Bron: Ben Norton, 
op Mision Verdad en theGrayzone 27 november 2019 ~~~

Nadat ze de staatsgreep in Bolivia hadden mogelijk gemaakt, verklaarden de Verenigde Staten Nicaragua een ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ en kondigden nieuwe sancties aan, terwijl Trump drugskartels in Mexico als ‘terroristen’ bestempelde waarbij hij militaire interventie niet uitsloot.

Van Ben Norton

Blijkbaar is EEN succesvolle staatsgreep tegen een democratisch gekozen socialistische president niet voldoende.

Onmiddellijk na het toezicht op een extreemrechtse staatsgreep in Bolivia op 10 november, kijkt de regering Trump opnieuw uit over Nicaragua, wiens Sandinisten en democratisch gekozen regering een gewelddadige rechtse staatsgreep in 2018 afweerde.

Washington wees Nicaragua aan als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en kondigde aan dat het zijn verstikkende sancties tegen de kleine Midden-Amerikaanse natie zal uitbreiden.

Trump verhoogt ook de temperatuur in Mexico, waarbij het land zonder enige basis wordt gekoppeld aan terrorisme, wat zelfs een mogelijke militaire interventie suggereert. Deze bewegingen komen tot uiting nadat president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) waarschuwt voor pogingen tot een staatsgreep van rechts.

Terwijl Colombia, Brazilië, Chili en Ecuador (de rechtse bondgenoten van Washington), wanhopig beztg zijn de massale volksopstanden tegen het neoliberale bezuinigingsbeleid en de enorme ongelijkheidskloof te verslaan, vergroot de Verenigde Staten zijn agressie tegen het kleine aantal overgebleven progressieve regeringen .

Deze bewegingen hebben linkse krachten in Latijns-Amerika ertoe gebracht te waarschuwen voor de heropleving van een operatie-Condor van de 21ste eeuw: De gewelddadige en geheime Koude Oorlog-campagne met de steun van de Verenigde Staten in de hele regio.

De Trump-regering verklaart Nicaragua een “bedreiging voor de nationale veiligheid”

Op een dag na de staatsgreep in Bolivia gaf het Witte Huis een verklaring af waarin het de militaire putsch toejuigde en duidelijk maakte welke de twee landen zijn die op de volgende lijst van doelen van Washington komen: “Deze gebeurtenissen sturen een sterk signaal naar de onwettige regimes van Venezuela en Nicaragua, ‘zei Trump.

Op 25 november publiceerde Trump’s Witte Huis een verklaring die Nicaragua karakteriseert als “een ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten.”

Dit verlengt met nog een jaar het uitvoeringsbevel ondertekend door Trump in 2018 waarin “een staat van nationale noodsituatie” wordt verklaard voor het Midden-Amerikaanse land.

De verklaring van Trump voor 2018 kwam na een mislukte en gewelddadige poging tot staatsgreep in Nicaragua. De regering van de Verenigde Staten heeft veel van de oppositiegroeperingen die Daniel Ortega, de gekozen president van Nicaragua, wilden omverwerpen, gefinancierd en ondersteund, en moedigde ze aan terwijl ze hem wilden verslaan.

Na de aanwijzing van een bedreiging voor de nationale veiligheid van 2018 volgde vrijwel meteen de economische oorlog. In december van dat jaar keurde het Amerikaanse congres de NICA Act (NICA Act) zonder tegenstand goed. Deze wetgeving gaf Trump de bevoegdheid om sancties op te leggen aan Nicaragua, waardoor internationale financiële instellingen geen zaken met Managua mogen doen.

De nieuwe verklaring van Trump lanceert bizarre propaganda tegen Nicaragua, verwijzend naar zijn gekozen regering – die al decennia lang wordt aangevallen door Washington – als een verondersteld gewelddadig en corrupt “regime”.

Dit uitvoerend bevel is vergelijkbaar met die van de toenmalige president Barack Obama in 2015, waarin Venezuela ook werd aangemerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Beide bevelen werden gebruikt om de eenzijdige oplegging van verstikkende economische sancties te rechtvaardigen. En de vernieuwing van het bevel maakt de weg vrij voor een escalatie van de economische aanval op Nicaragua.

