigd. Een besluit dat wordt aangemoedigd door een decreet van de Verenigde Staten, die de stopzetting van deze programma’s zoals voorheen in Brazilië (november 2018) heeft gedwongen. De lasterlijke verklaringen van hoge functionarissen van de Verenigde Staten, dat de Cubaanse medische brigades in de Bolivariaanse Republiek Venezuela militaire troepen zijn, zijn berucht.