De Engelstalige media gaven weinig aandacht aan deze uitbreiding, maar de rechtse media in het Spaans in Latijns-Amerika versterkten het enorm.

En activisten van de oppositie juigden het intensiveren van de hybride oorlog van Washington tegen Managua toe.

Meer agressieve sancties tegen Nicaragua

De belangrijkste informatiedienst van de Amerikaanse overheid, Voice of America (VOA), gaf aan dat de uitbreiding van de uitvoerende orde gepaard zal gaan met meer economische aanvallen.

Carlos Trujillo, de ambassadeur van Washington bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), vertelde VOA dat “de druk op Nicaragua zal aanhouden.”

De vertegenwoordiger voor de OAS voegde eraan toe dat Trump in de komende weken een nieuwe ronde van sancties tegen de Nicaraguaanse regering zal aankondigen.

VOA verklaarde duidelijk dat “Nicaragua, samen met Cuba en Venezuela, een van de Latijns-Amerikaanse landen is die een prioriteit is geworden in de toepassing van diplomatieke en economische druk om regime-change te bereiken.”

Dit is niet slechts retoriek. Het ministerie van Financiën heeft op 8 november op haar website het gedeelte over sancties met betrekking tot Nicaragua bijgewerkt.

En in september kondigde het Office for the Control of Foreign Assets (OFAC) van het ministerie van Financiën een aanvullende reeks “uitgebreide regelgeving” aan, ter versterking van de bestaande sancties tegen Nicaragua.

Het VOA-rapport citeerde verschillende rechtse Nicaraguanen die openlijk aandrongen op meer Amerikaanse druk op hun land.

Bianca Jagger, de beroemdheid- en oppositieactivist die getrouwd was met Rolling Stones-leider Mick Jagger, riep de Verenigde Staten op om meer sancties op te leggen, met name tegen het leger.

“[De sancties] hebben het Nicaraguaanse leger niet geraakt omdat [Amerikaanse functionarissen] hopen dat ze zullen handelen zoals in Bolivia,” zei Jagger, verwijzend naar de officieren die de democratisch gekozen president van Bolivia gewelddadig hebben omvergeworpen.

Veel van deze militaire leiders zijn opgeleid aan de School of the Americas, een beruchte ondermijningsbasis die dateert uit de jaren van Operatie Condor. De afgelopen dagen verschenen in de Latijns-Amerikaanse media reportages, dat benadrukten dat de Boliviaanse soldaten voor het uitvoeren van de putsch tot 50 duizend dollar ontvingen, en de generaals elk bijna 1 miljoen dollar.

VOA voegde eraan toe dat “in het geval van de Midden-Amerikaanse regering, het effect dat de sancties kunnen hebben groter zal zijn, omdat het een economisch kwetsbaar land is.”

VOA citeerde Roberto Courtney, een prominente exil-activist en uitvoerend directeur van de oppositiegroep ‘Ethiek en Transparantie’, die de verkiezingen in Nicaragua in de gaten houdt en die steun ontvangt van de arm voor de regimewisseling van de Amerikaanse regering, de National Endowment for Democracy (de NED).

Courtney, die beweert een mensenrechtenactivist te zijn, kwijlde over de prognose van de Amerikaanse economische oorlog tegen zijn land, en vertelde VOA dat “er een subtiel verschil is [tussen Nicaragua en Bolivia] … economische kwetsbaarheid maakt de sancties mogelijk effectiever “.

Courtney, door VOA omschreven als een “expert in het verkiezingsproces” voegde eraan toe dat “als er een stok is, er ook een wortel moet zijn.” Hij zei dat de OAS kon helpen politieke en diplomatieke druk uit te oefenen tegen de Nicaraguaanse regering.

Deze unilaterale sancties van de Verenigde Staten zijn illegaal volgens het internationale recht en worden als een oorlogsdaad beschouwd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, heeft de economische oorlog ‘financieel terrorisme’ genoemd, en verklaarde dat het onevenredig gericht is tegen burgers om hen tegen hun regering op te zetten.

Rechtse personen op hoog niveau in Nicaraguaanse juichten Trump toe voor het uitbreiden van het uitvoerend bevel en voor het aanvragen van nieuwe sancties tegen zijn land.

De Civic Alliance for Justice and Democracy (burger alliantie voor rechtvaardigheid en democratie), een oppositiefront dat verschillende oppositiegroepen samenbrengt, waarvan vele door de NED worden gefinancierd, vierden het bevel.

Trump noemt Mexicaanse kartels “terroristen”, sluit drone-aanvallen niet uit

Hoewel het feit dat de Verenigde Staten de regeringen van Nicaragua en Venezuela aanvallen geen nieuws is, richt Donald Trump zijn blik op de langdurige bondgenoot van de Verenigde Staten: Mexico.

In 2018 schreef het Mexicaanse electoraat geschiedenis toen het overweldigend voor Andrés Manuel López Obrador koos. López Obrador, vaak AMLO genoemd, is de eerste linkse president in meer dan vijf decennia. Ondersteund door een progressieve campagne die een stimulans voor sociale uitgaven, armoedebestrijding, bestrijding van corruptie en zelfs decriminalisering van drugs belooft.

In Mexico geniet AMLO veel populariteit. In februari had het een verbazingwekkende 86 procent goedkeuring. En brede steun is verkregen door te beloven de neoliberale kapitalistische orthodoxie te bestrijden.

“Het neoliberale economische model was een ramp, een ramp voor het openbare leven van het land,” zei hij. “Corruptie is de dochter van het neoliberalisme.”

Toen hij zijn Nationaal Ontwikkelingsplan onthulde, kondigde López Obrador het einde aan van “de lange neoliberale nacht.”

Zijn linkse beleid heeft voor opschudding gezorgd in Washington, dat lang op neoliberale leiders heeft vertrouwd om een ​​stabiele, goedkope en exploiteerbare arbeidsbasis te verzekeren, een betrouwbare markt voor Amerikaanse goederen te handhaven en grenzen te openen voor Amerikaans en zakelijk kapitaal.

Op 27 november, een dag nadat hij Nicaragua tot een ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ had verklaard, kondigde Trump aan dat zijn regering Mexicaanse narco-kartels zal beschouwen als ‘terroristische organisaties‘.

Een dergelijke verwijzing vergemakkelijkt het pad voor directe militaire interventie door de Verenigde Staten in Mexico.

Trump onthulde dit nieuwe beleid in een interview aan de gastheer van Fox News, Bill O’Reilly. “Ga je die kartels in Mexico als terroristische groeperingen aanwijzen en begin je ze aan te vallen raken met drones en dat soort dingen?” Vroeg O’Reilly.

De president van de Verenigde Staten weigerde die mogelijkheid en andere militaire acties tegen de kartels in Mexico uit te sluiten.

Trump’s aankondiging verbaasde blijkbaar de Mexicaanse regering, die meteen een overleg met het State Department aanvroeg.

De nominatie is met name ironisch, gezien het feit dat de belangrijkste bazen van de Mexicaanse kartels langdurige banden hebben gehad met de regering van de Verenigde Staten. De leiders van Los Zetas, een kartel dat beruchte brutaliteit vertoont, werden bijvoorbeeld oorspronkelijk door het VS-leger getraind in rellenbestrijding.

Gedurende de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten in Latijns-Amerika doodseskaders bewapend, opgeleid en gefinancieerd, van wie velen betrokken zijn geweest bij drugshandel. De CIA heeft ook drugsgeld gebruikt om extreemrechtse paramilitaire groepen in Midden-Amerika te financieren.

Deze tactieken werden ook gebruikt in het Midden-Oosten en Zuid-Azië. De Verenigde Staten bewapenden, trainden en financierden islamitische extremisten in Afghanistan in de jaren ’80 (van de vorige eeuw) om tegen de Sovjetunie te vechten. Dezelfde jihadisten-salafisten die later Al Qaida en de Taliban oprichtten.

Deze strategie werd later overgenomen in de oorlogen van de Verenigde Staten tegen Libië en Syrië. Omar al-Shishani (“Omar de Tsjetsjeen”) bijvoorbeeld, werd getraind door het Amerikaanse leger en genoot directe steun van Washington terwijl hij tegen Rusland vocht.

Het bestuur van Barack Obama hield ook toezicht op een campagne met de naam ‘Project Gunrunner‘ en de operatie ‘Fast and Furious’, waarin de Amerikaanse regering meewerkte door wapens naar Mexicaanse kartels te sturen.

De Mexicaanse journaliste Alina Duarte legde uit, dat door Mexicaanse kartels aan te duiden als terroristen “ze het idee creëren dat Mexico een bedreiging vormt voor hun nationale veiligheid.”

“Moeten we rekening houden met de mogelijkheid van een staatsgreep tegen Lopez Obrador in Mexico?” Vroeg Duarte.

Zij benadrukte dat de gevestigde media zijn begonnen met een steeds hevigere campagne om AMLO te demoniseren, waarbij de democratisch gekozen president wordt afgeschilderd als een aspirant-dictator met een honger naar macht die zogenaamd de Mexicaanse economie vernietigt.

In een interview met Max Blumenthal en Ben Norton van The Grayzone besprak Duarte in zijn podcast “Gematigde rebellen” de kwestie van Amerikaanse inmenging in de Mexicaanse politiek:

Op dit moment verspreidt zich een gerucht in heel Mexico over de angst dat de rechtse oppositie president López Obrador zou omverwerpen.

AMLO heeft zelf publiekelijk op de geruchten gewezen en duidelijk gemaakt dat hij geen enkele discussie over staatsgrepen zal tolereren.

“Hoe fout zijn de conservatieven en hun haviken,” tweette López Obrador op 2 november. “Het is nu anders,” schreef AMLO, verwijzend naar de moord in 1913 van de progressieve president Francisco Madero, een van de leiders van de Mexicaanse revolutie.

“Er niet nog een staatsgreep toegestaan,” zei hij.

Een paar maanden geleden, terwijl de angst voor een staatsgreep toenam, is López Obrador verder naar links gegaan, waarbij hij de regering van de Verenigde Staten rechtstreeks uitdaagde, en ook een onafhankelijk buitenlands beleid claimde dat dramatisch contrasteert met zijn eerdere voorgangers.

De regering van AMLO verwierp de Amerikaanse inspanningen om de regering van Venezuela te delegitimeren en verstoorde de bemoeienissen van Washington om activist Juan Guaidó op te leggen als staatsgreep-leider.

AMLO heeft Rafael Correa, de vervolgde Ecuadoraanse socialistische leider, verwelkomd en de Argentijnse Alberto Fernández ontvangen, tijdens zijn eerste buitenlandse reis nadat hij het presidentschap van zijn land had gewonnen.

In oktober verwelkomde López Obrador de Cubaanse president Díaz-Canel zelfs, tijdens een historisch bezoek.

Trump’s operatie Condor 2.0

Een onafhankelijk en links Mexico is ondraaglijk voor Washington.

In een toespraak tot Venezolanen met MAGA-petten (Make America Great Again, de slogan van de eerste presidentiële campagne van Trump) in februari in Miami , sprak Trump meer dan een uur kwaad over het socialisme, en dreigde de overgebleven linkse regeringen met regime-change.

“De dagen van socialisme en communisme zijn geteld, niet alleen in Venezuela, maar ook in Cuba en Nicaragua,” zei hij, eraan toevoegend dat socialisme nooit wortel zal mogen schieten in het hart van het kapitalisme in de Verenigde Staten.

Terwijl Trump heeft verklaard dat hij zich uit oorlogen in het Midden-Oosten wil terugtrekken (tenzij hij de olievelden bezet wil houden), concentreert hij zich op agressieve interventie in Latijns-Amerika.

Hoewel de neoconservatieve havik John Bolton niet langer toezicht houdt op het buitenlands beleid van de VS, blijft Elliott Abrams stevig verankerd in het ministerie van Buitenlandse Zaken en stoft hij zijn Iran-Contra-script af, om opnieuw het socialisme in Latijns-Amerika te decimeren.

Tijdens het hoogste punt van de Koude Oorlog en Operatie Condor werden duizenden dissidenten gedood en zijn honderdduizenden verdwenen, gemarteld of gevangen gezet met de steun van het Amerikaanse inlichtingenapparaat.

Terwijl Latijns-Amerika tegenwoordig steeds vaker wordt waargenomen door een nieuwe KoudeOorlog-bril, wordt operatie Condor opnieuw opgestart met nieuw ontwikkelde mechanismen van sabotage en subversie. De chaos is maar net begonnen.